Menu

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 709 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1359)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyjęcie oświadczenia /na miejscu w USC – wydruk generowany z Systemu Rejestrów Państwowych/.
 • Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty

 • 11 zł - opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia

Termin składania dokumentów

 • Bezterminowo – cały rok.

Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje.

Komórka odpowiedzialna

 • Urząd Stanu Cywilnego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • mgr Sylwia Gąska
 • tel. 25 685 90 70, wew. 14

Inne informacje

 • W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.
 • Osoba, która zmieniła nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy.
 • Można powrócić jedynie do nazwiska noszonego przed zawarciem ostatniego małżeństwa. Inne opcje są możliwe na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
 • Oświadczenie o powrocie do nazwiska przedmałżeńskiego można złożyć przed każdym kierownikiem USC albo konsulem. Jeśli jest składane w innym USC niż ten, w którym figuruje akt małżeństwa, kierownikowi USC należy przedłożyć wyrok rozwodowy z klauzulą określającą datę uprawomocnienia się wyroku. Protokół przyjęcia oświadczenia zostanie przekazany do właściwego USC w celu naniesienia wzmianki o zmianie nazwiska. 

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie