Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Szanowni Państwo,

 W ostatnich dniach duże zainteresowanie wzbudza bocian, który postanowił pozostać na okres zimy w naszym kraju. Spieszę uspokoić, że bocian jest zdrowy i nie znamy powodów jego decyzji. Jak informują nas mieszkańcy Łopacianki w gminie Borowie, województwo mazowieckie i mieszkańcy Kienkówki w gminie Stoczek Łukowski województwo lubelskie, bocian obrał na swoją siedzibę teren dwóch wspomnianych wiosek. Jest dokarmiany i nie ma potrzeby podejmowania interwencji. Urząd Gminy w Borowiu sfinansuje koszty jego dokarmiania w okresie mrozów i opadów śniegu.

Poniżej zakładka do strony o zimujących bocianach.

 

Za zainteresowanie i opiekę serdecznie dziękuję,

 Wiesław Gąska – Wójt Gminy Borowie

 

Załączniki:
Pobierz plik (ZIMUJĄCE BOCIANY.docx)ZIMUJĄCE BOCIANY.docx[ ]75 kB

                                                                                      KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BOROWIE

Wójt Gminy Borowie uprzejmie informuje, że z dniem 15 stycznia 2021 roku zostaje uruchomiona Gminna infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerami telefonów: (25) 685 90 70 lub (25) 685 90 68. Dzwoniąc pod wskazane numery można uzyskać informacje na temat transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, lokalizacji i organizacji punktów szczepień, a także zamówienia transportu w celu dowozu.

 

 

 

APEL WÓJTA GMINY BOROWIE O WYMIANĘ DOWODÓW OSOBISTYCH


W związku z faktem, że wielu mieszkańców gminy Borowie posiada dowody osobiste które utraciły ważność, a w związku z tym mogą mieć poważne trudności w zakresie załatwiania spraw w różnych urzędach, bankach czy też innych instytucjach uprzejmie informuję, że istnieje możliwość bez wizyty w Urzędzie Gminy Borowie samodzielnego wykonania zdjęcia telefonem komórkowym i złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego przesyłając  go drogą elektroniczną. Osoby starsze mające trudności wykonania właściwego zdjęcia do dowodu mogą to zrobić za pośrednictwem pracownika Urzędu.

W wyniku rozmów z Ministerstwem Cyfryzacji stworzone zostało narzędzie umożliwiające rozwiązanie problemów w zakresie składania wniosków o dowód osobisty tj. Kreator zdjęć biometrycznych. Korzystanie przez obywateli z Kreatora do 31 marca 2021 r. będzie całkowicie bezpłatne.


Kreator zdjęć do dowodów osobistych powstał w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) program “Bon na Innowacje” (nr umowy POIR.02.03.02-14-0048/19-00). Kreator umożliwia wykonanie zdjęcia biometrycznego do dowodu osobistego w postaci cyfrowej, przy pomocy telefonu komórkowego, bez potrzeby udawania się do fotografa. 

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU W 2021r.

 

Wójt Gminy Borowie informuje, że z dniem 04.01.2021r. mieszkańcy gminy Borowie mogą składać wnioski o sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest w 2021r.

Wnioski realizowane będą jedynie w sytuacji otrzymania przez gminę Borowie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W zależności od poziomu przyznanego dofinansowania i związanymi z tym ograniczeniami, wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych z dotacji budżetu gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonych na realizację powyższego zadania.

Dofinansowanie do ww. działania wynosić będzie 100 % kosztów tego działania m.in. demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borowie nie obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Borowie (Biuro Obsługi Interesanta) oraz na stronie internetowej www.borowie.pl w zakładce dokumenty do pobrania. Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr tel. (25) 685-98-50.

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek azbest.odt)Wniosek[ ]11 kB

 Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

  • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Wersja PDF wniosku - otwórz

Wersja edytowalna wniosku - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Wzór formularza rozliczenia pomocy - otwórz

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

  • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
  • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
  • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.  

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Link do strony ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.