Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Inwestycje realizowane w 2023 roku

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka (zadanie realizowane w latach 2022-2024)

W ramach zadania zostaną wykonane:

 • budowa budynku parterowego z pomieszczeniami użytkowymi: holem, szatnią, magazynem świetlicy, WC damskim, WC męskim wraz z ubikacją dla niepełnosprawnych, magazynem kuchni, kuchnią i salą oraz poddaszem nieużytkowym,
 • infrastruktura techniczna do budynku świetlicy,
 • montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku świetlicy,
 • droga dojazdowa z kostki betonowej,
 • parkingi i chodniki,
 • ogrodzenie świetlicy

Wykonawcą zadania jest firma Usługi Remontowo- Budowlane Marcin Jakimowicz z Gołaszyna. Inwestycja zostanie zakończona w I połowie 2024r.

Koszt całkowity zadania wyniesie 2 373 970, 00 zł brutto z czego kwota 1 919 699,57 zł brutto stanowi dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  

 • Plac budowy świetlicy wiejskiej w Kamionce
 • Droga dojazdowa do świetlicy wiejskiej w Kamionce
 • Plac budowy świetlicy wiejskiej w Kamionce
 • Budynek w stanie surowym
 • Budynek w stanie surowym
 • Droga dojazdowa z kostki brukowej
 • Budynek świetlicy podczas budowy
 • Budynek świetlicy podczas budowy
 • Budynek świetlicy z zewnątrz
 • Sala wewnątrz budynku świetlicy
 • Łazienka wewnątrz budynku świetlicy

2. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Borowie

Inwestycja przewidywała:

2.1 Budowę sieci wodociągowej od miejscowości Łopacianka do miejscowości Iwowe

W ramach zadania wykonano:

 • sieć wodociągową PE 100 RC PN 10 SDR 17 DN 225 w ilości 2 566,0 m i wbudowano 15 hydrantów nadziemnych,
 • wykonano włączenie do istniejącego wodociągu w pasie drogi gminnej,
 • wykonano przejścia przez teren PKP,
 • wykonano przejścia przez rzekę,
 • Hydrant wody obok drogi

2.2 Rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Głoskowie, ul. Cegielnia

W ramach zadania wykonano:

 • sieć wodociągową PE 100 RC PN 10 SDR 17 DN 110 w ilości 567,5 m, wbudowano 6 hydrantów nadziemnych,
 • kanał grawitacyjny PVC SN8 DN 200 o długości 604,5 m, wbudowano studnie PVC DN 425 w ilości 14 szt., studnie PVC DN 1 000 w ilości 4 szt.
 • Budowa wodociągu
 • Budowa wodociągu

2.3 Rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Borowiu (ul. Łąkowa, gen. Stanisława Maczka, ul. Spacerowa)

W ramach zadania wykonano:

 • sieć wodociągową PE 100 SDR 17 PN 10 DN 160 o długości 1 242,0 m, wbudowano 8 hydrantów naziemnych,
 • kanał sanitarny grawitacyjny PVC SN 8 DN 200 o długości 650,0 m i 386,5 m.

2.4 Przebudowę wodociągu z przyłączami w miejscowości Jaźwiny

W ramach zadania wykonano:

 • sieć wodociągową PE 100 RG SDR 17 PN 10 DN 160 w ilości 1707,0 m, wbudowano 9 hydrantów naziemnych,
 • przyłącza wodociągowe PE DN 40 w ilości 15,5 m,
 • wcięcie w istniejący wodociąg w pasie drogi powiatowej. 
 • Budowa wodociągu

Wykonawcą zadania była firma Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ Jurzysta Henryk. Inwestycja została zakończona w październiku 2023r. Koszt całkowity zadania wyniósł 2 944 043,14 zł/brutto z czego kwota 2 796 840,98 zł stanowiła dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.   

3. Przebudowa ul. Wierzbowej w miejscowości Głosków

W ramach zadania zostały wykonane:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty ziemne,
 • pobocza z kruszywa łamanego na szerokości 0,75m,
 • chodnik w tym: wykonano zjazdy gospodarcze i publiczne,
 • podbudowa pod nawierzchnię z betonu asfaltowego,
 • nawierzchnia z betonu asfaltowego,
 • przepust pod drogą o śr.60cm.
 • ustawiono znaki drogowe i wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe.
 • roboty wykończeniowe w tym: regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych, przestawienie hydrantów, plantowanie skarp, obsadzenie trawą, umocowanie skarpy płytami EKO.
 • kanał technologiczny na długości 899 m.

Wykonawcą zadania była firma TECH-BUDOWA Tomasz Piwoński z Garwolina. Inwestycja została zakończona w październiku 2023r.

Koszt całkowity zadania wyniósł wraz z dokumentacją projektową i nadzorem inwestorskim 2 582 558,89 zł brutto z czego kwota 1 643 282,00 zł stanowiła dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Ulica Wierzbowa w miejscowości Głosków
 • Ulica Wierzbowa w miejscowości Głosków
 • Droga gminna w czasie modernizacji
 • Budowa drogi gminnej
 • Budowa drogi gminnej
 • Zakończona inwestycja - droga gminna
 • Zakończona inwestycja - droga gminna
 • Zakończona inwestycja - droga gminna
 • Zakończona inwestycja - droga gminna

4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Filipówka

W ramach zadania zostały wykonane:

 • podbudowa pod nawierzchnię z betonu asfaltowego,
 • nawierzchnia z betonu asfaltowego,
 • ustawiono znaki drogowe.

Wykonawcą zadania była firma BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk z Anielowa. Inwestycja została zakończona 8 września 2023r.

Koszt całkowity zadania wyniósł 298 782,74 zł brutto z czego kwota 150 000,00 zł stanowiła dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR).

 • Gruntowa droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna podczas modernizacji
 • Droga gminna podczas modernizacji

5. Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy – Rok 2023

W ramach zadania zostało zakupionych 5 gier edukacyjnych oraz przeprowadzono renowację i częściową wymianę elementów wyposażenia ścieżki edukacyjnej zainstalowanych w latach 2015-2017.

Wykonawcą zadania była firma Pracownia Plastyczna Studio 22 Stefan Gawroński z Przyrowa. Odbiór zadania nastąpił 31.07.2023r.

Koszt całkowity zadania wyniósł 65 851,50 zł brutto z czego kwota 59 226, 35 zł brutto stanowiła 90 % dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie w ramach programu edukacji ekologicznej.

 • Zdjęcie przedstawia plac budowy ścieżki edukacyjnej
 • Gra - Leśne Cymbały
 • Tablice informacyjne o zwierzętach
 • Odnowione ławki wokół miejsca na ognisko
 • Tablice informacyjne o zwierzętach
 • Tablice informacyjne o florze i faunie
 • Tablice informacyjne o zwierzętach
 • Tablice edukacyjne
 • Galeria budek lęgowych dla ptaków
 • Tablica informacyjna - recykling

6. Budowa publicznego żłobka w Borowiu (zadanie realizowane w latach 2023-2025)

Zadanie dotyczy budowy pierwszego w gminie żłobka dla 40 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Zlokalizowany zostanie na działce nr 525 w Borowiu, na terenie Zespołu Oświatowego w Borowiu. Będzie to budynek parterowy z poddaszem częściowo użytkowym wraz łącznikiem z Zespołem Oświatowym.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

 • Stanu zero, surowego zamkniętego i wykończeniowego
 • Instalacji sanitarnej, elektrycznej i fotowoltaicznej
 • Elewacji budynku
 • Zagospodarowania terenu
 • Platformy schodowej
 • Zakup pierwszego wyposażenia.

Wykonawcą zadania jest firma Usługi Budowlane Wiesław Szaniawski ze Stoczka Łukowskiego. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w cyklu dwuletnim a termin zakończenia prac przewidywany jest w 2025r.

Koszt całkowity zadania wyniesie 6 559 818,00 zł brutto z czego kwota 4 000 000,00 zł brutto stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz kwota 1 700 000,00 zł brutto z rządowych środków z programu Maluch +.

 • Tablica informacyjna - dofinansowanie programu
 • Tablica informacyjna Budowa publicznego żłobka w Borowiu
 • Zdjęcie przedstawia plac pod budowę żłobka
 • Plac budowy żłobka w Borowiu
 • Plac budowy żłobka w Borowiu
 • Plac budowy żłobka w Borowiu

7. Częściowa termomodernizacja budynku OSP w Iwowem - kolejny etap

W ramach zadania zostały wykonane:

 • roboty demontażowe rur spustowych, podokiennika, obróbek blacharskich,
 • czyszczenie i gruntowanie istniejącej elewacji,
 • ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 18 cm z zatopieniem siatki z włókna szklanego,
 • ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 4 cm z zatopieniem siatki z włókna szklanego,
 • ocieplenie cokołu ściany fundamentowej styro durem gr. 10 cm z zatopieniem siatki z włókna szklanego,
 • wyprawy elewacyjne z tynku sylikonowego 1,5 mm,
 • wydłużenie dachu,
 • obróbki blacharskie dachu i komina,
 • podbitka dachowa.

Wykonawcą zadania była firma Łukplast Andrzej Dylak z Łukowa. Inwestycja została zakończona w październiku 2023r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 55 583,70 zł brutto z czego kwota 40 000,00 zł brutto stanowiła dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2023”.

 • Plakat z grantem na częściową termomodernizację budynku OSP
 • Remiza OSP Iwowe przed modernizacją
 • Remiza OSP Iwowe przed modernizacją
 • Remiza OSP Iwowe przed modernizacją
 • Prace związane z elewacją na budynku OSP
 • Prace związane z elewacją na budynku OSP
 • Prace związane z elewacją na budynku OSP
 • Budynek OSP Iwowe - zakończona termomodernizacja
 • Budynek OSP Iwowe - zakończona termomodernizacja

8. Modernizacja oświetlenia w obiektach Gminy Borowie

W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzono wymianę opraw elektrycznych i źródeł światła typu LED w łącznej liczbie 913 szt. w tym:

 • ·         w Zespole Oświatowym w Borowiu w tym na boisku Orlik w ilości 573 szt.,
 • w Zespole Szkół w Głoskowie w tym na boisku Orlik w ilości 273 szt.,
 • w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu w ilości 67 szt.

Wykonawcą zadania była firma 4 Technix s.c. Monika Zawadzka Marek Rogala z Garwolina. Inwestycja została zakończona w listopadzie 2023r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 261 500,00 zł brutto z czego kwota 235 350,00 zł brutto stanowiła 90% dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z programu „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła”.

 • Plakat z grantem na modernizację oświetlenia w obiektach gminy
 • Oświetlenie LED w pomieszczeniu
 • Oświetlenie LED w pomieszczeniu
 • Oświetlenie LED w pomieszczeniu

9. Prace remontowe hali sportowej i kręgielni w Borowiu

W ramach zadania zostały wykonane:

 • prace przygotowawcze  i rozbiórkowe w tym m.in.: roboty demontażowe i ponowne montażowe (tj. drabinek, krzesełek, grzejników); roboty rozbiórkowe elementów konstrukcji betonowych; naprawa posadzek; wykonanie nadproża; skucie płytek glazurowych i gresu; wymiana kratek wentylacyjnych;
 • prace budowlane w tym wykończeniowe wewnętrzne m.in.: wykonanie nowych posadzek z płytek i wykładzin dywanowych; licowanie ścian płytkami; remont tynków; malowanie listew i ścian; wymiana kasetonów; wykonanie tynku mozaikowego; wymiana drzwi; wymiana oświetlenia na LED; montaż klimatyzatorów ściennych; montaż baterii umywalkowych, umywalek, pisuarów i spłuczki WC; montaż grzejników.

Wykonawcą zadania była firma RENOMO Marcin Pietrzak z Gręzówki. Inwestycja została zakończona w listopadzie 2023r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 258 600,00 zł brutto z czego kwota 152 676,00 zł brutto stanowiła dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023”.

 • Plakat z grantem na dofinansowanie remontu hali sportowej i kręgielni
 • Pomieszczenie kręgielni
 • Wnętrze hali sportowej
 • Ławki i wieszaki w szatni
 • Prace remontowe w kręgielni
 • Pomieszczenie kręgielni po zakończonych pracach remontowych
 • Pomieszczenie kręgielni po zakończonych pracach remontowych
 • Pomieszczenie łazienki kręgielni po zakończonych pracach remontowych
 • Pomieszczenie łazienki kręgielni po zakończonych pracach remontowych

10. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łopaciance

W ramach zadania zostały wykonane:

 • roboty demontażowe: rur spustowych, podokienników, słupa betonowego, balkonu żelbetowego, obróbek blacharskich murka ogniowego i lukarn,
 • czyszczenie i gruntowanie istniejących elewacji,
 • ocieplenie ościeży płytami styropianowymi o grubości 4 cm z zatopieniem siatki z włókna szklanego,
 • ocieplenie ścian płytami styropianowymi o grubości 18 cm z zatopieniem siatki z włókna szklanego,
 • wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego,
 • wydłużenie dachu nad murkiem ogniowym,
 • obróbki blacharskie,
 • podbitka dachowa,
 • montaż zadaszenia wejść o konstrukcji stalowej malowanej z pokryciem z poliwęglanu.

Wykonawcą zadania była firma Łukplast Dylak, Rychlik sp.j. z Łukowa. Inwestycja została zakończona we wrześniu 2023r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 151 167,00 brutto z czego kwota 125 758,00 brutto stanowiła dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

 • Plakat informacyjny - Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Łopaciance
 • Budynek świetlicy wiejskiej przed modernizacją
 • Budynek świetlicy wiejskiej przed modernizacją
 • Budynek świetlicy wiejskiej przed modernizacją
 • Budynek świetlicy podczas termomodernizacji
 • Budynek świetlicy podczas termomodernizacji
 • Budynek świetlicy podczas termomodernizacji
 • Budynek świetlicy po remoncie
 • Budynek świetlicy po remoncie
 • Budynek świetlicy po remoncie
 • Budynek świetlicy z tablicą informacjyjną o dofinansowaniu

11. Termomodernizacja budynku OSP w Lalinach

W ramach zadania zostały wykonane:

 • roboty demontażowe rur spustowych i podokienników,
 • czyszczenie i gruntowanie istniejącej elewacji,
 • ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 18 cm z zatopieniem siatki z włókna szklanego,
 • ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 4 cm z zatopieniem siatki z włókna szklanego,
 • ocieplenie cokołu ściany fundamentowej styropianem gr. 10 cm z zatopieniem siatki z włókna szklanego,
 • wyprawa elewacyjna z tynku sylikonowego 1,5 mm,
 • listwy wykończeniowe podbitki dachowej.

Wykonawcą zadania była firma Łukplast Dylak, Rychlik sp.j. z Łukowa. Inwestycja została zakończona w listopadzie 2023r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 100 173,05 zł brutto z czego kwota 80 000,00 zł brutto stanowiła dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach dwóch odrębnie złożonych wniosków przez Gminę Borowie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Lalinach.    

 • Budynek OSP w Lalinach przed modernizacją
 • Budynek OSP w Lalinach przed modernizacją
 • Budynek OSP podczas termomodernizacji
 • Budynek OSP podczas termomodernizacji
 • Budynek OSP podczas termomodernizacji
 • Budynek OSP Laliny po zakończonej modernizacji
 • Budynek OSP Laliny po zakończonej modernizacji
 • Budynek OSP Laliny po zakończonej modernizacji

12. Remont drogi gminnej od miejscowości Brzuskowola do miejscowości Gościewicz

W ramach zadania zostały wykonane:

 • nowa nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm (4+4cm) po uprzednim frezowaniu,
 • odtworzenie poboczy z kruszyw łamanych o szerokości 0,75 m,
 • wymiana przepustów rurowych,
 • naprawa zjazdów do posesji,
 • odtworzenie rowów odwadniających po obu stronach drogi na długości 0,885 km
 • oznakowanie pionowe

Wykonawcą zadania była firma BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk z Anielowa. Inwestycja została zakończona w listopadzie 2023r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 882 429,85 zł brutto z czego kwota 687 626, 59 brutto stanowiła 80% dofinansowania ze środków rządowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • Droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna - zakończona inwestycja
 • Droga gminna - zakończona inwestycja
 • Droga gminna - zakończona inwestycja
 • Droga gminna - zakończona inwestycja

13. Nasadzenia na terenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Słup Pierwszy oraz konserwacja pomników przyrody

W ramach zadania na terenie ścieżki edukacyjnej po zrekultywowanym składowisku odpadów w miejscowości Słup Pierwszy zostały wykonane prace:

 • nasadzenia roślinności w ilości 2200 szt.
 • przeprowadzenie konserwacji i pielęgnacji 3 szt. drzew będących pomnikami przyrody na terenie zespołu dworsko- parkowego w Borowiu

Wykonawcą zadania była firma AMAT Matyszek Albert ze Stanina. Inwestycja została zakończona w grudniu 2023r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 69 700,00 zł brutto z czego kwota 62 730, 00 brutto stanowiła 90% dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu ochrony przyrody.

 • Konserwacja pomnika przyrody
 • Konserwacja pomnika przyrody
 • Teren przygotowany na nasadzenie roślin
 • Nasadzone rośliny na terenie ścieżki edukacyjnej w Słupie Pierwszym
 • Nasadzone rośliny na terenie ścieżki edukacyjnej w Słupie Pierwszym
 • Pomnik przyrody w parku przy budynku UG

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie