Menu

Odbiór padłych zwierząt

Zwłoki zwierząt zabitych w wyniku wypadków drogowych są w świetle przepisów odpadem, którego usunięcie i utylizacja należy do zarządcy drogi. Obowiązek ten wynika z:
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządcami dróg są:

  • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – dla stanowiących własność Skarbu Państwa dróg krajowych (w tym dróg szybkiego ruchu, czyli ekspresowych i autostrad),
  • Zarząd województwa – dla stanowiących własność województwa dróg wojewódzkich,
  • Zarząd powiatu – dla stanowiących własność powiatu dróg powiatowych,
  • Wójt (burmistrz, prezydent miasta) – dla stanowiących własność gminy dróg gminnych.

Utylizacją zwłok zwierząt, znajdujących się przy drogach gminnych na terenie gminy Borowie, zajmuje się firma Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe ,, HETMAN” Sp. z o.o. Florianów 24, 99-311 Bedlno. Wszystkie zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy w Borowiu pod nr. tel. (25) 685-98-50 lub adres e-mail: gmina@borowie.pl

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie