Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Aktualności

Inicjatywa "Zaproś kominiarza"

Szanowni mieszkańcy !
W związku z bardzo licznie odnotowywanymi pożarami sadzy w przewodach kominowych w budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie zwracam się do mieszkańców Gminy z apelem o zachowanie ostrożności oraz dokonanie czyszczeń oraz kontroli przewodów kominowych i stanu instalacji centralnego ogrzewania.
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Borowie zachęcam do przeprowadzenia kontroli oraz czyszczenia przewodów kominowych. Koszt wykonania usługi wynosi 100 zł. Zgłoszenia należy dokonywać pod nr tel. 515-054-115.
W związku z powyższym Zakład Kominiarski Małgorzata Żak w najbliższym czasie rozpocznie czyszczenia oraz przeglądy przewodów kominowych w budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Data Miejscowość
23.01.2023r. Brzuskowola
24.01.2023r. Filipówka
25.01.2023r. Gościewicz
26.01.2023r. Gózd, Jaźwiny
27.01.2023r. Słup Pierwszy, Słup Drugi
02.02.2023r. Nowa Brzuza, Stara Brzuza
03.02.2023r. Dudka
04.02.2023r. Wilchta
08.02.2023r. Łętów
09.02.2023r. Kamionka
10.02.2023r. Chromin
14.02.2023r. Łopacianka
15.02.2023r. Laliny
16.02.2023r. Iwowe
21.02.2023r. Głosków
22.02.2023r. Borowie

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

 

Wójt Gminy Borowie
Wiesław Gąska

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie