Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Struktura organizacyjna

Wójt Gminy Borowie
mgr inż. Marta Serzysko

Skarbnik Gminy
mgr Hanna Ośko


Wydział Finansów i Budżetu

Kierownik Wydziału - mgr Izabela Baran
stanowisko ds. Księgowości Budżetowej, tel. wew. 18

mgr Danuta Bielak Baran
stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, tel. wew. 21

mgr Karolina Gromada
stanowisko ds. księgowości podatkowej, tel. wew. 21

mgr Aneta Oszkiel
stanowisko ds. planowania i księgowości budżetowej, tel. wew. 18

mgr Agnieszka Jesień
stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy, tel. wew. 22

mgr Aneta Krzewska
stanowisko ds. płac, kontroli wewnętrznej i archiwum zakładowego, tel. wew. 19

mgr Martyna Osiak
stanowisko ds. księgowości budżetowej, tel. wew. 21

mgr Anna Walo
pomoc administracyjna, tel. wew. 22


Wydział Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego

Kierownik Wydziału - inż. Jacek Walecki
stanowisko ds. oświaty i zamówień publicznych, tel. wew. 23

mgr inż. Ewelina Jargiło
stanowisko ds. planowania i realizacji inwestycji, tel. wew. 23

mgr inż. Artur Zieliński
stanowisko ds. przygotowania i zarządzania projektami, tel. wew. 16

mgr inż. Karol Chmielak
stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami, tel. wew. 17

Karolina Kordaś
pomoc administracyjna, tel. wew. 16


Wydział Dróg, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Kierownik Wydziału - mgr Beata Urbaniak
stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, tel. wew. 24

inż. Aleksandra Frelik
stanowisko ds. dróg, planowania i zagospodarowania przestrzennego, tel. wew. 24


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - z mocy ustawy wójt gminy

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - mgr Sylwia Gąska, tel wew. 14


Wydział Społeczno-Organizacyjny i Sportu

Kierownik Wydziału - mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych i kadr oraz działalności gospodarczej, tel. wew. 17

mgr Kacper Wolański
stanowisko ds. świadczeń wychowawczych, stypendium i Karty Dużej Rodziny, tel. wew. 20

Biuro Obsługi Interesantów

mgr Ewelina Anczarska
pomoc administracyjna, tel. wew. 15

mgr Piotr Czerkawski
pomoc administracyjna, tel. wew. 15

Agata Kot
pomoc administracyjna, tel. wew. 15

mgr Daria Makulec
pomoc administracyjna, tel. wew. 10

Obsługa Obiektów Sportowych

Łukasz Osiak
pomoc administracyjna

Marek Kurzawa
pomoc administracyjna

Przemysław Sabak
pomoc administracyjna


Samodzielne Stanowiska

mgr Piotr Zając
stanowisko ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska, tel. wew. 16

mgr Karolina Grążka
stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy, tel. wew. 20

Marcin Ositek
informatyk, tel. wew. 10

  • autor: Marcin Ositek

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie