Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Zwrot podatku akcyzowego

  • Zdjęcie przedstawia ciągnik rolniczy oraz napis "Zwrot podatku akcyzowego"

Zwrot podatku akcyzowego

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 1 marca 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w II turze w 2023 r. wynosi:

110,00 litrów * ilość ha użytków rolnych

oraz

  • 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła,
  • 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz lub koni,
  • 4,00 zł * średnia roczna liczba świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

3 - 28 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie