Menu

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r., (Dz.U. z 2004 r., poz.1481)

Wymagane dokumenty

 • Podanie o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
 • Plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
 • Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000
 • ksero opinii w sprawie uzgodnień dokumentacji projektowej

Opłaty

Termin składania dokumentów

 • Bezterminowo – cały rok

Termin załatwienia sprawy

 • Nie dłużej niż miesiąc.
  • W skomplikowanych sprawach termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (poinformujemy cię o tym). 

Tryb odwoławczy

 • Możesz odwołać się od otrzymanej decyzji – zarówno pozytywnej jak i negatywnej. Odwołanie złóż do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem zarządcy drogi, który wydał ci decyzję.
  • Masz 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji

Komórka odpowiedzialna

 • Wydział Dróg, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • mgr Beata Urbaniak
 • tel. 25 685 90 70, wew. 24

Inne informacje

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie