Menu

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 709 z późn. zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 • Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka zza granicy.
 • Pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC /dokument jest sporządzany w Urzędzie Stanu Cywilnego/.
 • Postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo /dotyczy małoletnich, które ukończyły 16 rok życia/.
 • Dokument tożsamości wnioskodawcy - do wglądu.

Opłaty

 • 38 zł - opłata skarbowa za wydane zaświadczenie.

Termin składania dokumentów

 • Bezterminowo – cały rok.

Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

 • Nie przysyługuje.

Komórka odpowiedzialna

 • Urząd Stanu Cywilnego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • mgr Sylwia Gąska
 • tel. 25 685 90 70, wew. 14

Inne informacje

 • Do wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą należy przedłożyć dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą ważne jest sześć miesięcy od daty wydania.
 • O wydanie zaświadczenia można ubiegać się w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego lub Polskim Konsulacie.

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie