Menu

Projekty unijne w ramach PROW 2014-2020

Utworzenie centrum informacyjnego dla osób odwiedzających ścieżkę edukacyjną w Słupie Pierwszym

Operacja ma na celu promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę centrum informacyjnego z tablicą zbiorczą i tablicami merytorycznymi oraz zorganizowanie spacerów edukacyjnych.

Prace konserwatorskie tabernakulum i obrazu „Trójca Święta” z ołtarza głównego byłego kościoła w Borowiu

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac konserwatorskich tabernakulum i obrazu olejnego na płótnie „Trójca Święta” wraz z ramą z ołtarza głównego.

Remont bramy - dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu

Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez remont konserwatorski obiektów zabytkowych w Borowiu.

Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu

Główny cel operacji: Operacja ma na celu promowanie obszaru objętego LSR poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu.

Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie

Główny cel operacji: Operacja ma na celu umożliwienie poprawy jakości życia mieszkańców oraz umożliwienie poprawy stanu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego, poprzez budowę skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie.

Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie

Główny cel operacji: Celem operacji jest poprawa dostępu społeczności lokalnej do infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną Gminy Borowie, poprzez przebudowę ulicy Zielnej w Borowiu.

Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie

Główny cel operacji: Celem operacji jest poprawa dostępu społeczności lokalnej do infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną Gminy Borowie, poprzez przebudowę ulicy Szkolnej w Borowiu.

Zakup fontanny na zbiornik wodny w Borowiu

Główny cel operacji: Operacja ma na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej poprzez zakup i montaż fontanny na zbiorniku wodnym w miejscowości Borowie.

Przebudowa ulicy Wierzbowej w miejscowości Głosków

Celem operacji jest poprawa dostępu społeczności lokalnej do infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną Gminy Borowie, poprzez przebudowę ulicy Wierzbowej w miejscowości Głosków.

50 lat Gminy Borowie

Operacja ma na celu promowanie obszaru objętego LGD w tym produktów lub usług lokalnych poprzez wydanie publikacji książki „50 lat Gminy Borowie” do dnia złożenia wniosku o płatność i jej nieodpłatne udostępnianie.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie