Menu

Dofinansowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt

  • Pies i kot leżą na poduszce

Wójt Gminy Borowie ogłasza, iż w związku z pozyskaniem dotacji przez Gminę Borowie w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024” od dnia 10.04.2024 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w 70% zabiegu sterylizacji i kastracji psów i kotów (wraz z ich czipowaniem i rejestracją w bazie danych Safe-Animal) będących własnością mieszkańców Gminy Borowie.

Warunkiem uzyskania dofinansowania, jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy w Borowiu wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że zwierzę posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie ( dotyczy zarówno psów i kotów).

Program dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.

Właściciel więcej niż jednego zwierzęcia może skorzystać z dofinansowania na wykonanie zabiegu u dwóch zwierząt.

Właściciel zwierzęcia w momencie składania wniosku w Urzędzie Gminy w Borowiu zobowiązany będzie uiścić w kasie Urzędu kwotę pomniejszoną (patrz kolumna: koszt do poniesienia przez właściciela zwierzęcia) a następnie udać się po wcześniejszym umówieniu wizyty z kopią złożonego wniosku do gabinetu weterynaryjnego VET-SERWIS Rafał Łubian z siedzibą w Garwolinie ul. Łąkowa 20, 08-400 Garwolin.

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zważenie zwierzęcia. Nieoszacowanie wagi zwierzęcia będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej opłaty do poniesienia przez właściciela zwierzęcia.

Limit środków na ten cel ograniczony. Dofinansowanie przysługiwać będzie według kolejności składanych wniosków.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 15.10.2024r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (25) 685-98-50 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Borowiu.

  Zabieg weterynaryjny(sterylizacja/kastracja wraz z czipowaniem i rejestracją w bazie Safe-Animal

Koszt całkowity zabiegu

  Dofinansowanie do zabiegu wet. przez Gminę Borowie

  Koszt do poniesienia przez właściciela zwierzęcia

KOT SAMIEC

Kastracja kocura

215,00 zł

150,50 zł

64,50 zł

KOT SAMICA

Sterylizacja kotki

275,00 zł

192,50 zł

82,50 zł

PIES SAMIEC

Kastracja psa o wadze do 10 kg

325,00 zł

227,50 zł

97,50 zł

Kastracja psa o wadze od 10 do 20 kg

375,00 zł

262,50 zł

112,50 zł

Kastracja psa o wadze od 20 do 30 kg

415,00 zł

290,50 zł

124,50 zł

Kastracja psa o wadze od 30 do 40 kg

465,00 zł

325,50 zł

139,50 zł

Kastracja psa o wadze od 40 do 50 kg

505,00 zł

353,50 zł

151,50 zł

PIES SAMICA

Sterylizacja suki o wadze do 10 kg

375,00 zł

262,50 zł

112,50 zł

Sterylizacja suki o wadze od 10 do 20 kg

435,00 zł

304,50 zł

130,50 zł

Sterylizacja suki o wadze od 20 do 30 kg

505,00 zł

353,50 zł

151,50 zł

Sterylizacja suki o wadze od 30 do 40 kg

575,00 zł

402,50 zł

172,50 zł

Sterylizacja suki o wadze od 40 do 50 kg

635,00 zł

444,50 zł

190,50 zł

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie