Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Aktualności

Forum Przedsiębiorczości. Powiat Garwoliński 2023

 • Plakat konkursowy - Bezpiecznie na wsi mamy,...

Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy

Usuwanie folii rolniczych - nabór wniosków na 2023 rok

Inicjatywa "Zaproś kominiarza"

Szanowni mieszkańcy !
W związku z bardzo licznie odnotowywanymi pożarami sadzy w przewodach kominowych w budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie zwracam się do mieszkańców Gminy z apelem o zachowanie ostrożności oraz dokonanie czyszczeń oraz kontroli przewodów kominowych i stanu instalacji centralnego ogrzewania.
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Borowie zachęcam do przeprowadzenia kontroli oraz czyszczenia przewodów kominowych. Koszt wykonania usługi wynosi 100 zł. Zgłoszenia należy dokonywać pod nr tel. 515-054-115.
W związku z powyższym Zakład Kominiarski Małgorzata Żak w najbliższym czasie rozpocznie czyszczenia oraz przeglądy przewodów kominowych w budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Data Miejscowość
23.01.2023r. Brzuskowola
24.01.2023r. Filipówka
25.01.2023r. Gościewicz
26.01.2023r. Gózd, Jaźwiny
27.01.2023r. Słup Pierwszy, Słup Drugi
02.02.2023r. Nowa Brzuza, Stara Brzuza
03.02.2023r. Dudka
04.02.2023r. Wilchta
08.02.2023r. Łętów
09.02.2023r. Kamionka
10.02.2023r. Chromin
14.02.2023r. Łopacianka
15.02.2023r. Laliny
16.02.2023r. Iwowe
21.02.2023r. Głosków
22.02.2023r. Borowie

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

 

Wójt Gminy Borowie
Wiesław Gąska

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Szkolenie chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Termomodernizacja budynku OSP w Chrominie – etap II

 • Plakat Termomodernizacja budynku OSP w Chrominie – etap II

Termomodernizacja budynku OSP w Chrominie – etap I

 • Plakat - Termomodernizacja budynku OSP w Chrominie – etap I

Nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027

Obchody 104. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Spotkanie z pisarką Agatą Romaniuk

Nabór do Programu "Asystent Osobisty Osoby Nie-pełnosprawnej" - edycja 2023

Obywatelski monitoring funduszy europejskich

Formularz zapotrzebowania na węgiel

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejCmPUqC4p3AAAAAElFTkSuQmCC

WÓJT  GMINY  BOROWIE

Informuje, że Gmina Borowie zakończyła realizację zadania według umowy nr  2197/22/OZ/DA z dnia 11.07.2022 r. – zadania o treści:  „ Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 34 995,24 zł.”

Pozyskane środki finansowe umożliwiły zdjęcie płyt azbestowo–cementowych z 33 budynków o łącznej masie  92,580 Mg. 

drukuj (Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie)

Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Borowiu

 • Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Borowiu

drukuj (Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Borowiu)

Informacja o lokalizacji punktów wydawania preparatu jodku potasu

 • Zaproszenie na spotkanie z Wicepremierem Henrykiem...

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

 • Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

Święto Gminy Borowie połączone z Gminnymi Dożynkami 2022

 • Plakat promujący aplikację mobilną „Koleje Mazowieckie – KM”

Aplikacja mobilna „Koleje Mazowieckie – KM”

 • Zmiana lokalizacji punktu selektywnego zbierania odpadów

Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Bezpłatna pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejCmPUqC4p3AAAAAElFTkSuQmCC

 

 

 

 

 

,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 34 995,24 zł”

drukuj (Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie)

Spotkanie z Poseł do Parlamentu Europejskiego Beatą Szydło oraz Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem

 • spotkanie z Poseł do Parlamentu Europejskiego Beatą Szydło...
 • IV Mazowiecki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich oraz Konkurs...

IV Mazowiecki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich oraz Konkurs "Bitwa Regionow"

 • Plakat - 8. Ultramaraton Powstańca 1944
 • Szkic budynku na zielonym tle

Deklaracje - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Debata nad raportem o stanie Gminy Borowie za 2021 rok

Stawki opłat za odpady komunalne

 • Zmiana stawek opłat za odpady komunalne

Program „Działaj Lokalnie 2022”

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłaszają Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie 2022” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w terminie: od 31 maja 2022 do 30 czerwca 2022 roku.

W ramach Programu „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z gmin: miasto Stoczek Łukowski, gmina Stoczek Łukowski, Krzywda, Wola Mysłowska, Adamów, Borowie, Wodynie, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:

1) zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

2) wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

3) mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty   i rozsądne koszty realizacji, przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

4) będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

5) będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

6) przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.

Termin składania wniosków: od 31 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące – max. 6 miesięcy.

Łączna pula przeznaczona na granty: 55 000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy).

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu: 6 000 zł

Okres realizacji projektu: od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest  na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl

Więcej szczegółów na stronie: http://iksstoczek.org/2022/05/30/ogloszenie-konkursu-dzialaj-lokalnie-2022/

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

 • Zaproszenie na piknik ekologiczny

Pociąg „Słoneczny” i „Słoneczny – BIS”

Labrador szuka swojego właściciela bądź nowego domu

Uroczystości 231 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Borowiu

Życzenia Wielkanocne

 • Życzenia Wielkanocne - Gmina Borowie

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, pn. ”Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Przedsięwzięcie realizowane jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Patronat medialny nad konkursem będą sprawowali: Agro Profil, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy Przegląd Techniczny oraz portale agronews.com.pl, wiescirolnicze.pl i gospodarz.pl.

Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a partnerem wspierającym  Narodowy Instytut Kultury Wsi i Dziedzictwa Narodowego.

W osiemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 21 tysięcy gospodarstw indywidualnych, a ich laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem rolniczym o mocy 55 KM. 

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać właściciele zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcji.

Uczestnicząc w działaniu, rolnicy mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim.

Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń w środowisku rolniczej pracy, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Warunkiem udziału w Konkursie jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez co najmniej jednego ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Siedlcach, ul. Brzeska 39 (tel. 25 640 46 17, e-mail:siedlce@krus.gov.pl).

Ważne terminy: 

 • 04.2022 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
 • 07.2022 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
 • lipiec/sierpień 2022 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin uzależniony od sytuacji epidemicznej w kraju)

 

 • Plakat promujący Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Młodzi znawcy pożarnictwa z Borowia

Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Złóż nową deklarację na odbiór odpadów, jeśli przyjmujesz pod swój dach uchodźców z Ukrainy

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że w przypadku, gdy zmienia się liczba osób zamieszkujących nieruchomość właściciel nieruchomości ma obowiązek uaktualnienia tej liczby w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informujemy, że mieszkańcy gminy, którzy przyjęli do swoich domów, nieruchomości, uchodźców z Ukrainy też są zobligowani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podanie aktualnej liczby osób, która zamieszkuje i generuje odpady.

Odnośniki

Kontakt

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie