Menu

Poziom recyklingu gminy

  • Zdjęcie promujące recykling

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Rok Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]
2012 42,10% 0 21,4
2013 29,1 100 5,98
2014 42,19 100 10,91
2015 36,47 100 0
2016 40,45 50,47 2,67
2017 28,73 100 10,78
2018 33,71 100 7,77
2019 41,31 100 16
2020 33,57 88,88 1,45
2021 30,86 100 0,98

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie