Gminny Dzień Edukacji Narodowej

Drukuj
Poprawiono: 16 październik 2018
Utworzono: 16 październik 2018

12 października 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu obchodzono Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość poprzedziła msza św. sprawowana przez ks. Kamila Stańczuka i ks. Andrzeja Danieluka w intencji nauczycieli i pracowników oświaty.

Wójt Gminy Wiesław Gąska powitał wszystkich obecnych na uroczystości, a byli Poseł Grzegorz Woźniak, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy, Proboszcz Parafii ks. Marek Kukiel, Sekretarz Gminy Marta Serzysko, Skarbnik Gminy Hanna Ośko, Policjanci z Zespołu Prewencji w Borowiu, po Dyrektora GOK Barbara Zawadka a następnie w kilku słowach zwrócił się do nauczycieli i pracowników oświaty mówiąc, :

 Spotykamy się na dwa dni przed przypadającym w dniu 14 października 2018 roku  Dniem Komisji Edukacji Narodowej. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny możemy spotkać się wspólnie w tak licznym gronie z  nauczycielami, wychowawcami i pracownikami administracji i obsługi naszych placówek oświatowych. Właśnie w taki dzień jak dzisiejszy uświadamiamy sobie jak wiele zależy od właściwego wychowania i kształcenia młodzieży. Nikogo nie trzeba przekonywać jak wielką rolę w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży odgrywa postawa nauczyciela, jego wiedza i umiejętność jej przekazania uczniom, oddanie i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. To dzięki Państwa pracy kolejne pokolenia mieszkańców naszej gminy mogą pogłębiać wiedzę i kształtować postawy moralne i etyczne. Za te wysiłki, dzięki którym młodzi ludzie w przyszłości będą prawymi obywatelami chcę Wam serdecznie Drodzy Państwo podziękować. Wiem, że jest to praca niełatwa, wymagająca szczególnych predyspozycji i poświęcenia ale także wytrwałości i konsekwencji w swoich działaniach. Wiem także, że wiele z siebie dajecie i proszę abyście tak jak dotychczas nie ustawali w tych działaniach pomimo różnych przeciwności, bo przecież to wszystko robicie dla dobra naszej młodzieży. Dzisiejsza rzeczywistość i zmiany jakie zachodzą powodują, że wymagania w stosunku do zawodu nauczyciela stale rosną. Dlatego też ważne jest aby nauczyciel ciągle doskonalił swój warsztat pracy, dokształcał się. Aby ciągle pogłębiał swoją wiedzę. Samorząd gminy Borowie i ja jako Wójt Gminy dokładamy wszelkich starań aby ułatwić Wam realizację stawianych przed Wami zadań. Priorytetem naszych działań było , jest i będzie stworzenie jak najlepszych warunków do pracy a naszej młodzieży warunków  do nauki , do kształtowania ich umysłów. Dobrze wiemy wszyscy, że wykształcona i dobrze wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności bo to oni przejmą po nas pałeczkę i będą decydować o losach następnych pokoleń. Szanowni nauczyciele i pracownicy oświaty,

Doceniamy Waszą pracę i Wasze starania. Chciałbym aby pracownicy i nauczyciele wszystkich naszych placówek oświatowych stanowili jedną rodzinę jednakowo zatroskaną o sprawy edukacji i wychowania młodego pokolenia. Abyście wspólnie z dyrektorami przyczyniali się do osiągania przez nich jak najlepszych wyników w nauce. 

W związku z Waszym świętem, Życzę Wam przede wszystkich zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej oraz uznania i szacunku wychowanków. Życzę wytrwałości w pełnieniu swojej misji, sukcesów, optymizmu i wszelkiej radości płynącej  z codziennej pracy z młodym pokoleniem oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Wyrażam Wam wdzięczność i ogromny szacunek za codzienną pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodego pokolenia.

Następnie Wiesław Gąska Wójt Gminy poinformował o przyznaniu nagród Wójta, które zostały wręczone przez Pana Grzegorza Wożniaka w asyście Wójta Przewodniczącej Rady i Sekretarza Gminy.  

Nagrody otrzymali:

Zespół Szkół w Głoskowie:

 1. Małgorzata Piętka
 2. Monika Baran                          
 3. Iwona Maletka                                     
 4. Maryla Serzysko
 5. Ks Andrzej Danieluk

 Zespół Oświatowy w Borowiu:

 1. Ewa Wielgosz              
 2. Iwona Serzysko c. Edwarda  
 3. Iwona Serzysko
 4. Dorota Grzegrzółka
 5. Nina Kurach
 6. Bożena Lipińska
 7. Beata Łodyga  
 8. Katarzyna Mucha
 9. Agnieszka Łoń
 10. Małgorzata Sałasińska
 11. Jolanta Witek                                     
 12. Agnieszka Dzadz

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem:

 1. Jolanta Maszkiewicz
 2. Katarzyna Kot
 3. Marzena Kopańska

W dalszej części wystąpili dyrektorzy szkół, którzy poinformowali i wręczyli nagrody;

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Głoskowie Małgorzata Piętka  przyznała nagrody dla nauczycieli: Grażyna Drewnik, Magdalena Jasińska, Hanna Pałyska, Agnieszka Mikulska. Oraz pracowników obsługi -Monika Mikulska, Jolanta Piętka, Krzysztof Przybysz i Mirosława Zalewska.

Pani Ewa Wielgosz Dyrektor Zespołu Oświatowego w Borowiu dla nauczycieli: Barbara Baran, Anna Borkowska, Mateusz Gąska, Hanna Król, Andrzej Kurach, Iwona Wągrodzka, Monika Paduch i Jolanta Grzywacz, oraz dla pracowników obsługi, Elżbieta Baran, Teresa Kordaś, Aneta Galas, Barbara Nowak, Halina Nowak, Tadeusz Tomaszewski i Agnieszka Zając.

Pani Jolanta Maszkiewicz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Iwowem przyznała nagrodę dla nauczyciela Angeliki Kwiatkowskiej i pracownika obsługi Pani Zofii Piotrowskiej.

 

W swoim wystąpieniu Pan Grzegorz Woźniak pogratulował nagród otrzymanych przez nauczycieli a także podziękował za trudną pracę i wysiłek jaki wkładają w wychowanie młodego pokolenia.

 

0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg

0004.jpg 0005.jpg 0006.jpg

0007.jpg 0008.jpg 0009.jpg

0010.jpg 0011.jpg 0012.jpg

0013.jpg 0014.jpg 0015.jpg

0016.jpg 0017.jpg 0018.jpg

0019.jpg 0020.jpg 0021.jpg

0022.jpg 0023.jpg 0024.jpg

0025.jpg 0026.jpg 0027.jpg

0028.jpg 0029.jpg 0030.jpg

0031.jpg 0032.jpg 0033.jpg

0034.jpg 0035.jpg 0036.jpg

0037.jpg 0038.jpg 0039.jpg

0040.jpg 0041.jpg 0042.jpg

0043.jpg 0044.jpg 0045.jpg

0046.jpg 0047.jpg 0048.jpg

0049.JPG 0050.JPG 0051.jpg

0052.jpg

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.