Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Inwestycje realizowane w 2022 roku

1. Przebudowa drogi gminnej w Iwowem

Trwają prace wykonawcze zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 130144W w miejscowości Iwowe. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe „BRUK-TRANS” Piotr Kowalczyk z siedzibą w Anielowie wykona prace drogowe na odcinku 1 676,0 metrów i szerokości 5 metrów. Po prawej stronie drogi zostanie pobudowany chodnik o szerokości 2 metry, po lewej stronie pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 metra. Odwodnienie drogi zostanie wykonane za pomocą rowów odkrytych. Wbudowany zostanie kanał technologiczny i zjazdy gospodarcze.

Prace zostaną wykonane do 30 maja 2022 roku za kwotę 2 743 676,13 zł. (roboty budowlane + nadzór inwestorski).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotuje ww. prace w wysokości 70% wartości zadania.

 • Zdjęcie przedstawia prace budowlane wzdłuż drogi
 • Zdjęcie przedstawia prace budowlane wzdłuż drogi
 • Zdjęcie przedstawia prace budowlane wzdłuż drogi
 • Zdjęcie przedstawia ułożoną kostę brukową wzdłuż drogi
 • Zdjęcie przedstawia przebudowę drogi
 • Zdjęcie przedstawia przebudowę drogi

2. Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Iwowem

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Iwowem o dwie klasy lekcyjne, świetlicę i kuchnię. Inwestycja zostanie zakończona w lipcu 2022 roku przez firmę DOM S.C. z siedzibą w Sulbinach. Wartość wymienionego zadnia to kwota 886 941,93 zł.

 • Zdjęcie przedstawia dobudowaną część budynku szkoły
 • Zdjęcie przedstawia pomieszczenie w dobudowanej części...
 • Zdjęcie przedstawia pomieszczenie w dobudowanej części...

3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzuskowola

Wykonawca FEDRO Sp. z o.o.  z siedzibą w Osiecku wykona prace drogowe na odcinku 990,0 metrów. Na wymienionym odcinku zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa. Prace zostaną wykonane do 30 maja 2022 roku za kwotę 330 421,08 zł. (roboty budowlane + nadzór inwestorski).

4. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Borowie w ramach którego zostaną przebudowane cztery drogi gminne

Wymienione zadanie obejmuje swoim zakresem:

 • przebudowa drogi w miejscowości Głosków (ulica Szkolna)- wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 2,355 km o szerokości zmiennej od 4,6 m do 6,1m. Wykonanie zjazdów i parkingu z kostki betonowej. Wykonanie dwóch progów zwalniających, regulacji studzienek kanalizacyjnych i studzienek dla zaworów wodnych. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Wykonanie oznakowania jezdni liniami.
 • przebudowa drogi w miejscowości Łętów – wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 2,859 km o szerokości 4,6 m - 4,5 m. Wykonanie czterech progów zwalniających, regulacji studzienek kanalizacyjnych i studzienek dla zaworów wodnych. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Wykonanie oznakowania jezdni liniami.
 • przebudowa drogi w miejscowości Kamionka – wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 2,800 km o szerokości zmiennej od 4,6 m do 5,6 m. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Wykonanie odwodnienia na długości 430,0 m.
 • przebudowa drogi w miejscowości Gościewicz – wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 1,736 km o szerokości 5,5 m. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

Wykonawca konsorcjum firm: PHU TOWEMO Monika Szczygieł z siedzibą Otwock ul. Żeromskiego 73K  i TOWEMO Sp. z o.o. z siedzibą Otwock ul. Marszałkowska 4 wykona wymienioną inwestycje za kwotę 6 597 850,02 zł do dnia 23 września 2022 r. Gmina otrzymała dotacje z programu Polski Ład wysokości 6 267 957,51 zł.

5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilchta

Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Wilchta  na odcinku 295,0 m z rur PCV o średnicy 160 i wbudowano 3 hydranty nadziemne  przez Firmę PHU HYDROMIX Sebastian Piętka z siedziba Stara Huta 45 inwestycję wykonano za kwotę  108 652,37 zł. W najbliższym czasie nastąpi odbiór techniczny wykonanego zadania.

 • Zdjęcie przedstawia teren budowy sieci wodociągowej
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas prac
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas prac
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas prac

6. Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Stara Brzuza w kierunku miejscowości Gościewicz

Trwają prace budowy sieci wodociągowej z sieciową pompownią wody w miejscowościach Stara Brzuza, Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz z rury Pn 10 fi 225 o długości 2 708,5 m. W ramach wymienionego zadania zostanie wybudowanych 19 hydrantów nadziemnych oraz jedna ciśnieniowa pompownia wody.

Wykonawca PHU HYDROMIX Sebastian Piętka wykona wymienioną inwestycję za kwotę 1 286 918,42 zł do października 2022 roku.

 • Zdjęcie przedstawia teren budowy sieci wodociągowej
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowalne podczas pracy
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowalne podczas pracy
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowalne podczas pracy

7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionka

Trwają prace budowy sieci wodociągowej o średnicy fi 160 o długości 290,0 m  i średnicy fi 110 o długości 218,5 m, oraz wbudowanie 4 hydrantów nadziemnych oraz kanalizacji sanitarnej o średnicy fi 200 na długości 212,5 m.

Wykonawca Firma Instalacyjno-Budowlana INSTAL Grzegorz Retko z Emilianowa wykona wymienioną inwestycje za kwotę 286 696,34 zł do 30 maja 2022 r.

 • Zdjęcie przedstawia teren budowy sieci wodociągowej
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas prac
 • Zdjęcie przedstawia sieć wodociągową
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas prac

Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego

Zakupu urządzeń na plac zabaw w miejscowości Słupi Drugi

Zostaną zakupione i zamontowane urządzenia zabawowe w postaci huśtawek, karuzeli oraz zjeżdżalni dla mieszkańców Słupa Drugiego. Planowany koszt zadania wynosi 20 000 zł w tym pozyskana dotacja w wysokości 10 000 zł stanowiąca 50 % kosztów zadania w ramach programu Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw”.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionka (w kierunku tzw. Czarnowa).

W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzone zostaną prace budowy oświetlenia ulicznego polegające na montażu 5 słupów oświetlenia ulicznego, wykonaniu okablowania linii oraz montażu 6 opraw oświetleniowych typu LED wzdłuż drogi gminnej 130110W na odcinku 300 mb.

Planowany koszt tego zadania wynosi 20 000 zł w tym pozyskana dotacja w wysokości 10 000 zł stanowiąca 50 % kosztów zadania w ramach programu Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw”.

Oba zadania planowane są do realizacji do końca września bieżącego roku.

Odnośniki

Kontakt

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie