Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Inwestycje realizowane w 2023 roku

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka (zadanie realizowane w latach 2022-2024)

W ramach zadania zostaną wykonane:

 • budowa budynku parterowego z pomieszczeniami użytkowymi: holem, szatnią, magazynem świetlicy, WC damskim, WC męskim wraz z ubikacją dla niepełnosprawnych, magazynem kuchni, kuchnią i salą oraz poddaszem nieużytkowym,
 • infrastruktura techniczna do budynku świetlicy,
 • montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku świetlicy,
 • droga dojazdowa z kostki betonowej,
 • parkingi i chodniki,
 • ogrodzenie świetlicy

W dniu 03.11.2022 r. został wyłoniony wykonawca zadania na podstawie przetargu. Firma Usługi Remontowo- Budowlane Marcin Jakimowicz wykona wymienione prace w terminie do 31.03.2024r. za kwotę 2 373 970,00 zł. Gmina Borowie uzyskała dotacje z programu Polski Ład w wysokości 1 919 699,57 zł a pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Borowie.

2. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Borowie

Inwestycja przewiduje:

• Budowę sieci wodociągowej od miejscowości Łopacianka do miejscowości Iwowe

na którą składa się:

 • sieć wodociągowa PE 100 RC PN 10 SDR 17 DN 225 w ilości 2 566,0 m i wbudowanie 15 hydrantów nadziemnych,
 • wykonanie włączenia do istniejącego wodociągu w pasie drogi gminnej,
 • wykonanie przejścia przez teren PKP,
 • wykonanie przejścia przez rzekę,

• Rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Głoskowie, ul. Cegielnia

na którą składa się:

 • sieć wodociągowa PE 100 RC PN 10 SDR 17 DN 110 w ilości 567,5 m, wbudowanie 6 hydrantów nadziemnych,
 • kanał grawitacyjny PVC SN8 DN 200 o długości 604,5 m, wbudowanie studni PVC DN 425 w ilości 14 szt, studni PVC DN 1 000 w ilości 4 szt.

• Rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Borowiu (ul. Łąkowa, gen. Stanisława Maczka, ul. Spacerowa)

na którą składa się:

 • sieć wodociągowa PE 100 SDR 17 PN 10 DN 160 o długości 1 242,0 m, wbudowanie 8 hydrantów naziemnych,
 • kanał sanitarny grawitacyjny PVC SN 8 DN 200 o długości 650,0 m i 386,5 m.

• Przebudowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Jaźwiny

na którą składa się:

 • sieć wodociągowa PE 100 RG SDR 17 PN 10 DN 160 w ilości 1 707,0 m, wbudowanie 9 hydrantów naziemnych,
 • przyłącza wodociągowe PE DN 40 w ilości 15,5 m,
 • wcięcie w istniejący wodociąg w pasie drogi powiatowej. 

Koszt całkowity zadania 2 944 043,14  zł/brutto. Roboty na tym terenie będzie wykonywać Firma Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ Jurzysta Henryk. Zakończenie robót przewidziane jest we wrześniu 2023r.

          Zadanie zostało dofinansowane środkami zewnętrznymi z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 796 840,98 zł

3. Przebudowa ul. Wierzbowej w miejscowości Głosków

W ramach zadania zostanie wykonane:

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty ziemne
 • Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,75m
 • Wykonanie chodnika w tym: wykonanie zjazdów gospodarczych i publicznych
 • Wykonanie podbudowy po nawierzchnię z betonu asfaltowego
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
 • Ułożenie przepustu pod drogą o śr. 60 cm.
 • Ustawienie znaków drogowych i wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.
 • Roboty wykończeniowe w tym regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych, przedstawienie hydrantów, plantowanie skarp, obsadzenie trawą, umocowanie skarpy płytami EKO.
 • Wykonanie kanału technologicznego na długości 899 m.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie