Menu

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Borowie

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Borowie.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Borowie wydane na postawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Lp.

Przedsiębiorca

Telefon/e-mail

REGON

Adres

Decyzja

Data ważności

 

1.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt ,,Happy Dog” Marian Drewnik

Tel. 600-041-920

e-mail: mdrewnik@o2.pl

143237501

Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew

ROŚ.6140.2.4.2023

15.11.2023r.-15.11.2033r.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie