Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Wycinka drzew z lasu

  • Zdjęcie przedstawia ścięte drzewa

Podstawa prawna funkcjonowania nadzoru na lasami prywatnymi w Polsce

Podstawą prawną funkcjonowania nadzoru na lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w Polsce jest Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2020 poz.6)  

Procedura wydania Świadectwa legalności pozyskania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Nadleśnictwa Garwolin

  • W celu otrzymania Świadectwa legalności pozyskania drewna dla działki leśnej niestanowiącej własności Skarbu Państwa właściciel działki składa wniosek w postaci Zawiadomienia o zamiarze dokonania wyrębu drzew.

Wniosek można pobrać:

- ze strony internetowej Nadleśnictwa Garwolin: garwolin.warszawa.lasy.gov.pl
- w Urzędzie Gminy Borowie
- w Starostwie Powiatowym w Garwolinie.

  • Urząd gminy w Borowiu lub Starostwo Powiatowe w Garwolinie ustala, zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów, właściciela lub właścicieli działki. Ustalenie potwierdza wpisem na drugiej stronie zawiadomienia.
  • Właściciel działki ubiegający się o wydanie świadectwa legalności pozyskania  drewna składa, wypełniony w konieczne informacje i opatrzony wymaganymi podpisami, wniosek w postaci Zawiadomienia do specjalisty ON/leśniczego/ podleśniczego leśnictwa, na którego terenie znajduje się działka leśna. W przypadku, gdy właścicielem działki jest więcej niż jedna osoba, składający wniosek jest zobowiązany do uzyskania pisemnych upoważnień do wycięcia drzew od pozostałych współwłaścicieli. Upoważnienia są integralną częścią Zawiadomienia o zamiarze dokonania wyrębu drzew.

Miejsce złożenia wniosku:

- kancelaria leśnictwa w Miastkowie Kościelnym, ul. Gąsowska 23, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-8:00

- urząd gminy- dyżurujący pracownik Nadleśnictwa.

  • Specjalista ON/Leśniczy/Podleśniczy, po sprawdzeniu wniosku pod względem formalnym i przyjęciu go, wyznacza termin spotkania na gruncie w celu wyznaczenia drzew do usunięcia.
  • Specjalista ON/Leśniczy/Podleśniczy wystawia Świadectwo legalności pozyskania drewna.
  • Specjalista ON/Leśniczy/Podleśniczy dostarcza dokumentację do siedziby Nadleśnictwa celem podpisania przez osobę upoważnioną przez Starostę
  • Właściciel lasu może odebrać Świadectwo legalności pozyskania drewna lub osoba pisemnie przez niego upoważniona w leśnictwie lub w urzędzie gminy podczas pełnienia dyżuru przez pracownika Nadleśnictwa.
  • Właściciel działki leśnej może dokonać wyrębu wyznaczonych drzew po odebraniu Świadectwa legalności pozyskania drewna.
  • Właściciel działki leśnej może odebrać Świadectwo legalności pozyskania drewna  w siedzibie Nadleśnictwa, jeśli nie zdąży tego uczynić wcześniej w leśnictwie.

Kontakt do leśniczego:

Leśniczy: Tomasz Przydatek
tel. 608 447 835

Podleśniczy: Kamil Klepadło
tel. 538 818 594

Odnośniki

Kontakt

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie