Menu

Gospodarka wodno-ściekowa

  • Zdjęcie przedstawia grafikę kropli wody z symbolami recyklingu wewnątrz

Sieć wodociągowa

Gmina Borowie zaopatrywana jest w wodę z gminnej stacji uzdatniania wody w Kamionce oraz stacji w Prawdzie Starej znajdującej się w gminie Stoczek Łukowski. Wszystkie sołectwa podłączone są do sieci wodociągowej. Z sieci wodociągowej tłoczonej z ujęcia w miejscowości Stara Prawda korzystają mieszkańcy wsi: Łopacianka, Chromin, Gościewicz, Brzuskowola, Filipówka, Gózd, Jaźwiny, Iwowe, Laliny. Woda z wodociągu w Starej Prawdzie odpowiada wymaganiom jakości wody pitnej i na potrzeby gospodarcze.

Z uwagi na brak możliwości zasilenia pozostałych sołectw z ujęcia wodociągowego w Starej Prawdzie, w roku 1998 podjęto decyzję o wybudowaniu stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej na gruntach wsi Kamionka. Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody w Kamionce użytkowana jest od 2000 roku. Ujęcie wody złożone jest z dwóch studni głębinowych pracujących przemiennie w ramach tych samych zasobów eksploatacyjnych. Stacja wodociągowa została wykonana w układzie dwustopniowego tłoczenia wody, z uwzględnieniem jednostopniowego procesu jej uzdatniania.

Z ujęcia wody w Kamionce korzystają mieszkańcy wsi: Borowie, Nowa Brzuza, Stara Brzuza, Kamionka, Dudka, Głosków, Łętów, Wilchta, Słup Pierwszy, Słup Drugi a ponadto dwie wsie należące do Gminy Górzno: Unin i Goździk.

Dostarczana woda w 100 % zaspokaja potrzeby bytowo – gospodarcze mieszkańców gminy Borowie oraz zapotrzebowanie przeciwpożarowe.

Sieć kanalizacyjna

Ścieki z terenu gminy Borowie odprowadzane są do gminnej oczyszczalni ścieków w Borowiu która została rozbudowana w latach 2014-2015. Średnia dobowa przepustowość gminnej oczyszczalni ścieków w Borowiu wynosi 530 m3. Wszystkie sołectwa podłączone są do sieci kanalizacyjnej.

Podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej

Wszelkie sprawy związane z eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonywaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych należy załatwiać w Zakładzie Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Miętnem ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin tel. (25) 682-27-13, e-mail: biuro.pytel@interia.pl 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie