Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Wójt Gminy Borowie zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Czyste Powietrze”, które się odbędzie w dniu
19 sierpnia 2021r. o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Na spotkanie zapraszamy właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Prosimy o dostosowanie się do aktualnych zasad i ograniczeń w związku z COVID – 19.
Zgodnie z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 poz. 1990 póżniejszymi zmianami)
 
Wójt Gminy Borowie
 
Informuje o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym, położonej w Jaźwinach, w ewidencji gruntów i budynków
oznaczonej jako działka 442/2 o pow. 1,05 ha.
 
Podział zostanie dokonany w celu regulacji stanu prawnego części
działki zajętej pod drogę gminną oraz w celu nabycia części nieruchomości na
poszerzenie pasa drogi gminnej. Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do
przedmiotowej nieruchomości, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Borowie
przy ul. Aleksandra Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, w terminie 2 miesięcy
od daty ogłoszenia. Po tym terminie zostanie wszczęte z urzędu postępowanie
w sprawie podziału w/w nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca
podział nieruchomości. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Borowie, stronie internetowej urzędu gminy, a także
poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
Załączniki:
Pobierz plik (RG.6831.14.2021_pismo.docx)Załącznik[ ]50 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.