Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Inwestycje realizowane w 2021 roku

1. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Głoskowie (zadanie realizowane w latach 2020 - 2021)

Zakończono rozbudowę budynku szkolnego w miejscowości Głosków. Dobudowano dwie klasy lekcyjne, toaletę dla osób niepełnosprawnych, szatnię i pomieszczenia sekretariatu i pokoju Dyrektora. Szkoła została rozbudowana przez Zakład Budowy DOMEX Ryszard Nitka z siedzibą w Garwolinie. Gmina zapłaciła wykonawcy kwotę 775 384,23 zł.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100 000,00 zł.

 • Zdjęcie przedstawia front nowo dobudowanej części budynku szkoły w Głoskowie
 • Zdjęcie przedstawia wnętrze budynku szkoły podczas prac budowlanych
 • Zdjęcie przedstawia widok z zewnątrz na nowo dobudowaną część budynku
 • Zdjęcie przedstawia widok z tylną część nowo dobudowanej części budynku szkoły w Głoskowie
 • Zdjęcie przedstawia wnętrze budynku po zakończeniu prac budowlanych
 • Zdjęcie przedstawia toalety w nowo dobudowanej części budynku szkoły
 • Zdjęcie przedstawia zakończoną budowę nowej części budynku szkoły.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głoskowie (ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa)

W dniu 07 lipca została odebrana inwestycja pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głosków. Wymienioną inwestycję wykonywała firma WODROL Sp. z o.o. z Lublina. W ramach tego zadania została wykonana, sieć sanitarna:

 • PVC Ø 200 w ilości 1 199,5 m .
 • Demontaż istniejącej przepompowni ścieków.
 • Przyłącza kanalizacyjne w ilości 3 szt. z rur PVC Ø 160 o długości 46,0 m.

Za wykonaną pracę Gmina zapłaciła kwotę 432 454,74 zł.

 • Zdjęcie przedstawia maszyny podczas prac budowlanych - budowa sieci kanalizacji sanitarnej
 • Zdjęcie przedstawia maszyny podczas prac budowlanych - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głoskowie
 • Zdjęcie przedstawia maszyny podczas prac budowlanych - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głoskowie

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głoskowie (ulica Szkolna i ulice do niej przyległe) oraz we wsi Wilchta

W dniu 24 lipca 2021 roku został wykonany odbiór końcowy inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Głosków-Wilchta, którą wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Budowlano – Instalacyjno – Inżynieryjnych BUDOKAN z siedzibą w Łukowie w ramach wymienionej inwestycji wykonano sieć sanitarną:

 • PVC Ø 200 w ilości 2 015,5 m; kanał tłoczny PE  Ø 90 w ilości 250,0 m;
 • Wybudowano jedną pompownię ścieków.
 • Przyłącza kanalizacyjne  w ilości 20 szt.
 • PVC Ø 160 w ilości 253,50 m.
 • Obsiano skarpy poboczy drogi trawą.

Za wykonaną inwestycję Gmina zapłaciła 857 848,72 zł.

 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas prac przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas prac przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej.
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas prac przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej

4. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Borowiu na odcinku ul. Cicha - Szkolna

W dniu 22.07.2021 r. dokonano odbioru Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Borowie. Wykonawcą tej inwestycji była Firma P.H.U. HYDROMIX Sebastian Piętka z siedzibą Stara Huta.

W ramach wymienionej inwestycji wykonano:

Sieć wodociągową:

 • PVC Ø 160 w ilości 517,0 m; 
 • Wbudowanie jednego hydrantu.

Sieć sanitarną:

 • PVC Ø 200 w ilości 489,5 m łącznie długość wynosi 489,5

Za wykonaną sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 318 935,33 zł

 • Zdjęcie przedstawia prace budowlane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej
 • Zdjęcie przedstawia prace budowlane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej

5. Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Iwowem

Rozpoczęto rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Iwowem o dwie klasy lekcyjne, świetlicę i kuchnię. Inwestycja zostanie zakończona w lipcu 2022 roku przez firmę DOM S.C. z siedzibą w Sulbinach. Wartość wymienionego zadnia to kwota 886 941,93 zł.

 • Zdjęcie przedstawia prace budowlane - rozbudowa szkoły
 • Zdjęcie przedstawia prace budowlane - rozbudowa szkoły
 • Zdjęcie przedstawia rozbudowywany budynek szkoły
 • Zdjęcie przedstawia rozbudowywany budynek szkoły

6. Remont drogi gminnej w Słupie Drugim

Odebrano prace drogowe w miejscowości Słup Drugi od Firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, która wykonała

 1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na odcinku 2 250 mb
 2. Wykonanie nawierzchni:
 • oczyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie,
 • skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową,
 • wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego.

Wymienione prace drogowe kosztowały Gminę Borowie 372 662,33 zł.

 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi przed rozpoczęciem prac budowlanych
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi przez rozpoczęciem prac budowlanych
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu remontu
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu remontu
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu remontu

7. Przebudowa drogi gminnej w Iwowem

Trwają prace wykonawcze zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 130 144W w miejscowości Iwowe. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe „BRUK-TRANS” Piotr Kowalczyk z siedzibą w Anielowie wykona prace drogowe na odcinku 1 676,0 metrów i szerokości 5 metrów. Po prawej stronie drogi zostanie pobudowany chodnik o szerokości 2 metry, po lewej stronie pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 metra. Odwodnienie drogi zostanie wykonane za pomocą rowów odkrytych. Wbudowany zostanie kanał technologiczny i zjazdy gospodarcze.

Prace zostaną wykonane do 30 maja 2022 roku za kwotę 2 743 676,13 zł. (roboty budowlane + nadzór inwestorski).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotuje w.w. prace w wysokości 70% wartości zadania.

 • Zdjęcie przedstawia roboty budowlane wzdłuż drogi
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas pracy
 • Zdjęcie przedstawia ułożony chodnik wzdłuż drogi
 • Zdjęcie przedstawia teren wzdłuż drogi przygotowany do ułożenia chodnika

8. Remont dróg gminnych

Wykonano remonty dróg gminnych w miejscowościach Brzuskowola, Gościewicz i Filipówka za kwotę 289 746,50 zł. Wykonawcą zadania była firma FEDRO z Osiecka.

Gościewicz

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na odcinku 735,0 mb
Wykonanie nawierzchni:

 • oczyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka asfaltową,
 • skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową,
 • wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego.

Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm.

 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu prac remontowych
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu prac remontowych
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu remontu

Brzuskowola (Trojanki)

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na odcinku 600,0 mb
Wykonanie nawierzchni:

 • oczyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka asfaltową,
 • skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową,
 • wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego.

Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm.

 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu prac remontowych
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu prac remontowych
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu prac remontowych

Filipówka

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na odcinku 754,0 mb
Wykonanie nawierzchni:

 • oczyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie,
 • skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową,
 • wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego.

Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm.

 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu prac remontowych
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu prac remontowych
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu prac remontowych

9. Przebudowa drogi gminnej w Głoskowie, ul. Bajkowa

Wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głosków ul. Bajkowa.  W ramach zadania wykonano niżej wymienione prace drogowe:

Roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,808.
Odwodnienie:

 • rozebranie przepustu- rury betonowe o śr. 50 cm,
 • ułożenie nowego przepustu pod drogą o śr. 50 cm,
 • ustawienie dwóch ścianek czołowych

Nawierzchnia:

 • oczyszczenie nawierzchni
 • skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
 • nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm (warstwa wiążąca)
 • skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
 • nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm (warstwa ścieralna)

Wymienione prace kosztowały Gminę Borowie 207 433,10 zł. Gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 50 000,00 zł.
Prace zostały zakończone 30 września 2021 r.

 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi przed rozpoczęciem prac remontowych
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończonym remoncie
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończonym remoncie

10. Budowa zbiornika retencyjnego w Borowiu etap I

Od wielu lat Borowie zmaga się z problemem nadmiaru wody po opadach deszczu czy też zimowych roztopów. Istniejące dwa zbiorniki wodne są niewystarczające, a w przypadku rozerwania wałów może dojść do zalania okolicznych   budynków mieszkalnych. Stąd też podjęta została decyzja budowy zbiornika retencyjnego na gruntach położonych wzdłuż rzeki Borowianki od zbiornika nr 2 do ulicy Polnej. W ciągu trzech lat samorząd Gminy Borowie zakupił grunty o pow.  7,5 ha . Prace projektowe zostały zakończone.Poniższe zdjęcia przedstawiają tereny przeznaczone pod budowę zbiornika , którego powierzchnia lustra wody wynosić będzie 5,5 ha.

 • Zdjęcie przedstawia łąki wykupione pod budowę zbiornika retencyjnego
 • Zdjęcie przedstawia łąki wykupione pod budowę zbiornika retencyjnego
 • Zdjęcie przedstawia łąki wykupione pod budowę zbiornika retencyjnego

11. Remont dróg gminnych w miejscowości Głosków

Wykonano drogi gminne w miejscowości Głosków - ul. Spokojna, Wesoła i część ulicy Cichej. Wykonawca Firma FEDRO z siedzibą w Osiecku wykonał nawierzchnię asfaltową i otrzymał wynagrodzenie wysokości  80 943,78 zł.

Głosków ul. Cicha

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na długości 354 m

 • oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej
 • skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
 • położenie asfaltu AC 11S 50/70 warstwa ścieralna gr po zagęszczeniu 4 cm
 • wykonanie regulacji studzienek wodociągowych szt. 11.
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu prac remontowych
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu prac remontowych
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu prac remontowych

Głosków ul. Spokojna

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na długości 317 m

Wykonanie nawierzchni:  

 • oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej
 • skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
 • położenie asfaltu AC 11S 50/70 warstwa ścieralna gr po zagęszczeniu 4 cm
 • wykonanie regulacji studzienek wodociągowych szt. 3
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończonych pracach remontowych
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończonych pracach remontowych
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończonych pracach remontowych

Głosków ul. Wesoła

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na długości 79 m

 • oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej
 • skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
 • położenie asfaltu AC 11S 50/70 warstwa ścieralna gr po zagęszczeniu 4 cm
 • wykonanie regulacji studzienek wodociągowych szt. 3
 • wykonanie regulacji studzienek kanalizacyjnych szt. 3
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończonym remoncie
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończonym remoncie

12. Prace konserwacyjno - restauratorskie przy obrazie Trójcy Świętej wraz z Tabernakulum znajdującym się w ołtarzu głównym w zabytkowym budynku po byłym kościele w Borowiu

Wykonano prace konserwatorsko – restauratorskie Tabernakulum i ołtarza głównego byłego kościoła w Borowiu. Firma WIĄCEK – LACH Konserwacja Dzieł Sztuki z miejscowości Raniżów oczyściła, zabezpieczyła przed larwami drewnojadów , uzupełniła ubytki drewna w tabernakulum i ramie obrazu ołtarza głównego. Obraz oczyszczono na stronie lica i odwrocia, usunięto pożółkłe werniksy , wykonano retusze. Prace konserwatorskie odebrano w dniu 20 grudnia. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie wysokości 40 762,20 zł. Gmina otrzymała dofinasowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wysokości 25 936,00 zł.

 • Zdjęcie przedstawia tabernakulum znajdujące się w byłym kościele
 • Zdjęcie przedstawia obraz Trójcy Świętej znajdujący się w byłym kościele
 • Zdjęcie przedstawia Tabernakulum po zakończonych pracach restauratorskich

13. Prace restauratorskie organów wraz z szafą i miechami w zabytkowym budynku po byłym kościele w Borowiu

Wykonano  prace konserwatorsko-restauratorskie organów z byłego Kościoła w Borowiu. Prace wykonała firma Organmistrzostwo Grzegorz Wójcik z Górzna. Prace zostały zakończone w miesiącu październiku za kwotę 223 860,00 zł. Gmina otrzymała dotację od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 160 000,00 zł.

 • Zdjęcie przedstawia zabytkowe organy znajdujące się w byłym kościele w Borowiu
 • Zdjęcie przedstawia zabytkowe organy znajdujące się w byłym kościele w Borowiu
 • Zdjęcie przedstawia odrestaurowane zabytkowe organy z poziomu parteru
 • Zdjęcie przedstawia odrestaurowane zabytkowe organy wraz z tablicą informacyjną
 • Zdjęcie przedstawia odrestaurowane organy - widok na klawisze

14. Modernizacja drogi gminnej na odcinku Gózd - Budziska (o długości 250mb )

W dniu 20.10.2021r. w Borowiu podpisano umowę z firmą TOMIRAF Sp. z o.o. Sp k. z siedzibą ul. Trakt Lubelski 1g, 95-408 Wola Karczewska na „Modernizację drogi nr 130101W w miejscowości Gózd”.  Zakres prac obejmował:

 • mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej (bitumicznej),
 • skropienie podbudowy emulsją na powierzchni 1 150 m2,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową 100 kg/m2,
 • skropienie warstwy wiążącej emulsją,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. Po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna).

Prace zakończono 22 listopada 2021r.

Koszt, jaki Gmina Borowie poniosła za realizację tego zadania to 69 451,95 zł/brutto.

 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu prac remontowych
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu prac remontowych
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu prac remontowych
 • Zdjęcie przedstawia odcinek drogi po zakończeniu prac remontowych

15. Konserwacja epitafiów w budynku byłego Kościoła w Borowiu

Wykonano konserwację dwóch epitafiów w budynku byłego Kościoła w Borowiu. Wykonawca SKULPTECH Wojciech Osiak z siedzibą Warszawa ul. Kobielska wykonał prace objęte programem konserwatorskim do dnia 17 listopada. Prace zostały wycenione na kwotę 34 500,00 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 17 000,00 zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 • Zdjęcie przedstawia epitafię Franciszka Olszewskiego
 • Zdjęcie przedstawia epitafię Franciszka Olszewskiego po renowacji
 • Zdjęcie przedstawia epitafię Barbary z Hrabiów Suchodolskich Olszewską
 • Zdjęcie przedstawia epitafię Barbary z Hrabiów Suchodolskich Olszewską po renowacji

16. Przeprowadzenie prac konserwatorskich pomnika nagrobnego rodziny Abramowiczów na cmentarzu parafialnym w Borowiu

Wykonano prace konserwatorsko – restauratorskie pomnika nagrobnego rodziny Abramowiczów znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Borowiu. Firma SKULPTECH Wojciech Osiak z siedziba w Warszawie oczyścił pomnik wykonany z piaskowca zanieczyszczeń, mchów i porostów, kamień oczyszczono z nawarstwień mikrochemicznych i biologicznych. Pomnikowi przywrócono jasny, pierwotny kolor i zabezpieczono go przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Gmina zapłaciła wykonawcy kwotę wysokości 16 tys. zł z czego otrzymała dotację wysokości 6 tys. zł od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 • Zdjęcie przedstawia pomnik nagrobny przed renowacją
 • Zdjęcie przedstawia pomnik nagrobny po renowacji
 • Zdjęcie przedstawia tablicę na remontowanym pomniku nagrobnym
 • Zdjęcie przedstawia krzyż odnawianego pomnika nagrobnego

17. Centrum informacyjne w Słupie Pierwszym

Utworzono centrum informacyjne dla osób odwiedzających ścieżkę edukacyjną w Słupie Pierwszym wydając kwotę wysokości 82 601,34 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie wysokości 37 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 • Zdjęcie przedstawia centrum informacyjne w Słupie Pierwszym
 • Zdjęcie przedstawia centrum informacyjne w Słupie Pierwszym
 • Zdjęcie przedstawia wnętrze altany.

18. Oświetlenie ścieżki edukacyjnej w Słupie Pierwszym

Wykonano oświetlenie ścieżki edukacyjnej w Słupie Pierwszym, firma Elrol z Górzna doprowadziła energię do ścieżki edukacyjnej postawiła trzy słupy wirowe na których zamontowane zostały po dwie lampy oświetleniowe.  Zostały postawione skrzynki rozdzielcze. Wykonawca za wymienione prace otrzymał wynagrodzenie wysokości 68 561,15 zł

 • Zdjęcie przedstawia lampy uliczne na ścieżce edukacyjnej
 • Zdjęcie przedstawia lampy uliczne na ścieżce edukacyjnej

19. Remont budynku OSP w Chrominie

Wykonano remont pomieszczenia w budynku OSP w Chrominie , wykonano częściowo elewację budynku oraz instalację centralnego ogrzewania i wodną. Prace wymienione kosztowały łącznie 134 341,87 zł z czego pozyskano dofinasowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wysokości 60 tys. zł i od Samorządu Województwa Mazowieckiego wysokości 25 tys. zł.

 • Zdjęcie przedstawia nagrzewnicę wodną
 • Zdjęcie przedstawia przewody CO prowadzące do nagrzewnicy
 • Zdjecie przedstawia front budynku podczas prac przy elewacji.
 • Zdjęcie przedstawia budynek OSP z frontu po zakończonym remoncie.

Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego

Oświetlenie ul. Polnej w Borowiu i ul. Spokojnej w Głoskowie

Wykonano oświetlenie ul. Polnej w Borowiu i ul. Spokojnej w Głoskowie ponosząc wydatek wysokości 16 900,00. Wykonawca Instalatorstwo Elektryczne Pomiary Wojciech Gadoś z Garwolina na ulicy Spokojnej ustawił trzy słupy na których zostały zamontowane lampy oświetleniowe a na ulicy Polnej ustawił pięć słupów i dokonał na nich montażu lamp oświetleniowych.

 • Zdjęcie przedstawia wykonane oświatlenie wzdłuż drogi
 • Zdjęcie przedstawia wykonane oświatlenie wzdłuż drogi
 • Zdjęcie przedstawia oświetlenie uliczne wzdłuż drogi

Remont pomieszczeń w budynku OSP

Wykonano remont pomieszczeń w budynku OSP w Lalinach ponosząc wydatek wysokości 20 250,00 zł. Prace tynkarskie i malarskie wykonała firma Usługi Remontowo – Wykończeniowe Andrzej Kluska z Latowicza.

Ogrodzenie placów zabaw i świetlicy

Wykonano ogrodzenia placów przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Łopaciance, placów w miejscowości Słup Drugi i Głoskowie wydając kwotę wysokości 49 106,00 zł.

 • Zdjęcie przedstawia ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej
 • Zdjęcie przedstawia ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej
 • Zdjęcie przedstawia działkę budowlaną ogrodzoną panelem ogrodzeniowym

Ułożono kostkę betonową

Ułożono kostkę przy świetlicy wiejskiej w Nowej Brzuzie, Filipówce  i Dudce wydając kwotę wysokości 62 871,03 zł. Wykonawcy na powierzchni łącznej 439,00 m2 ułożyli kostkę betonową o grubości 6 cm, wykonali podbudowę betonową i ułożyli obrzeże betonowe.

 • Zdjęcie przedstawia ułożoną kostę betonową na tle budynku OSP
 • Zdjęcie przedstawia ułożoną kostę betonową na tle budynku OSP
 • Zdjęcie przedstawia ułożoną kostę betonową na tle budynku OSP
 • Zdjęcie przedstawia kostę betonową przed budynkiem świetlicy wiejskiej
 • Zdjęcie przedstawia kostę betonową przed budynkiem świetlicy wiejskiej

Wykonanie drogi gruntowej

W miejscowości Iwowe wykonano drogę gruntową o nawierzchni żwirowej na długości 850 m. Wykonawca Roboty Ziemne Krzysztof Walenda z Górzna wykonał wzdłuż drogi rowy , wyrwał i wywiózł karpy nawiózł żwir i go rozplantował. Za prace o trzymał wynagrodzenie wysokości 35 169,00 zł.

Wykonanie otworów okiennych

Wymieniono otwory okienne w budynku Świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup Pierwszy . Wykonawca PHU DEKON Konrad Piętka za wbudowanie 18 otworów okiennych otrzymał wynagrodzenie wysokości 20 202,61 zł.

 • Zdjęcie przedstawia otwory okienne w budynku świetlicy wiejskiej

Doposażenie placów zabaw

Kupiono urządzenia do placów zabaw w miejscowości Brzuskowola, Wilchta, Głosków za kwotę 74 600,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie wysokości 19 tys. zł  z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji wbudował łącznie 17 urządzeń do zabaw dla dzieci i ćwiczeń dla dorosłych.

 • Zdjęcie przedstawia siłownię przy budynku świetlicy wiejskiej
 • Zdjęcie przedstawia siłownię przy budynku świetlicy wiejskiej
 • Zdjęcie przedstawia plac zabaw na tle budynku świetlicy wiejskiej
 • Zdjęcie przedstawia plac zabaw, w tle budynek świetlicy wiejskiej

Wykonanie progów zwalniających

Zamontowano 4 progi zwalniające w miejscowości Łętów. W ramach prac wykonano:

 • montaż czterech gotowych progów zwalniających o długości 5mb
 • montaż słupków ograniczających możliwość omijania progów w ilości 8 szt.
 • montaż oznakowania poziomego i pionowego ze znakami A-11a; B-33; T-1

Odbiór prac nastąpił 30 września 2021r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe „BRUK-TRANS” Piotr Kowalczyk z siedzibą w Anielowie otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 26 000,00 zł brutto.

 • Zdjęcie przedstawia próg zwalniający
 • Zdjęcie przedstawia próg zwalniający
 • Zdjęcie przedstawia próg zwalniający

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie