Menu

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru dpadów komunalnych

Miesiąc

Terminy wywozu odpadów komunalnych (zmieszanych, pozostałości z sortowania, metale oraz tworzyrza sztuczne, papier, szkło, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone)

Terminy otwarcia PSZOK od godziny 7:30 do 15:30 Borowie ul. Przemysłowa, teren przy oczyszczalni ścieków

Terminy opłat za odbiór odpadów

styczeń

2 styczeń

2 styczeń

31 styczeń

luty

6luty

6 luty

 

marzec

5 marzec

5 marzec

 

kwiecień

2 kwiecień

2 kwiecień

30 kwietnia

maj

7 maj

7 maj

 

czerwiec

4 czerwiec

4 czerwiec

 

lipiec

2 lipiec

2 lipiec

31 lipiec

sierpień

6 sierpień

6 sierpień

 

wrzesień

3 wrzesień

3 wrzesień

 

październik

1 październik

1 październik

31 październik

listopad

5 listopad

5 listopad

 

grudzień

3 grudzień

3 grudzień

 

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie