Menu

Rejestracja zgonu

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 709 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1947 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 • Karta zgonu.
 • Dowód osobisty osoby zmarłej.
 • Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon (do wglądu).

Opłaty

 • Zwolniono z opłaty skarbowej.

Termin składania dokumentów

 • Zgon osoby należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.
 • Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
 • Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
  • małżonek lub dzieci zmarłego,
  • najbliżsi krewni lub powinowaci,
  • pełnomocnik rodziny.

Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje.

Komórka odpowiedzialna

 • Urząd Stanu Cywilnego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • mgr Sylwia Gąska
 • tel. 25 685 90 70, wew. 14

Inne informacje

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie