Menu

Odległość ogrodzenia od drogi gminnej

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty

  • Podanie o uzgodnienie odległości ogrodzenia działki od drogi gminnej
  • Mapa ze wskazaniem projektowanego przebiegu ogrodzenia

Opłaty

  • Brak

Termin składania dokumentów

  • Bezterminowo - cały rok.

Termin załatwienia sprawy

  • Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

  • Brak.

Komórka odpowiedzialna

  • Wydział Dróg, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

  • mgr Beata Urbaniak
  • tel. 25 685 90 70, wew. 24

Inne informacje

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie