Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Urząd Gminy

Gmina Borowie jest gminą rolniczą liczącą 5 300 mieszkańców. Zajmuje powierzchnię 80 km2, położona jest  na terenie powiatu garwolińskiego w województwie mazowieckim.
Przez gminę Borowie przebiega droga krajowa nr 76 Wilga - Garwolin - Stoczek Łukowski - Łuków, a także linia kolejowa Skierniewice - Pilawa - Łuków.
Gmina Borowie posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg gminnych i powiatowych oraz infrastrukturę komunalną, taką  jak sieć gazowa ( w 8 sołectwach), sieć wodociągowa   we wszystkich  19 sołectwach, oczyszczalnia ścieków o mocy 530 m3 na dobę, która zaspakaja potrzeby całej gminy, sieć kanalizacyjną - posiadają wszystkie sołectwa.

W gminie Borowie kultywowane są tradycje ludowe, poprzez działające od wielu lat Zespoły Ludowe: Lalinianki z Lalin, Iwowianki z Iwowego, Chrominianki z Chromina oraz Borowianki ze Starej Brzuzy i Nowej Brzuzy. Działalność kulturalna prowadzona jest w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu, przy którym działają Zespoły Ludowe, a także Gminna Biblioteka Publiczna im. Waltera Nurzyńskiego, Gminna Orkiestra Dęta oraz Gminna Izba Tradycji z siedzibą w Lalinach. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 12 Kół Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich, prężnie działających w następujących wsiach: Jaźwiny, Borowie, Wilchta, Dudka, Głosków, Chromin, Laliny, Iwowe, Łopacianka, Filipówka, Słup Pierwszy i Słup Drugi.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie