Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 121/2023 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie dla organizacji pozarządowych - nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniu jącej oferty na realizację zadań publicznych w 2023 roku ogłoszonych przez Gminę Borowie

Procedura wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik działając na podstawie uchwały nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026, VI kadencji (dalej zwaną MRDPP).

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie