Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Odpady z działalności rolniczej

 • Zdjęcie przedstawia zafoliowane baloty

JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ?

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy Borowie. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdyż punkt ten przeznaczony jest wyłącznie dla odpadów komunalnych.

Odpady z działalności rolniczej NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI!

Odpady takie jak:

 • środki ochrony roślin i opakowania po nich,
 • worki po nawozach,
 • sznurki,
 • folie,
 • skrzynki,
 • opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych,
 • przepracowane oleje silnikowe,
 • resztki roślin z upraw,
 • i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej

powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych. Ponadto informujemy, że zużyte opony rolnicze, można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany, spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Odpady folii i sznurka:

 • Strefa Surowce Wtórne Kamil Granis ul. Staropolska 4, 05-311 Aleksandrówka tel. 507-935-976- działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag.
 • Lub-Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 - folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.
 • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691122387 - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej).
 • Dział Utylizacji Odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna, tel. 817521044(45) - folia odpadowa (niezanieczyszczona).
 • EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876 - folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej.
 • REMONDIS Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501230542 - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin.

Opony:

 • Recykl Organizacja Odzysku S.A., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667955230, 667955016 (transport we własnym zakresie).
 • P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa, tel. 691370360.
 • Orzeł S.A., ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667713999 (transport we własnym zakresie).

Odpady mechaniki pojazdowej:

 • Eko Prim Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 17H, 20-234 Lublin, tel. 817490926, (tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych).

BEZPŁATNY ODBIÓR FOLII I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

        W momencie ogłaszania naboru wniosków o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Gmina Borowie celem otrzymania dotacji i przygotowania wniosku do NFOŚiGW zbiera dane dotyczące ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej znajdujących się w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Borowie. W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Borowie zainteresowani bezpłatnym odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej są zobowiązani do złożenia w stosownym okresie wniosku.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie