Menu

Zimowe utrzymanie dróg

  • Zdjęcie przedstawia zaśnieżoną drogę

Jakie są zasady zimowego utrzymania dróg?

Drogi gminne:

Za zimowe utrzymanie dróg, przypadające na okres między 15 października a 30 kwietnia odpowiadają ich zarządcy.  Drogi, znajdujące się na terenie gminy Borowie posiadają różnych zarządców.  Jedynie część zadań określanych mianem zimowego utrzymania dróg należy do gminy Borowie. Wśród dróg gminnych są i takie, które mają innych właścicieli i zarządców niż gmina Borowie.  Gminę przecinają ponadto drogi powiatowe, droga wojewódzka i droga krajowa posiadające innych zarządców odpowiednio: Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Urząd Gminy Borowie dba o utrzymanie dróg gminnych będących własnością Gminy Borowie (drogi wewnętrzne gminne) lub będących w zarządzie Gminy Borowie.

Zadanie realizują wykonawcy którzy podpisali stosowne umowy z Gminą Borowie na odśnieżanie dróg gminnych. Zgłoszenia i uwagi dot. odśnieżania dróg gminnych należy kierować pod nr tel. (25) 685-90-70 wew. 24 lub na adres e-mail: gmina@borowie.pl

Za utrzymanie dróg wewnętrznych prywatnych na terenie Gminy Borowie, nie będących własnością Gminy Borowie, odpowiadają  ich właściciele. To oni powinni zadbać o przejezdność tych dróg w okresie zimy, ich odśnieżanie i posypywanie solą i piaskiem.

Drogi powiatowe:

Zgłoszenia i uwagi dot. ośnieżania dróg powiatowych należy kierować: Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg – tel.503-061-998 (całodobowo), (25) 685-26-40 (w godzinach 23.00-15.00 i całodobowo w dni wolne od pracy) w przypadku utrudnionego kontaktu z dyżurnym prosimy o kontakt z kierownikiem służby drogowej w Garwolinie Panią Małgorzatą Gizak – Kierownik Służby Interwencyjnej tel. 601-413-467.

Drogi wojewódzkie:

Zgłoszenia i uwagi dot. ośnieżania dróg wojewódzkich należy kierować do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pod nr tel. (22) 779-24-87 lub adres e-mail: rd.otwock@mzdw.pl

Drogi krajowe:

Zgłoszenia i uwagi dot. ośnieżania dróg krajowych należy kierować do GDDKiA-oddział w Warszawie, rejon w Garwolinie pod nr tel. (25) 682-41-59, e-mail: garwolin@gddkia.gov.pl

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie