Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Inwestycje realizowane w 2024 roku

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka (zadanie realizowane w latach 2022-2024)

W ramach zadania zostały wykonane:

 • budowa budynku parterowego z pomieszczeniami użytkowymi: holem, szatnią, magazynem świetlicy, WC damskim, WC męskim wraz z ubikacją dla niepełnosprawnych, magazynem kuchni, kuchnią i salą oraz poddaszem nieużytkowym,
 • infrastruktura techniczna do budynku świetlicy,
 • montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku świetlicy,
 • droga dojazdowa z kostki betonowej,
 • parkingi i chodniki,
 • ogrodzenie świetlicy

Wykonawcą zadania była firma Usługi Remontowo- Budowlane Marcin Jakimowicz z Gołaszyna. Inwestycja została zakończona w I połowie 2024r.

Koszt całkowity zadania wyniósł 2 373 970, 00 zł brutto z czego kwota 1 919 699,57 zł brutto stanowiło dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  

 • Budynek świetlicy wiejskiej w Kamionce
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Kamionce
 • Drzwi frontowe w do budynku świetlicy

2. Budowa publicznego żłobka w Borowiu (zadanie realizowane w latach 2023-2025)

Zadanie dotyczy budowy pierwszego w gminie żłobka dla 40 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Zlokalizowany zostanie na działce nr 525 w Borowiu, na terenie Zespołu Oświatowego w Borowiu. Będzie to budynek parterowy z poddaszem częściowo użytkowym wraz łącznikiem z Zespołem Oświatowym.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

 • Stanu zero, surowego zamkniętego i wykończeniowego
 • Instalacji sanitarnej, elektrycznej i fotowoltaicznej
 • Elewacji budynku
 • Zagospodarowania terenu
 • Platformy schodowej
 • Zakup pierwszego wyposażenia.

Wykonawcą zadania jest firma Usługi Budowlane Wiesław Szaniawski ze Stoczka Łukowskiego. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w cyklu dwuletnim a termin zakończenia prac przewidywany jest w 2025r.

Koszt całkowity zadania wyniesie 6 559 818,00 zł brutto z czego kwota 4 000 000,00 zł brutto stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz kwota 1 700 000,00 zł brutto z rządowych środków z programu Maluch+.

#NextGenerationEU #FunduszeUE

 • Tablica informacyjna - dofinansowanie programu
 • Tablica informacyjna Budowa publicznego żłobka w Borowiu
 • Plac budowy żłobka w Borowiu
 • Plac budowy żłobka w Borowiu
 • Budowa żłobka
 • Budowa żłobka

3. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem - etap I

Gmina Borowie pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 000 000 zł.

4. Modernizacja dróg na terenie gminy Borowie - etap III

Gmina Borowie pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000 zł. W ramach zadania zostaną zmodernizowane 3 odcinki dróg w miejscowości Jaźwiny, Kamionka (Czarnów), odcinek drogi od Łopacianki do Iwowego, odcinek drogi w Głoskowie ul. Cegielnia.

4.1. Modernizacja dróg na terenie gminy Borowie - etap III, Głosków ul. Cegielnia

 • Droga gminna przed modernizacją
 • Modernizacja drogi gminnej
 • Modernizacja drogi gminnej

4.2. Modernizacja dróg na terenie gminy Borowie - etap III, Jaźwiny odcinek nr 1

 • Droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Modernizacja drogi gminnej
 • Modernizacja drogi gminnej

4.3. Modernizacja dróg na terenie gminy Borowie - etap III, Jaźwiny odcinek nr 2

 • Droga gminna przed modernizacją
 • Modernizacja drogi gminnej

4.4. Modernizacja dróg na terenie gminy Borowie - etap III, Jaźwiny odcinek nr 3

 • Droga gminna przed modernizacją
 • Modernizacja drogi gminnej

4.5. Modernizacja dróg na terenie gminy Borowie - etap III, Kamionka

 • Droga gminna przed modernizacją
 • Modernizacja drogi gminnej
 • Modernizacja drogi gminnej

4.6. Modernizacja dróg na terenie gminy Borowie - etap III, Łopacianka - Iwowe

 • Droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna przed modernizacją

5. Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie - etap I

Gmina Borowie pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 251 284,00 zł na prace konserwatorsko- restauratorskie elewacji budynku Urzędu Gminy w Borowiu, ogrodzenia, słupków przy furtkach, korony parkanu oraz furtek wraz z bramą wjazdową. Planowana jest również wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Garwolińskiej w Borowiu wykorzystywanego obecnie na cele oświatowe, utwardzenie terenu przy dawnym kościele zabytkowym w Borowiu oraz renowacja parkanu i malowideł ściennych znajdujących się wewnątrz kościoła zabytkowego.  

5.1. Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie - elewacja budynku Urzędu Gminy Borowie

 • Budynek Urzędu Gminy Borowie

5.2. Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie - ogrodzenie zespołu dworsko-parkowego

 • Ogrodzenie wokół zespołu dworsko-parkowego

5.3. Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie - utwardzenie terenu przy dawnym kościele

 • Kostka przed wejściem do byłego kościoła w Borowiu

5.4. Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie - renowacja parkanu przy dawnym kościele

 • Parkan wokół byłego kościoła w Borowiu

6. Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie - etap II

Gmina Borowie pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 400 000,00 zł zł a planowany koszt zadania wyniesie 409 000,00 zł. W ramach zadania wykonane zostaną prace przy ciągu pieszym mieszczącym się przy zbiorniku wodnym w Borowiu poprzez utwardzenie kostką brukową.

 • Ciąg pieszy wzdłuż zbiornika wodnego

7. Remont drogi gminnej w miejscowości Chromin (Chrominek)

Gmina Borowie pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 720 040, 56 zł co stanowi 80 % dofinansowania. 

 • Droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Modernizacja drogi gminnej
 • Modernizacja drogi gminnej
 • Modernizacja drogi gminnej
 • Modernizacja drogi gminnej

8. Budowa drogi gminnej w miejscowości Głosków ul. Spacerowa

Gmina Borowie pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 558 431,95 zł co stanowi 80 % dofinansowania. 

 • Droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Budowa drogi gminnej

9. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie

Gmina Borowie pozyskała dofinansowanie z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza w kwocie 1 532 452,333 zł. 

10. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzuskowola

W ramach programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR).

 • Droga gminna przed modernizacją

11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzuskowola (Trojanki)

12. Termomodernizacja budynku OSP W Lalinach

W ramach programu "Mazowieckie strażnice OSP".

 • Budynek OSP przed modernizacją
 • Budynek OSP przed modernizacją
 • Budynek OSP z nowo wykonaną elewacją
 • Budynek OSP z nowo wykonaną elewacją

13.1. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym - etap I

Poniższe zadanie zrealizowano w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024" oraz pozyskanej dotacji w kwocie 66 815,00 zł ze środków UE PROW.

 • Budynek świetlicy wiejskiej przed modernizacją
 • Budynek świetlicy wiejskiej przed modernizacją
 • Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej
 • Modernizacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej
 • Zmodernizowany budynek świetlicy wiejskiej

13.2. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym - etap II

Koszt całkowity zadania wynosi 94 095,00 zł brutto. 80% stanowią środki pozyskane z dofinansowania ze środków Budżetu Samorządzu Województwa Mazowieckiego.

Wykonawcą zadania jest firma Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego "AGNES" Michał Guzera z Kielc.

Planowany termin zakończenia prac - sierpień 2024 roku.

 • Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej
 • Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej

14. Remont obiektów sportowych w Borowiu

W ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024" zaplanowano wykonanie prac remontowych obiektów znajdujących się przy Zespole Oświatowym w Borowiu - boiska piłkarskiego Orlik ze sztuczną nawierzchnią, remontu boiska piłkarskiego z nawierzchnią poliuretanową oraz remont małej Sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Borowiu.

14.1. Remont obiektów sportowych w Borowiu - mała sala gimnastyczna w Zespole Oświatowym w Borowiu

 • Mała sala gimnastyczna w budynku ZO Borowie przed modernizacją
 • Remont sali gimnastycznej

14.2. Remont obiektów sportowych w Borowiu - boisko piłkarskie Orlik

 • Boisko piłkarskie Orlik
 • Boisko "Orlik" po renowacji

14.3. Remont obiektów sportowych w Borowiu - boisko z nawierzchnią poliuretanową

 • Boisko piłkarskie z nawierzchnią poliuretanową
 • Boisko po zakończonym remoncie

15. Zakup i montaż solarnych lamp ulicznych LED na terenie gminy Borowie

Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych LED 15szt. wzdłuż pasów dróg publicznych w Borowiu, Głoskowie i Jaźwinach w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2024".

16. Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich

W ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024- Mazowsze dla sołectw 2024 zaplanowano montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w sołectwach Łopacianka, Iwowe, Gościewicz, Dudka i Wilchta.

17. Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Iwowe

18. Remont pomnika poświęconego żołnierzom Wojska Polskiego w Jaźwinach

W ramach programu "Mazowsze dla miejsc pamięci 2024".

 • Pomnik przed modernizacją

Poniższe zadania opublikowane w miesiącu kwietniu 2024 r. nie były ujęte w dotychczasowym planie budżetowym Gminy. Będą realizowane w miarę możliwości finansowych.

19. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borowie ul. Leśna

 • Droga gminna przed modernizacją

20. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borowie ul. Wspólna

 • Droga gminna przed modernizacją

21. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głosków ul. Nadwodna

 • Droga gminna przed modernizacją

22. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głosków ul. Topolowa

 • Droga gminna przed modernizacją

23. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słup Pierwszy (dojazd do ścieżki ekologicznej)

 • Droga gminna przed modernizacją

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie