Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Inwestycje realizowane w 2022 roku

1. Przebudowa drogi gminnej w Iwowem

Wykonano zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 130144W w miejscowości Iwowe. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe „BRUK-TRANS” Piotr Kowalczyk z siedzibą w Anielowie wykonał prace drogowe na odcinku 1 676,0 metrów i szerokości 5 metrów. Po prawej stronie drogi został pobudowany chodnik o szerokości 2 metry, po lewej stronie pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 metra. Odwodnienie drogi zostało wykonane za pomocą rowów odkrytych. Wbudowany został kanał technologiczny i zjazdy gospodarcze.

Prace zostały wykonane do 30 maja 2022 roku za kwotę 2 940 476,13 zł. (roboty budowlane + nadzór inwestorski).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotował ww. prace w wysokości 1 920 573,29 zł.

 • Zdjęcie przedstawia prace budowlane wzdłuż drogi
 • Zdjęcie przedstawia prace budowlane wzdłuż drogi
 • Zdjęcie przedstawia prace budowlane wzdłuż drogi
 • Zdjęcie przedstawia ułożoną kostę brukową wzdłuż drogi
 • Zdjęcie przedstawia przebudowę drogi
 • Zdjęcie przedstawia przebudowę drogi
 • Zdjęcie przedstawia zakończoną inwestycję - droga
 • Zdjęcie przedstawia zakończoną inwestycję - droga
 • Zdjęcie przedstawia zakończoną inwestycję - droga

2. Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Iwowem

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Iwowem o dwie klasy lekcyjne, świetlicę i kuchnię. Inwestycja została zakończona w lipcu 2022 roku przez firmę DOM S.C. z siedzibą w Sulbinach. Wartość wymienionego zadnia to kwota 886 941,93 zł.

 • Zdjęcie przedstawia dobudowaną część budynku szkoły
 • Zdjęcie przedstawia pomieszczenie w dobudowanej części budynku
 • Zdjęcie przedstawia pomieszczenie w dobudowanej części budynku
 • Rozbudowywany budynek szkoły w Iwowem
 • Rozbudowany budynek szkoły - zakończona inwestycja
 • Rozbudowany budynek szkoły - zakończona inwestycja
 • Stołówka
 • Zaplecze kuchenne
 • Klasa lekcyjna - w pełni wyposażona
 • Korytarz

3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzuskowola

Wykonawca FEDRO Sp. z o.o.  z siedzibą w Osiecku wykonał prace drogowe na odcinku 990,0 metrów. Na wymienionym odcinku została wykonana nawierzchnia asfaltowa. Prace zostały wykonane do 30 maja 2022 roku za kwotę 330 421,08 zł. (roboty budowlane + nadzór inwestorski).

 • Zdjęcie przedstawia drogę przygotowaną do wylania masy asfaltowej
 • Zdjęcie przedstawia drogę przygotowaną do wylania masy asfaltowej
 • Zdjęcie przedstawia zmodernizowana drogę
 • Zdjęcie przedstawia zakończoną inwestycję - droga gminna

4. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Borowie - etap I

Wykonawca konsorcjum firm: PHU TOWEMO Monika Szczygieł z siedzibą Otwock ul. Żeromskiego 73K  i TOWEMO Sp. z o.o. z siedzibą Otwock ul. Marszałkowska 4 wykonał wymienioną inwestycje za kwotę 6 597 850,02 zł do dnia 23 września 2022 r. Gmina otrzymała dotacje z programu Polski Ład wysokości 6 267 957,51 zł.

Wymienione zadanie obejmowało swoim zakresem:

 • przebudowa drogi w miejscowości Głosków (ulica Szkolna)

wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 2,355 km o szerokości zmiennej od 4,6 m do 6,1m. Wykonanie zjazdów i parkingu z kostki betonowej. Wykonanie dwóch progów zwalniających, regulacji studzienek kanalizacyjnych i studzienek dla zaworów wodnych. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Wykonanie oznakowania jezdni liniami.

 • Zdjęcie przedstawia drogę przed modernizacją
 • Zdjęcie przedstawia drogę przed modernizacją
 • Zakończona inwestycja - droga gminna
 • Zakończona inwestycja - droga gminna
 • Droga po modernizacji - próg zwalniający
 • Droga po modernizacji
 • Zmodernizowana droga gminna wraz z poboczami
 • Zmodernizowana droga gminna wraz z poboczami

 • przebudowa drogi w miejscowości Łętów

wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 2,859 km o szerokości 4,6 m - 4,5 m. Wykonanie czterech progów zwalniających, regulacji studzienek kanalizacyjnych i studzienek dla zaworów wodnych. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Wykonanie oznakowania jezdni liniami.

 • Przebudowa drogi - pierwsza warstwa jezdni
 • Zdjęcie przedstawia zakończoną inwestycję - droga gminna
 • Zdjęcie przedstawia zakończoną inwestycję - droga gminna
 • Zakończona inwestycja - droga gminna
 • Zakończona inwestycja - droga gminna

 • przebudowa drogi w miejscowości Borowie, ul. Kasztanowa - Kamionka

wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 2,800 km o szerokości zmiennej od 4,6 m do 5,6 m. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Wykonanie odwodnienia na długości 430,0 m.

 • Przebudowa drogi w miejscowości Kamionka
 • Zdjęcie przedstawia ukończoną inwestycję - droga gminna
 • Zdjęcie przedstawia ukończoną inwestycję - droga gminna
 • Zmodernizowana droga gminna
 • Zmodernizowana droga gminna
 • Zakończona inwestycja - droga gminna

 • przebudowa drogi w miejscowości Gościewicz

wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 1,736 km o szerokości 5,5 m. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

 • Przebudowa drogi w miejscowości Gościewicz - stara nawierzchnia
 • Przebudowa drogi w miejscowości Gościewicz - stara nawiechrznia
 • Przebudowa drogi w miejscowości Gościewicz - siatka wzmacniająca nawierzchnię
 • Przebudowa drogi w miejscowości Gościewicz - zakończona inwestycja
 • Przebudowa drogi w miejscowości Gościewicz - zakończona inwestycja
 • Zakończona inwestycja - droga gminna z poboczami z kruszywa
 • Zakończona inwestycja - droga gminna z poboczami z kruszywa

5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilchta

Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Wilchta  na odcinku 295,0 m z rur PCV o średnicy 160 i wbudowano 3 hydranty nadziemne  przez Firmę PHU HYDROMIX Sebastian Piętka z siedziba Stara Huta 45 inwestycję wykonano za kwotę  108 652,37 zł. W najbliższym czasie nastąpi odbiór techniczny wykonanego zadania.

 • Zdjęcie przedstawia teren budowy sieci wodociągowej
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas prac
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas prac
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas prac

6. Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Stara Brzuza w kierunku miejscowości Gościewicz

Zakończono prace budowy sieci wodociągowej z sieciową pompownią wody w miejscowościach Stara Brzuza, Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz z rury Pn 10 fi 225 o długości 2 708,5 m. W ramach wymienionego zadania zostało wybudowanych 19 hydrantów nadziemnych oraz jedna ciśnieniowa pompownia wody. Odbiór końcowy prac nastąpił w dniu 04.10.2022 roku.

Wykonawca PHU HYDROMIX Sebastian Piętka wykonał wymienioną inwestycję za kwotę 1 286 918,42 zł.

 • Zdjęcie przedstawia teren budowy sieci wodociągowej
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowalne podczas pracy
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowalne podczas pracy
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowalne podczas pracy

7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionka

Wykonano budowę sieci wodociągowej o średnicy fi 160 o długości 290,0 m  i średnicy fi 110 o długości 218,5 m, oraz wybudowano 4 hydranty nadziemne oraz kanalizacji sanitarnej o średnicy fi 200 na długości 212,5 m.

Wykonawca Firma Instalacyjno-Budowlana INSTAL Grzegorz Retko z Emilianowa wykonała wymienioną inwestycje za kwotę 286 696,34 zł do 30 maja 2022 r.

 • Zdjęcie przedstawia teren budowy sieci wodociągowej
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas prac
 • Zdjęcie przedstawia sieć wodociągową
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas prac

8. Zadanie pn.: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”

W ramach zadania zostały zakupione następujące gry i tablice o tematyce ekologii:

 • Gra edukacyjna Kaganek wiedzy - Sekrety zwierząt i roślin leśnych – 1 szt.;
 • Gra edukacyjna Kostki Wiedzy Leśny Świat 7 szt. + tabliczka – 1 szt.
 • Gra edukacyjna Labirynt Natury typ H - Wiem co jem w lesie – 1 szt.
 • Tablica edukacyjna pozioma - a. Wspólne życie roślin i zwierząt; b. Grzyby i ich niebezpieczne sobowtóry; c. Funkcje lasu – 3 szt.
 • Gra edukacyjna Multi Labirynt - Budowa warstwowa lasu – 1 szt.
 • Gra edukacyjna Obserwator przyrody – 1 szt.
 • Gra edukacyjna Odkrywca - 8 tabl. obrotowych - Gdzie żyją zwierzęta – 1 szt.
 • Gra edukacyjna Pamięciówka (16 tabliczek) - a. Świat roślin: te co smakują, leczą, pachną i zachwycają; b. Świat zwierząt: te co skaczą, biegną, fruną i pełzają; c. Rośliny Lecznicze (Jadalne) i Trujące – 3 szt.
 • Gra edukacyjna Seria Poznawcza – Zgadywanka - Groźne zwierzęta i niebezpieczne rośliny – 1 szt.

Ponadto, 11 czerwca 2022 roku, został zorganizowany piknik o tematyce ekologicznej.

Ogólny koszt zadania wyniósł 98 300,00 zł z czego 73 725,00 to pozyskana dotacja z WFOŚiGW stanowiąca  75 % kosztu zadania.

 • Zdjęcie przedstawia tablice informacyjne dla dzieci
 • Zdjęcie przedstawia tablice informacyjne dla dzieci
 • Zdjęcie przedstawia tablice informacyjne dla dzieci
 • Zdjęcie przedstawia tablice informacyjne dla dzieci
 • Zdjęcie przedstawia tablice informacyjne dla dzieci
 • Zdjęcie przedstawia tablice informacyjne dla dzieci
 • Zdjęcie przedstawia tablice informacyjne dla dzieci
 • Plakat informacyjny - Ścieżka edukacyjna

9. Remont pomieszczenia socjalno-technicznego strażnicy OSP w Chrominie

W ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2022” zrealizowano remont pomieszczenia socjalno-technicznego strażnicy OSP w Chrominie. W zakres remontu wchodziły niżej wymienione prace budowlane:

 • wykonanie remontu pęknięć na ścianach i suficie, położenie tynku i malowanie farbą emulsyjną na powierzchni, wykonanie prac malarskich, ułożenie płytek na części ściany,
 • obsadzenie narożników przy oknach i otworach drzwiowych,
 • remont instalacji elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych LED i białego montażu,
 • remont posadzki z podniesieniem poziomu i położeniem płytek gres,
 • wymiana jednej pary drzwi.

Koszt zadania wyniósł 30 000,00 zł. Kwota w 100 % stanowiła pomoc finansową w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 • Wyremontowane pomieszczenie w strażnicy OSP w Chrominie
 • Wyremontowane pomieszczenie w strażnicy OSP w Chrominie
 • Wyremontowane pomieszczenie w strażnicy OSP w Chrominie

10. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowości Laliny i Iwowe

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o długości 900,00 m oraz pobocza z kruszywa łamanego na działkach nr 1047 w miejscowości Iwowe oraz 662/3 w miejscowości Laliny.

Całkowity koszt zadania wyniósł 425 964,99 zł brutto.

Na powyższe zadanie gmina Borowie uzyskała dofinansowanie w kwocie 164 000,00 zł z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). 

Odbiór zadania nastąpił 22 listopada 2022r.

 • Zdjęcie przedstawia drogę gminną przed modernizacją
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna w trakcie modernizacji
 • Zakończona inwestycja - droga gminna
 • Zakończona inwestycja - droga gminna

11. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Borowie - etap II

Wykonawca zadania firma FEDRO Sp. z o.o z Osiecka wykona wymienioną inwestycję za kwotę 5 396 648,37 zł. Gmina Borowie otrzymała dotacje z programu Polski Ład w wysokości 4 875 941,29 zł.

Wymienione zadanie obejmuje swoim zakresem:

 • przebudowa drogi w miejscowości Jaźwiny - Nowa Brzuza

  • Wykonanie 2 warstw nawierzchni asfaltowej (wiążącej i ścieralnej) na długości 2,148 km o szerokości 4,60m.
  • Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego po obu stronach o szerokości 0,75 m.
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna podczas modernizacji
 • Droga podczas modernizacji
 • Zmodernizowana droga gminna
 • Zmodernizowana droga gminna
 • Zmodernizowana droga gminna
 • Zmodernizowana droga gminna

 • przebudowa drogi na odcinku Brzuskowola - Filipówka

  • Wykonanie 2 warstw nawierzchni asfaltowej (wiążącej i ścieralnej) na długości 1,430 km o szerokości 4,50m.
  • Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego po obu stronach o szerokości 0,75m.
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Zmodernizowana droga gminna
 • Zmodernizowana droga gminna
 • Zmodernizowana droga gminna
 • Zakończona inwestycja - droga gminna

 • przebudowa 6 odcinków dróg w miejscowości Wilchta
Odcinek nr 1

  • Wykonanie 2 warstw nawierzchni asfaltowej (wiążącej i ścieralnej) na długości 1,440 km o szerokości 4,00m.
  • Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego po obu stronach o szerokości 0,75m.
 • Droga przed modernizacją
 • Droga przed modernizacją
 • Droga gminna podczas modernizacji
 • Zmodernizowana droga gminna
 • Zmodernizowana droga gminna
 • Zmodernizowana droga gminna

Odcinek nr 2

  • Wykonanie 2 warstw nawierzchni asfaltowej (wiążącej i ścieralnej) na długości 0,618 km o szerokości 5,00m.
  • Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego po obu stronach o szerokości 0,75m. Wykonanie parkingu przy zbiorniku wodnym.
 • Droga przed modernizacją
 • Droga przed modernizacją
 • Droga przed modernizacją
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Zakończona inwestycja - droga gminna

Odcinek nr 3

  • Wykonanie 2 warstw nawierzchni asfaltowej (wiążącej i ścieralnej) na długości 0,470 km o szerokości 4,00m.
  • Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego po obu stronach o szerokości 0,75m.
 • Droga przed modernizacją
 • Droga przed modernizacją
 • Droga podczas modernizacji
 • Zakończona inwestycja - droga gminna

Odcinek nr 4

  • Wykonanie 2 warstw nawierzchni asfaltowej (wiążącej i ścieralnej) na długości 0,430 km o szerokości 5,00m.
  • Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego po obu stronach o szerokości 0,75m.
 • Droga przed modernizacją
 • Droga przed modernizacją
 • Droga gminna podczas modernizacji
 • Zakończona inwestycja - droga gminna

Odcinek 5

  • Wykonanie 2 warstw nawierzchni asfaltowej (wiążącej i ścieralnej) na długości 0,104 km o szerokości 3,00m.
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Utwardzony tłuczniem odcinek drogi
 • Zakończona inwestycja - droga gminna

Odcinek 6

  • Wykonanie 2 warstw nawierzchni asfaltowej (wiążącej i ścieralnej) na długości 0,165 km o szerokości 3,00m.
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Zakończona inwestycja - droga gminna
 • Zakończona inwestycja - droga gminna

12. Wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościewicz, Brzuskowola

Projekt zostanie opracowany przez firmę PRO-SANT Biuro Usług Inżynieryjnych Daniel Baran z Garwolina. Za opracowanie projektu wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 24 600,00 zł.

13. Wykonanie projektu instalacji przydomowych oczyszczalni w miejscowości Borowie ul. Biela, Filipówka, Jaźwiny, Iwowe, Słup Drugi

Projekt zostanie opracowany przez firmę PRO-SANT Biuro Usług Inżynieryjnych Daniel Baran z Garwolina. Za opracowanie projektu wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 43 050,00 zł

14. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka (zadanie realizowane w latach 2022-2024)

W ramach zadania zostaną wykonane:

 • budowa budynku parterowego z pomieszczeniami użytkowymi: holem, szatnią, magazynem świetlicy, WC damskim, WC męskim wraz z ubikacją dla niepełnosprawnych, magazynem kuchni, kuchnią i salą oraz poddaszem nieużytkowym,
 • infrastruktura techniczna do budynku świetlicy,
 • montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku świetlicy,
 • droga dojazdowa z kostki betonowej,
 • parkingi i chodniki,
 • ogrodzenie świetlicy

W dniu 03.11.2022 r. został wyłoniony wykonawca zadania na podstawie przetargu. Firma Usługi Remontowo- Budowlane Marcin Jakimowicz wykona wymienione prace w terminie do 31.03.2024r. za kwotę 2 373 970,00 zł. Gmina Borowie uzyskała dotacje z programu Polski Ład w wysokości 1 919 699,57 zł a pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Borowie.

 • Plac budowy świetlicy wiejskiej
 • Plac budowy świetlicy wiejskiej
 • Wykonana podmurówka budynku świetlicy

15. Remont obiektów sportowych w Głoskowie

W ramach zadania zostały wykonane:

 • roboty przygotowawcze,
 • remont boiska piłkarskiego w tym drenaż,
 • odwodnienie boiska,
 • prace brukarskie,
 • remont podłóg zaplecza kontenerowego boisk,
 • formowanie skarp i obsianie trawą.

02.09.2022 r. został wyłoniony wykonawca zadania na podstawie zapytania ofertowego. Firma MARTINEX Firma Ogólno-Budowlana Marcin Soczewka za wymienione zadanie otrzymał wynagrodzenie w kwocie 134 000,00 zł. Gmina Borowie uzyskała dotacje 100 000,00 zł w ramach programu Samorządu Województwa Mazowieckiego MIWIS "Mazowsze dla sportu 2022".

W dniu 7 listopada 2022 roku nastąpił odbiór prac.

 • Zniczona podłoga przebieralni boiska
 • Wnętrze budynku - wylana posadzka
 • Prace budowlane przy boisku "Orlik"
 • Odwodnienie boiska
 • Wyremontowany budynek sportowy
 • Wyremontowane boisko w Głoskowie

16. Częściowa termomodernizacja budynku OSP w Iwowem

W zakres termomodernizacji będą wchodzić niżej wymienione prace budowlane:

 • roboty przygotowawcze i demontażowe,
 • docielplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 18cm w ilości 103,1 m2,
 • ocieplenie ościeży płytami ze styropianu gr. 4 cm,
 • montaż ochronnych narożników,
 • wykonanie elewacji z tynków silikonowych,
 • wykonanie elewacji z tynku mozaikowago,
 • wykonanie obróbki blacharskiej.

Za wykonanie zadania firma ŁUKPLAST Andrzej Dylak z Łukowa otrzyma wynagrodzenie 34 106,33 zł z czego 30 000,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Warszawie.

Termin realizacji zadania do 30.09.2022 r.

 • Termomodernizacja budynku OSP Iwowe - etap I
 • Termomodernizacja budynku OSP Iwowe - etap II
 • Zdjęcie przedstawia strażnicę OSP w Iwowem przed modernizacją
 • Zdjęcie przedstawia strażnicę OSP w Iwowem przed modernizacją
 • Częściowa termomodernizacja budynku OSP w Iwowem_2
 • Częściowa termomodernizacja budynku OSP w Iwowem_1
 • Zmodernizowany budynek OSP w Iwowem
 • Zmodernizowany budynek OSP w Iwowem

17. Częściowa termomodernizacja budynku OSP Chromin

 • Częściowa termomodernizacja budynku OSP Chromin
 • Częściowa termomodernizacja budynku OSP Chromin
 • Zmodernizowany budynek OSP
 • Zmodernizowany budynek OSP

18. Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd

W ramach wykonywanych prac brukarskich zostaną wykonane niżej wymienione prace:

 • rozbiórka istniejącego fundamentu betonowego wraz z wywozem gruzu,
 • korytowanie i wykonanie warstwy odsączającej z piasku 10 cm,
 • wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-10 o grubości 15 cm,
 • położenie podsypki cementowo piaskowej gr. 5 cm,
 • ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm przekazanej przez Gminę Borowie na powierzchni 200 m2,
 • ułożenie obrzeży.

Wykonawca zadania firma ALDIAN Jacek Wysocki otrzyma wynagrodzenie w kwocie 24 600, 00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania do 15.12.2022r.

 • Plac wokół świetlicy wiejskiej
 • Plac wokół świetlicy wiejskiej
 • Plac wokół świetlicy - podbudowa pod kostkę brukową
 • Plac wokół świetlicy - podbudowa pod kostkę brukową
 • Kostka brukowa wokół strażnicy OSP
 • Kostka brukowa wokół strażnicy OSP

19. Modernizacja drogi w miejscowości Laliny

Wymienione zadanie obejmuje swoim zakresem położenie warstwy ścieralnej o gr. 5 cm na długości 45 m i szerokości 5m oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

Wykonawca zadania firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 36 654,00 zł. Finansowanie zadania w 100 % z budżetu Gminy Borowie.

Odbiór zadania nastąpił 15.11.2022r.

 • Zdjęcie drogi gminnej przed modernizacją
 • Zmodernizowany odcinek drogi gminnej
 • Zmodernizowany odcinek drogi gminnej
 • Zakończona inwestycja - zmodernizowana droga gminna
 • Zakończona inwestycja - zmodernizowana droga gminna

20. Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Głosków

W ramach zadania Gmina Borowie przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Głoskowie dotację w wysokości 170.000,00zł. na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego. Zakupiony samochód to Renault Midlum. Używany pojazd został zakupiony i przystosowany do użytku przez firmę Perfekt z Nakonowa. Zadanie zostało w całości sfinansowane przez samorząd gminy Borowie.

 • Samochód strażacki - Renault Midlum
 • Samochód strażacki - Renault Midlum
 • Samochód strażacki - Renault Midlum
 • Samochód strażacki - Renault Midlum

21. Dostawa i montaż fontanny pływającej na zbiorniku wodnym w Borowiu

Firma Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. dostarczy i zamontuje pływającą fontannę na zbiorniku wodnym w Borowiu w terminie do 20.12.2022r. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 87 330,00 zł z czego Gmina Borowie pozyskała dotację w wysokości 55 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.  Fontanna oprócz funkcji rekreacyjno-turystycznej pełniła będzie funkcję aeratora wodnego tj. zmniejszy zamulenie dna oraz rozkład osadów organicznych w zbiorniku wodnym.

 • Staw w Borowiu
 • Fontanna na stawie w Borowiu

22. Opracowanie dokumentacji projektowej boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym

W ramach zadania zostanie przygotowana kompletna dokumentacja techniczna na potrzeby wybudowania boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach całkowitych 66x 110 m wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Wykonawca GK Projekt Pracownia Projektowa Grzegorz Kościesza z Garwolina opracuje dokumentację w terminie do 20.12.2023r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 100 000,00 zł brutto. 

23. Wydanie książki „50 lat Gminy Borowie”

W ramach zadania zostanie wydana publikacja pn. „50 lat Gminy Borowie” która będzie przedstawiała  historię Gminy Borowie od czasu jej powstania do teraźniejszości. Ponadto zadaniem wydania książki jest promowanie obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Forum Powiatu Garwolińskiego. Całkowity koszt zadania wyniesie 50 000,00 zł z czego Gmina Borowie otrzymała dotację w kwocie 32 000,00 zł z w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego

Zakupu urządzeń na plac zabaw w miejscowości Słup Drugi

Zostały zakupione i zamontowane urządzenia zabawowe w postaci huśtawek, karuzeli oraz zjeżdżalni dla mieszkańców Słupa Drugiego. Planowany koszt zadania wyniósł 20 000 zł w tym pozyskana dotacja w wysokości 10 000 zł stanowiąca 50 % kosztów zadania w ramach programu Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw”.

 • Tablica informacyjna MIAS
 • Plac zabaw
 • Huśtawka i zjeżdzalnia na placu zabaw
 • Karuzela na placu zabaw

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionka (w kierunku tzw. Czarnowa).

W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzone zostały prace modernizacyjne oświetlenia ulicznego polegające na montażu 5 słupów oświetlenia ulicznego, wykonaniu okablowania linii oraz montażu 6 opraw oświetleniowych typu LED wzdłuż drogi gminnej 130110W na odcinku 300 mb.

Koszt tego zadania wyniósł 23 000 zł w tym pozyskana dotacja w wysokości 10 000 zł stanowiąca 43,47 % kosztów zadania w ramach programu Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw”.

 • Tablica informacyjna MIAS
 • Zdjęcie przedstawia oświetlecznie uliczne.
 • Zdjęcie przedstawia oświetlenie uliczne
 • Zdjęcie przedstawia oświetlenie uliczne

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie