Menu

Urząd Stanu Cywilnego

Dowód osobisty

Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty.

Odpis aktu stanu cywilnego

Sprawdź, jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego.

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Sprawdź, jak odtworzyć treść aktu stanu cywilnego.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Sprawdź, jak złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Sprawdź, jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem.

Rejestracja urodzenia

Sprawdź, jak zarejestrować urodzenie.

Rejestracja zgonu

Sprawdź, jak zarejestrować zgon.

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Sprawdź, jak sprostować akt stanu cywilnego.

Transkrypcja aktu stanu cywilnego

Sprawdź, jak przenieść zagraniczny akt stanu cywilnego do polskiego rejestru.

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Sprawdź, jak uzupełnić akt stanu cywilnego.

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Sprawdź, jak uzyskać zaświadczenie o stanie cywilnym.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Sprawdź, jak uzyskać zaświadczenie.

Zmiana imienia lub nazwiska

Sprawdź, jak zmienić imię lub nazwisko.

Zawarcie małżeństwa - ślub cywilny

Sprawdź, jak zawrzeć związek małżeński.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie