Menu

Ewidencja ludności

Nadanie numeru PESEL

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r., poz. 510 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1984)

Wymagane dokumenty

  • Wniosek ze wskazaniem podstawy prawnej – konkretny przepis prawa, który zobowiązuje do posiadania numeru PESEL (We wniosku wpisz podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakaś instytucja wymaga od Ciebie numeru PESEL, powinna Ci wskazać taką  podstawę)
  • Do wglądu: dokument tożsamości.

Opłaty

  • Brak.

Termin składania dokumentów:

  • Bezterminowo – cały rok.

Termin załatwienia sprawy

  • Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

  • Nie przysługuje.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

  • mgr Sylwia Gąska
  • tel. 25 685 90 70, wew. 14

Inne informacje

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie