Menu

Ewidencja ludności

Nadanie numeru PESEL

Sprawdź, jak nadać numer PESEL.

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Sprawdź, jak uzyskać dane jednostkowe z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Sprawdź, jak uzyskać dane jednostkowe z rejestru dowodów osobistych.

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Sprawdź, jak uzyskać dokumentację związaną z dowodem osobistym.

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Sprawdź, jak złożyć wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym.

Zgłoszenie pobytu czasowego

Sprawdź, jak zgłosić pobyt czasowy.

Zgłoszenie pobytu stałego

Sprawdź, jak zgłosić pobyt stały.

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawdź, jak zgłosić powrót z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawdź, jak zgłosić wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie