Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2022.11.17
  III Ogólnopolski Konkurs Testowy

  III Ogólnopolski Konkurs Testowy

  III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

  Konkurs trwa do 25 listopada 2022r.

 • 2022.11.17
  Pomnik Niepodległości w Borowiu

  Obchody 104. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

  11 listopada w Borowiu odbyła się uroczystość związana z obchodami 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 • 2022.11.07
  Węgiel

  Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

  Szanowni Państwo, 
  w związku z wejściem w życie ustawy „O zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” Wójt Gminy Borowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego na potrzeby własne gospodarstw domowych.

 • 2022.11.04
  Spotkanie z pisarką Agatą Romaniuk

  Spotkanie z pisarką Agatą Romaniuk

  Wydarzenie ma charakter profilaktyczny, adresowane jest do seniorów, ale nie tylko. Tematem będą potrzeby osób starszych i ich prawa. Pani Agata Roamniuk  jest bardzo ciepłą i optymistyczną osobą, mam nadzieję, że udział w spotkaniu  będzie przede wszystkim profilaktyką wykluczenia społecznego, ale też przyjemnym sposobem na spędzenie czasu poza domem.

 • 2022.11.04

  Informacja o przystąpieniu przez Gminę Borowie do zakupu paliwa stałego

 • 2022.11.02
  Logo AOON

  Nabór do Programu "Asystent Osobisty Osoby Nie-pełnosprawnej" - edycja 2023

  p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu  ogłasza nabór uczestników do Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

 • 2022.11.02

  Ogłoszenie - sprzedaż działki ew. nr 221/2 o pow. 0,2131 ha we wsi Iwowe

 • 2022.10.24

  Formularz zapotrzebowania na węgiel

 • 2022.10.24

  Preferencyjny zakup paliwa stałego

  W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Wójt Gminy Borowie został zobowiązany do pilnego przedłożenia Wojewodzie Mazowieckiemu informacji o ilości węgla oraz o liczbie gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na preferencyjnych warunkach.
  Należy podkreślić, że zakupu węgla w preferencyjnej cenie mogą dokonać mieszkańcy, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Uprawnione osoby, mające trudności z zakupem węgla mogą zgłaszać swoje potrzeby do Urzędu Gminy w Borowiu osobiście lub telefonicznie pod numerem 256859070. Cena zakupu węgla na preferencyjnych warunkach nie powinna przekroczyć 2000 zł brutto.
  Pozyskane informacje pomogą wstępnie oszacować skalę potrzeb uprawnionych osób, zainteresowanych zakupem węgla w ramach tzw. zakupu preferencyjnego.
 • 2022.10.24
  Obywatelski monitoring programów finansowanych z funduszy UE

  Obywatelski monitoring programów finansowanych z funduszy UE

  Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Stronicowanie

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie