Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie gminy Borowie działa obecnie osiem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:

 1. OSP Borowie
 2. OSP Chromin
 3. OSP Filipówka
 4. OSP Głosków
 5. OSP Iwowe
 6. OSP Jaźwiny
 7. OSP Laliny
 8. OSP Nowa Brzuza

Z tych jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączona jest jedna jednostka:

 1. OSP Borowie

Przy trzech jednostkach działają młodzieżowe drużyny pożarnicze:

 1. OSP Borowie
 2. OSP Chromin
 3. OSP Głosków

Przy jednej jednostce działa dziecięca drużyna pożarnicza:

 1. OSP Głosków

Nad funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy piecze sprawuje Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski w Borowiu

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Borowiu tworzą:

Pięcioosobowe Prezydium:

 1. Prezes – Wiesław Gąska
 2. Wiceprezes-Komendant Gminny – Tomasz Majczyna
 3. Sekretarz – Marek Makulec
 4. Skarbnik – Adam Zboina
 5. Członek prezydium – Piotr Baranek

oraz 6 członków Zarządu:

 1. Jakub Gąska
 2. Łukasz Osiak
 3. Karol Malitka
 4. Andrzej Baran
 5. Zbigniew Kopa
 6. Adrian Brauła

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego:

 1. Przewodniczący – Małgorzata Dynek
 2. Wiceprzewodniczący – Marcin Pietrasik
 3. Sekretarz – Dominik Matysek

Z kart historii:

      Najstarsza jednostka strażacka na terenie obecnej gminy Borowie powstała w roku 1919 w Borowiu, zaś jednostka najmłodszą stażem jest OSP Laliny, która została założona w 1964 r.

            W marcu 1973 r. powstał Gminny Zarząd ZOSP. Jego prezesem został Wiktor Mucha, naczelnikiem gminnym – komendantem Mieczysław Baran, wiceprezesem Stanisław Pietrasik, sekretarzem Henryk Sabak. Kolejnymi prezesami byli: Henryk Sabak, Józef Jarzec, Kazimierz Senterkiewicz, Henryk Kargol. Wraz z początkiem powstania odrodzonego samorządu wybrano Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borowiu. Wówczas to prezesem został wybrany Stefan Kaczyński – wójt gminy. Od kwietnia 1999 r. do chwili obecnej Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP w Borowiu jest Wiesław Gąska – wójt gminy. Funkcję Komendanta Gminnego OSP piastowali: Wiktor Mucha w latach 1976-2000, Roman Gielo 2000-2021, a obecnie Tomasz Majczyna.

            Zadaniem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Borowiu, który jest wybierany przez delegatów desygnowanych przez poszczególne Zarządy OSP z terenu całej gminy, jest koordynowanie działań i rozwoju straży pożarnych na terenie gminy. Zarząd i wyznaczone osoby wspomagają straże w pozyskiwaniu środków z instytucji zewnętrznych, koordynują przeszkolenia i badania druhów strażaków.

            Ważnym zadaniem realizowanym przez Zarząd Oddziału Gminnego jest organizowanie gminnych zawodów pożarniczo-sportowych, podczas których strażacy z poszczególnych jednostek mogą wykazywać się sprawnością i strażacką krzepą. Zarząd Oddziału Gminnego odpowiada także za przeprowadzanie szkolnych i gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

W minionych latach na terenie gminy Borowie funkcjonowały jeszcze trzy inne jednostki OSP:

 1. OSP Łopacianka – założona w 1958 r. Od 1978 r. dysponowała remizą murowaną i motopompą. Pierwszym prezesem był Henryk Gaładyk, przez wiele lat funkcję tę sprawował Marian Makowski, a ostatnim prezesem był Kazimierz Bogusz. Straż została zlikwidowana w 2015 r. W budynku dawnej remizy mieści się obecnie świetlica wiejska, a o jeszcze nie tak dawno istniejącej tu jednostce OSP przypomina stojący przy świetlicy maszt z syrena alarmową.
 2. OSP Gościewicz – założona przed wrześniem 1931 r. W 1948 r. wznowiła działalność. W 1957 r. posiadała m.in. sikawkę ręczną i beczkowóz konny. Posiadała remizę w drewnianym budynku z 1917 r. (obecnie świetlica wiejska z pozostałą syreną alarmową). Komendantem OSP był Jan Osiak, a pierwszym prezesem Władysław Zawadka. Jako ostatni funkcję prezesa sprawował Grzegorz Poszytek. Straż została zlikwidowana w 2012 r.
 3. OSP Wilchta – założona została w 1964 r. W 1976 r. jej naczelnikiem był Mieczysław Kania. W 1978 r. decyzją Naczelnika Gminy Kazimierza Barana straż została zlikwidowana.

OSP Borowie

Typ OSP: S-2
Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Prezes:
Łukasz Osiak
Adres:
ul. Popławskiego 4
08-412 Borowie

OSP Iwowe

Typ OSP: S-1
Prezes:
Zbigniew Kopa
Adres:
Iwowe 36
08-412 Borowie

OSP Chromin

Typ OSP: S-1
Prezes:
Karol Malitka
Adres:
Chromin 28
08-412 Borowie

OSP Jaźwiny

Typ OSP: S-1
Prezes:
Piotr Baranek
Adres:
Jaźwiny 33A
08-412 Borowie

OSP Filipówka

Typ OSP: M
Prezes:
Adam Zboina
Adres:
Filipówka 26
08-412 Borowie

OSP Laliny

Typ OSP: S-1
Prezes:
Adrian Brauła
Adres:
Laliny 78
08-412 Borowie

OSP Głosków

OSP Głosków
Typ OSP: S-1
Prezes:
Marek Makulec
Adres:
ul. Długa 95
08-412 Borowie

OSP Nowa Brzuza

Typ OSP: M
Prezes:
Andrzej Baran
Adres:
Nowa Brzuza 46
08-412 Borowie

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

 OTWP Logo

"Młodzież zapobiega pożarom" - Materiały

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie