Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Numeracja porządkowa nieruchomości

 • Zdjęcie przedstawia tabliczkę z numerem domu

Nadanie numeru porządkowego

Podstawa prawna

 • Art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku.

Opłaty

 • Nie pobiera się.

Termin składania dokumentów:

 • Bezterminowo – cały rok.

Termin załatwienia sprawy

 • Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje.

Komórka odpowiedzialna

 • Wydział Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • mgr inż. Karol Chmielak
 • tel. 25 685 90 70, wew. 17

Inne informacje

 • Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego zostanie przesłane pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 • Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie Urzędu Gminy.

Opracował: K. Chmielak 

 

Wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym

Podstawa prawna

 • Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym budynku. 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym budynku. We wniosku należy wskazać:
  • oznaczenie nieruchomości w katastrze nieruchomości oraz numer księgi wieczystej, w której jest ona zapisana,
  • lokalizację nieruchomości – nazwa ulicy/wsi,
  • cel wydania zaświadczenia.
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości wynosi 17 zł.
 • Płatne w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy (Bank Spółdzielczy w Borowiu)
  • Nr rachunku urzędu: 58 9210 0008 0047 3530 2000 0010

Termin składania dokumentów

 • Bezterminowo – cały rok.

Termin załatwienia sprawy

 • Do 7 dni.

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje.

Komórka odpowiedzialna

 • Wydział Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • mgr inż. Karol Chmielak
 • tel. 25 685 90 70, wew. 17

Inne informacje

 • Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym budynku zostanie przesłane pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 • Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie Urzędu Gminy.

Opracował: K. Chmielak

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie