Menu

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

  • Zdjęcie przedstawia śmieciarkę oraz pojemniki na odpady segregowane

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Rok

Rodzaj odpadu

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

bioodpady stanowiące odpady komunalne

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania

2013

Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów prowadzona przez Ekolider, Lucin 4, 08-400 Garwolin - sortownia odpadów komunalnych

MPK Ostrołęka Sp. zo.o. Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji ul. Przemysłowa 45, Ławy, gm. Rzekuń

EKO-SAM-BIS Sp. zo.o. w Halinowie, sortownia w Jakubowie

ZUO Sp. zo.o. ul. 11-ego Listopada 19, 08-110 Siedlce sortownia

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski - kompostownia

ZUO Sp. zo.o. ul. 11-ego Listopada 19, 08-110 Siedlce składowisko odpadów

2014

Instalacja regionalna do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP)- oraz składowisko odpadów w Woli Suchożebrskiej, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedlcach, ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry,

MPK Ostrołęka Sp. z o.o. Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji ul. Przemysłowa 45, Ławy, gm. Rzekuń

-

Instalacja regionalna do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP)- oraz składowisko odpadów w Woli Suchożebrskiej, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedlcach, ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry,

2015

Instalacja regionalna do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP)- Sortownia odpadów komunalnych oraz składowisko odpadów w Woli Suchożebrskiej, 08-125 Suchożebry, ul. Sokołowska 2

MPK PURE HOME Sp. z o.o. Ławy ul. Przemysłowa 45, 07-411 Rzekuń - Instalacja mechaniczno – biologicznego przekształcania odpadów

-

Instalacja regionalna do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP)- oraz składowisko odpadów w Woli Suchożebrskiej, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedlcach, ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry,

2016

MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 07-411 Rzekuń, Ławy, ul. Przemysłowa 45 - (instalacja mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów)

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry

-

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry

2017

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry

-

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry

2018

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład w Woli Suchożebrskiej (Linia sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i kompostownia) ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry

MPK Pure Home Sp. z o.o. (instalacja mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów) ul. Przemysłowa 45, Ławy, 07-400 Rzekuń

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład w Woli Suchożebrskiej (Linia sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i kompostownia) ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry (Linia sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i kompostownia)

2019

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 96

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 08-125 Suchożebry, Wola Suchożebrska, ul. Sokołowska 2

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie, ul. Łomżyńska 11 07-300 Ostrów Mazowiecka

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów 21-500 Biała Podlaska, ul. Ekologiczna 1

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 07-401 Ostrołęka, ul. Turskiego 4

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie, ul. Łomżyńska 11 07-300 Ostrów Mazowiecka

Kompostownia Odpadów Organicznych 24-100 Puławy, ul. Komunalna 11

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 08-125 Suchożebry, Wola Suchożebrska, ul. Sokołowska 2

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 07-401 Ostrołęka, ul. Turskiego 4

Województwo: MAZOWIECKIE
Powiat: ostrowski
Gmina: Ostrów Mazowiecka Miejscowość:
Stare Lubiejewo
ul. Łomżyńska,
Kod pocztowy: 07-300

Województwo: LUBELSKIE
Powiat: kraśnicki
Gmina: Kraśnik
Miejscowość: Lasy
(lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy), Kod pocztowy: 23-200

Województwo: LUBELSKIE
Powiat: Biała Podlaska
Gmina: Biała Podlaska
Miejscowość: Biała Podlaska
ul. Ekologiczna, Kod pocztowy: 21-500

Województwo: LUBELSKIE, Powiat: puławski, Gmina: Puławy, Miejscowość: Puławy, Ulica: Dęblińska 96, Kod pocztowy: 24-100

Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: siedlecki, Gmina: Suchożebry, Miejscowość: Wola Suchożebrska, Ulica: Sokołowska 2, Kod pocztowy: 08-125

2020

-Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 08-125 Suchożebry, Wola Suchożebrska, ul. Sokołowska 2 - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

-Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 96 – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów


-KOM-EKO S.A. 20-230 Lublin, ul. Metalurgiczna 17A - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

-Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie, ul. Łomżyńska 11 07-300 Ostrów Mazowiecka – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

-Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30 - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów 21-500 Biała Podlaska, ul. Ekologiczna 1- Instalacja do stabilizacji beztlenowej frakcji biodegradowalnych

Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: siedlecki, Gmina: Suchożebry, Miejscowość: Wola Suchożebrska, Ulica: Sokołowska 2, Kod pocztowy: 08-125

Województwo: LUBELSKIE, Powiat: rycki, Gmina: Ryki, Miejscowość: Ryki, Ulica: Janiszewska 70, Kod pocztowy: 08-500

Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE, Powiat: grudziądzki, Gmina: Grudziądz, Miejscowość: Zakurzewo 39A, Kod pocztowy: 86-300

Województwo: LUBELSKIE, Powiat: puławski, Gmina: Puławy, Miejscowość: Puławy, Ulica: Dęblińska 96, Kod pocztowy: 24-100

Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: ostrowski, Gmina: Ostrów Mazowiecka, Miejscowość: Stare Lubiejewo, Ulica: Łomżyńska 11, Kod pocztowy: 07-300

Województwo: LUBELSKIE, Powiat: kraśnicki, Gmina: Kraśnik, Miejscowość: Lasy, Ulica: Jodłowa 70, Kod pocztowy: 23-200

Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: wołomiński, Gmina: Wołomin, Miejscowość: Stare Lipiny, Ulica: Aleja Niepodległości 253, Kod pocztowy: 05-200

2021

-Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie, ul. Łomżyńska 11, 07-300 Ostrów Mazowiecka – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,

- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,

- Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Sokołowska 2, Wola Suchożebrska, 08-125 Suchożebry. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,

- PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o. - Instalacja Komunalna MBP w Piotrkowie Pierwszym, g. Czempiń.

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów ul. Ekologiczna 1, 21-500 Biała Podlaska – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Województwo: LUBELSKIE, Powiat: Biała Podlaska, Gmina: Biała Podlaska, Miejscowość: Biała Podlaska, Ulica: Ekologiczna 1, Kod pocztowy: 21-500

Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: wołomiński, Gmina: Wołomin, Miejscowość: Stare Lipiny, Ulica: Aleja Niepodległości 253, Kod pocztowy: 05-200

Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: siedlecki, Gmina: Suchożebry, Miejscowość: Wola Suchożebrska, Ulica: Sokołowska 2, Kod pocztowy: 08-125

Województwo: ŁÓDZKIE, Powiat: kutnowski, Gmina: Krośniewice, Kod pocztowy: 99-340

Województwo: LUBELSKIE, Powiat: rycki, Gmina: Ryki, Miejscowość: Ryki, Ulica: Janiszewska 70, Kod pocztowy: 08-500

Województwo: LUBELSKIE, Powiat: puławski, Gmina: Puławy, Miejscowość: Puławy, Ulica: Dęblińska 96, Kod pocztowy: 24-100

Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: ostrowski, Gmina: Ostrów Mazowiecka, Miejscowość: Stare Lubiejewo, Ulica: Łomżyńska 11, Kod pocztowy: 07-300

Województwo: LUBELSKIE, Powiat: kraśnicki, Gmina: Kraśnik, Miejscowość: Lasy, Ulica: Jodłowa 70, Kod pocztowy: 23-200

2022

-Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie, ul. Łomżyńska 11, 07-300 Ostrów Mazowiecka – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania - -

-Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Sokołowska 2, Wola Suchożebrska, 08-125 Suchożebry. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,

-MPK Spółka z o.o.- Instalacja do mechanicznego- biologicznego przetwarzania odpadów ul. Przemysłowa 45, Ławy, 07-411 Rzekuń

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów ul. Ekologiczna 1, 21-500 Biała Podlaska – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

- PRO-ECO Zbigniew Suszek ul. Puławska 26, 24-170 Kurów

Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: ostrowski, Gmina: Ostrów Mazowiecka, Miejscowość: Stare Lubiejewo, Ulica: Łomżyńska 11, Kod pocztowy: 07-300

Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: siedlecki, Gmina: Suchożebry, Miejscowość: Wola Suchożebrska, Ulica: Sokołowska 2, Kod pocztowy: 08-125

Województwo: ŁÓDZKIE, Powiat: kutnowski, Gmina: Krośniewice, Kod pocztowy: 99-340

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie