Menu

Obowiązujące pismo w sprawie dokumentów planistycznych

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

  • Wypełnione pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego
  • w przypadku występowania za pośrednictwem pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej.

Opłaty

  • 17,00 zł opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne).

Termin składania dokumentów

  • Bezterminowo - cały rok.

Termin załatwienia sprawy

Ustawa nie określa terminów załatwienia spraw. Są one uzależnione od polityki i harmonogramu tworzenia aktów planistycznych.

Tryb odwoławczy 

Zgodnie z art. 8l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, propozycja rozpatrzenia wniosków do projektu aktu planowania przestrzennego i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego

Komórka odpowiedzialna 

  • Wydział Dróg, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

  • mgr Beata Urbaniak
  • tel. 25 685 90 70, wew. 24
     

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie