Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Aktualności

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu informuje, że w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 realizowanym w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa i środków gminy wystąpił o środki na realizację Modułu II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami Programu są seniorzy 65 lat i więcej z terenu gminy Borowie, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu w okresie do 31 grudnia 2023 r. zostanie zapewniony NIEODPŁATNY dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w funkcje:

  1. Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  2. Detektor upadku,
  3. Czujnik zdjęcia opaski,
  4. Lokalizator GPS,
  5. Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  6. Funkcje monitorujące
  7. Podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Zgłoszenia do Programu można dokonać jak najszybciej składając wymagany formularz lub zgłaszając się do GOPS:

  1. osobiście bądź przez osoby wskazane przez seniora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowiu, ul. Sasimowskiego 10, tel. 25 685 90 68
  2. lub poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: gops@borowie.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  tel. 25 685 90 68.

Ważne - samo zgłoszenie do udziału w Programie nie jest równoznaczne  z objęciem omawianym wsparciem.

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2023

Wróć

Odnośniki

Kontakt

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie