Menu

Projekty Unijne w ramach RPO WM 2014-2020

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

W ramach projektu Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głoskowie otrzymała pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną.

Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie

Celem głównym projektu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji CO2 dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej, służącemu edukacji w Gminie Borowie.

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (PROJEKT ASI)

W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie