Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Usuwanie azbestu

  • Zdjęcie przedstawia kawałek dachu okryty azbestem

Rada Ministrów przyjęła w dniu 14 lipca 2009 roku „Program Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009 - 2032”, który jest kontynuacją i aktualizacją celów oraz działań ustalonych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Niniejszy program uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami azbestowymi, jednak wytycza, także nowe cele i zadania zarówno dla jednostek samorządowych jak i dla posiadaczy wyrobów azbestowych, niezbędne do oczyszczania kraju z azbestu, wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m. in. w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

W celu realizacji działań związanych z usuwanie wyrobów zawierających azbest Gmina Borowie opracowała Program usuwania azbestu z terenu gminy Borowie na lata 2009–2032 (obowiązywał do 21 listopada 2023r.) który został zmieniony Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borowie na lata 2023-2032 (zaczął obowiązywać od 22 listopada 2023r.)    

Zmieniając program wykonano ponowną inwentaryzację ilości i rodzaj azbestu na terenie gminy Borowie, z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju obiektów w jakich występują (pokrycia dachowe, ściany, materiały izolacyjne, inne), ogólnej oceny stanu technicznego.

Ponadto obowiązuje system dofinansowania kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borowie.

Apelujemy do właścicieli budynków, które nadal mają pokrycia dachowe wykonane z azbestu (eternitu), o ich demontaż oraz o kontakt z gminą w celu nieodpłatnego odbioru szkodliwych odpadów. Przypominamy, że azbest szkodzi zdrowiu, a wszystkie azbestowe elementy budynków i instalacji muszą zostać usunięte do końca 2032 r. Gmina odbierze je bezpłatnie na wniosek mieszkańca!

Azbest szkodzi zdrowiu

Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu - pył azbestowy wnika do naszych płuc i pozostaje w tkance płucnej w ciągu całego życia. Zmiany chorobowe mogą pojawić się po kilku lub nawet kilkudziesięciu latach. Powoduje to takie schorzenia jak azbestoza, czyli śródmiąższowe zwłóknienie tkanki płucnej oraz rak płuc.

Konieczność usunięcia pokryć dachowych, zawierających azbest

Zgodnie z długofalowym programem wycofywania azbestu z gospodarki, jak i obowiązującym stanem prawnym, wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest (eternit) dopuszcza się w użytkowanych instalacjach (rozumie się przez to również budynki) lub urządzeniach nie dłużej niż do 31 grudnia 2032 r.

Od 1998 roku obowiązuje zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest (Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest), lecz nadal wiele budynków ma pokrycia dachowe, wykonane z materiałów, zawierających azbest, np. z eternitu.  

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie