Menu

Ważne strony

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Rok 2024

Transport zbiorowy na terenie gminy Borowie

Szanowni mieszkańcy Gminy Borowie!
Od 1 stycznia 2024r. nastąpiły ważne zmiany w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Borowie.
Gmina Borowie otrzymała dofinansowanie z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2024r. w kwocie 325 836,00 zł.
Pozyskane dofinansowanie będzie przeznaczone na funkcjonowanie gminnych linii komunikacyjnych na trasach:
 • Linia B11 - Borowie-Gościewicz-Filipówka-Borowie
 • Linia B12 - Borowie-Iwowe-Łopacianka-Borowie
 • Linia B13 - Borowie-Kamionka-Wilchta-Borowie
 • Linia B14 - Borowie-Jaźwiny-Gózd
 • Linia B15 - Borowie-Słup Pierwszy-Słup Drugi-Borowie.
Szczegółowy rozkład jazdy obowiązujący od 01.01.2024r. został udostępniony na przystankach komunikacyjnych znajdujących sie na terenie gminy Borowie oraz rozkład jazdy znajdziecie Państwo klikając w poniższy link https://woloszka.com.pl/komunikacja-z-terenu-gminy-borowie/
Usługi transportowe zorganizowane przez Gminę Borowie będzie świadczyć firma UTJ Wołoszka.
Przedmiotowe linie autobusowe będą funkcjonowały od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.
Uruchomienie linii komunikacyjnej zapewni mieszkańcom dojazd do miejsc pracy, szkół, placówek służby zdrowia, urzędu oraz obiektów usługowych na terenie gminy.
Bilety jednorazowe będzie można zakupić bezpośrednio w busach a bilety miesięczne w określonych dniach w punktach sprzedaży firmy UTJ Wołoszka znajdujących się w dwóch kasach na dworcu PKS Garwolin. Dni sprzedaży biletów umieszczane są regularnie na stronie internetowej www.woloszka.com.pl w zakładce aktualności.
Prosimy o wyrozumiałość w przypadku chwilowych niedogodności związanych ze zmianami w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Borowie oraz zgłaszanie wszelkich uwag do tutejszego urzędu.
Zachęcamy do licznego udostępniania wiadomości wśród mieszkańców Gminy Borowie.

Ferie na Kręgielni w Borowiu

Urząd Gminy w Borowiu uprzejmie informuje, że dzieci z terenu gminy Borowie i uczęszczające do Szkół na terenie gminy Borowie będą mogły korzystać bezpłatnie z obiektu Kręgielni w czasie ferii zimowych tj.  od 15.01.2024 roku  do 26.01.2024 roku od poniedziałku do piątku w godz. 10.00- 14.00.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

REGULAMIN

„FERIE NA KRĘGIELNI  W BOROWIU”

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby grające oraz przebywające w obrębie wyznaczonym do gry.
 2. Każdy z graczy zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Promocja obowiązuje tylko w okresie ferii zimowych tj. od 15.01.2024 do 26.01.2024 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.
 4. Przed rozpoczęciem gry należy upewnić się czy maszyna jest włączona, ustawia kręgle, a barierka zgarniająca kręgle jest uniesiona w innych przypadkach nie należy rzucać kula.
 5. W przypadku dużej liczby chętnych pracownik kręgielni decyduje o czasie gry na poszczególnych torach.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi mogą być proszone o opuszczenie terenu obiektu.
 7. Na tor gracz może wejść jedynie w obuwiu znajdującym się na kręgielni lub swoim obuwiu zastępczym z białą podeszwą.
 8. Za zniszczenie sprzętu, wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości sprzętu.
 9. Osoby przebywające na kręgielni mają całkowity zakaz wchodzenia na tory, w razie jakiejkolwiek awarii lub problemów zobowiązani są powiadomić obsługę kręgielni.
 10. Wejście na teren kręgielni oznacza automatyczną i bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu oraz Ogólnego Regulaminu, dostępnego w Kręgielni.
 11. Maksymalna ilość graczy na jednym torze to 8 osób.
 12. Po zakończeniu gry należy niezwłocznie opuścić tor celem zrobienia miejsca dla kolejnych graczy.
 13. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń personelu odpowiada sam  gracz bądź opiekun gracza.
 14. Za rzeczy zgubione kręgielnia nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Zakaz wychodzenia na zewnątrz w obuwiu zmiennym.

Gminne Kolędowanie 2024

W uroczystość Trzech Króli jak co roku, odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Wójta Gminy Borowie i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury na które zaproszono Zespoły Ludowe i Koła Gospodyń Wiejskich, a także Gminną Orkiestrę Dętą .
Była to dobra okazja do podziękowania za całoroczną pracę społeczną. 4 Zespoły Ludowe, 14 Kół Gospodyń Wiejskich, Gminna Orkiestra Dęta, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wiejskich, to organizacje, które w 2023 roku dzięki ogromnemu zaangażowaniu były organizatorami na terenie gminy i powiatu wielu cennych inicjatyw, w tym na cele charytatywne.
Za wszelką działalność i cenne inicjatywy na rzecz naszych mieszkańców serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Pani Iwonie Kurowskiej i Panu Grzegorzowi Woźniakowi za pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność naszych organizacji i stowarzyszeń. Po spotkaniu opłatkowym przyszedł czas na wspólne kolędowanie. Piękne kolędy w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej, Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych i licznie zgromadzonej publiczności - to jest ten czas na który warto czekać cały rok.
Na kolejne kolędowanie w 2025 roku już serdecznie Państwa zapraszamy.
 • Wójt Gminy podczas przemówienia
 • Osoby zaproszene przy stołach
 • Osoby zaproszone przy stołach
 • Osoby zaproszone przy stołach
 • Osoby zaproszone przy stołach
 • Osoby zaproszone przy stołach
 • Osoby zaproszone przy stołach
 • Dzielenie się opłatkiem
 • Dzielenie się opłatkiem
 • Dzielenie się opłatkiem
 • Dzielenie się opłatkiem
 • Dzielenie się opłatkiem
 • Dzielenie się opłatkiem
 • Dzielenie się opłatkiem
 • Dzielenie się opłatkiem
 • Dzielenie się opłatkiem
 • Zastępca Wójta z zaproszonym gościem
 • Przedstwiciele samorządu z zaproszonymi gośćmi
 • Przedstwiciele samorządu z zaproszonymi gośćmi
 • Przedstwiciele samorządu z zaproszonymi gośćmi
 • Przedstwiciele samorządu z zaproszonymi gośćmi
 • Przedstwiciele samorządu z zaproszonymi gośćmi
 • Przedstwiciele samorządu z zaproszonymi gośćmi
 • Przedstwiciele samorządu z zaproszonymi gośćmi
 • Przedstwiciele samorządu z zaproszonymi gośćmi
 • Przedstwiciele samorządu z zaproszonymi gośćmi
 • Przedstwiciele samorządu z zaproszonymi gośćmi
 • Przedstwiciele samorządu z zaproszonymi gośćmi
 • Przedstwiciele samorządu z zaproszonymi gośćmi
 • Przedstwiciele samorządu z zaproszonymi gośćmi
 • Zastępca Wójta z Orkiestrą Dętą
 • Przedstawiciele samorządu z Orkiestrą Dętą
 • Przedstawiciele samorządu z zaproszonymi gośćmi
 • Wójt Gminy z Dyrektor GOK Borowie
 • Dyrektor GOK, Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy
 • Przedstawiciele samorządu z zaproszonymi gośćmi
 • Dyrektor GOK z byłą poseł Iwoną Kurowską
 • Zaproszeni goście podczas kolędowania
 • Zaproszeni goście podczas kolędowania
 • Gminna Orkiestra Dęta podczas kolędowania
 • Była poseł Iwona Kurowska
 • KGW podczas kolędowania
 • Była poseł Iwona Kurowska, Wójt Gminy
 • Poseł Grzegorz Woźniak podczas przemówienia
 • KGW podczas kolędowania
 • KGW podczas występu
 • KGW podczas występu
 • Grupowe zdjęcie występujących KGW
 • Przedstawiciele samorządu z KGW

Strategia Rozwoju Gminy Borowie - Ankieta

Szanowni mieszkańcy Gminy Borowie, Szanowni Państwo - Gmina Borowie rozpoczęła proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Borowie na lata 2024-2029.     
W związku z prowadzonymi pracami zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą dopełnieniem twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej.
Ankietę w wersji elektronicznej można wypełnić: https://grinis.pl/strategia-borowie/
lub po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na plakacie poniżej   
Formularz będzie dostępny do 12.02.2024 roku. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2029 roku, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Borowie na najbliższe lata.
Ankieta składa się z pytań zamkniętych i otwartych, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Każde wypełnienie ma znaczenie, zachęcamy więc do udostępniania tej informacji.

 • Strategia Rozwoju Gminy Borowie, ankieta z kodem qr

Informacja

W związku z zaplanowaną organizacją zgromadzenia na terenie gminy Sobolew, w dniach 20-23 lutego br. dojdzie do blokady w miejscowości Gończyce, która dotyczyć będzie drogi krajowej S17 i dróg dojazdowych do węzła Gończyce (dotyczy jedynie ruchu w kierunku Warszawy! Nie przewiduje się utrudnień dla pojazdów przemieszczających się w kierunku Lublina). Przewidywany czas trwania protestu rolników to 72 godziny i rozpocznie się 20.02.2024 r. o godzinie 10:00. Przewidywany czas zakończenia zgromadzenia - 23.02.2024 r. do godziny 10:00.

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie wskazała dwie trasy objazdów jakimi należy się poruszać w czasie protestu.

Dla pojazdów ciężarowych: objazd na drodze krajowej S17 rozpocznie się na wysokości miejscowości Moszczanka (zjazd na drogę krajową DK48 w kierunku Dęblina) przez drogę wojewódzką W801 do miejscowości Wilga. Dalej zjazd na drogę krajową DK 76 w Kierunku Garwolina i powrót na trasę S17 w Garwolinie – węzeł Garwolin Zachód.

Dla pojazdów osobowych: objazd na drodze krajowej S17 rozpocznie się na wysokości miejscowości Trojanów - zjazd na węźle Trojanów i przejazd przez miejscowość Gończyce, do węzła Górzno.

Poniżej odpowiednio objazd na samochodów ciężarowych oraz osobowych:

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie