Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Zadania dofinansowane ze środków budżetu państwa oraz Państwowych Funduszy Celowych

  • Dofinansowano ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju dróg...

Opis zadania

Droga gminna nr 130144W w miejscowości Iwowe została gruntownie przebudowana. Na całej jej długości stanowiącej 1676 mb zostało wykonane poszerzenie jezdni do 5 m; ułożona została nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego; wybudowany został dotychczas nie istniejący chodnik z kostki brukowej oraz zjazdy do posesji mieszkańców. Ponadto wykonane zostało odwodnienie drogi, nowe pobocze, 3 progi zwalniające, oznakowanie oraz kanał technologiczny do umieszczenia infrastruktury teletechnicznej.
Zadanie dofinansowane z Państwowych Funduszy Celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 


Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie

Zadanie zrealizowane w miejscowościach Głosków i Wilchta
DOFINANSOWANIE 342 236,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 507 193,71 zł

  • Dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie

Zadanie zrealizowane w miejscowości Iwowe.
DOFINANSOWANIE 530 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 6 185 206,46 zł

  • Dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji...

Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie

DOFINANSOWANIE 100 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 775 384,23 zł

  • Dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji...

„Pod Biało – Czerwoną”

Zadanie pn.: „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Borowie w ramach Projektu "Pod biało-czerwoną."

„Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, 05.10.2022 r., Borowie”

  • Maszt z flagą RP został sfinansowany w ramach projektu...

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Borowie

  • Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Borowie
  • Dofinansowano ze środków rządowego funduszu celowego -...
  • Dofinansowano ze środków rządowego funduszu celowego -...
  • Dofinansowano ze środków rządowego funduszu celowego -...

Odnośniki

Kontakt

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie