Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Poprawiono: 27 wrzesień 2020
Utworzono: 18 wrzesień 2020

17 września 2020 roku w miejscowości Jaźwiny odbyły się uroczystości związane z obchodami 81 rocznicy Bitwy pod Jaźwinami.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego z udziałem gminnej orkiestry dętej w Borowiu. Następnie dyrektor GOK powitała zebranych gości, wśród nich ks. Marek Kukiel, dyrektorzy szkół Ewa Wielgosz, Iwona Serzysko, Małgorzata Piętka i Jolanta Maszkiewicz. Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska. Na uroczystość przyjechala wnuczka kapitana Wiścickiego Maria Terajewicz.  Byli także przedstawiciele Policji, GOK, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w wychowawcami z Borowia. Starostę Garwolińskiego reprezentowała Marta Serzysko członkini Zarządu Powiatu. Przybyli także mieszkańcy Jaźwin z radnym gminy Borowie Maciejem Baranem.

Następnie Katarzyna Iwaniec dyrektor GOK przedstawiła krótką historię bitwy pod Jaźwinami:

We wrześniu 1939 roku została stoczona bitwa pod Jaźwinami między oddziałem polskim a armią niemiecką. Wróćmy wspomnieniami do wydarzeń, które miały miejsce 81 lat temu. Po niespodziewanym zakończeniu działań pod Mińskiem Mazowieckim, Nowogródzka Brygada Kawalerii wycofywała się do lasów na północ od Łaskarzewa, by oddać się do dyspozycji władz wojskowych. Musiała jednak przedrzeć się przez pierścień dywizji pancernej Kempf. Droga wiodła przez Jaźwiny.
W sobotę 16 września 1939 roku  żołnierze dotarli do  wsi Jaźwiny i tu się rozlokowali. O stacjonowaniu oddziału wojska polskiego, liczącego około 300 żołnierzy pod dowództwem kapitana Czesława Wiścickiego w wyniku podjętych działań zwiadowczych dowiedzieli się Niemcy, a mianowicie w godzinach popołudniowych od strony wsi Chromin nadleciał samolot niemiecki, okrążył wieś i odleciał z powrotem w kierunku Chromina. Kilka minut później nadjechał patrol niemiecki, którego dalszą jazdę powstrzymała warta wojska polskiego. Patrol uciekł i około godziny siedemnastej rozpoczął się atak wojsk niemieckich na wieś Jaźwiny. Niemcy przewyższali znacznie oddział liczebnie i wyposażeniem. Polacy dysponowali zaledwie dwoma działami, pięcioma karabinami typu CKM i kilkoma karabinami RKM. Posiadali również 8 koni. Oddział pod dowództwem kapitana Czesława Wiścickiego wyszedł ze wsi i zajął stanowiska bojowe na polu między Jaźwinami a Borowiem. W samych Jaźwinach usytuowano trzy stanowiska CKM-ów. Niemcy przypuścili atak z karabinów maszynowych, ostrzeliwując nie tylko oddział wojskowy, ale i wieś. Mimo olbrzymiej przewagi, Niemcy długo nie mogli zdobyć polskich pozycji. Stracili wielu żołnierzy, wielu zostało rannych. Ponieśli większe straty niż Polacy. Po około czterech godzinach udało się nieprzyjacielowi rozbić oddział polski. Większość żołnierzy wycofała się, około 40 wzięli Niemcy do niewoli. Poległo na polu walki w obronie Ojczyzny dwudziestu trzech żołnierzy, a jeden został ranny. Okoliczna ludność pochowała ich na miejscu bitwy we wspólnej mogile.

W roku 1949 ciała zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz wojenny w Garwolinie.

Następnie złożono wiązanki kwiatów i wieńce, a także zapalono znicze, jak również race dymne w kolorach biało – czerwonych. Uczestnicy wysłuchali pieśni przygotowanych na tę okoliczność przez orkiestrę dętą. Po zakończeniu uroczystości długo trwały dyskusje i rozmowy. Dziękujemy wszystkim za udział. Zapraszamy za rok.

Poprawiono: 09 marzec 2020
Utworzono: 09 marzec 2020

1 marca 2020 r. w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej w Iwowem odbyła się uroczystość upamiętniająca tragiczne wydarzenia związane z Wielką wsypą, które przytoczył pan Franciszek Zwierzyński – inicjator uroczystości związanych z AK.

 

76 rocznica pamiętnej zimy 1944 r. rozpoczęła się Mszą Świętą sprawowaną przez księdza Bogusława Wnuka - proboszcza parafii Latowicz w intencji poległych i pomordowanych żołnierzy AK Obwodu „Mewa – Kamień” i Obwodu „Gołąb” oraz wszystkich zebranych na uroczystości .

 

Następnie p. dyrektor Jolanta Maszkiewicz przywitała zgromadzonych gości:

 

- rodzinę poległego Władysława Kosuta:

córkę Teresę z mężem Stanisławem,

wnuczkę Ewę,

wnuka Sylwestra z żoną Hanną,

wnuka Janusza ,

oraz prawnuków: Łukasza i Mateusza;

 

- kombatantów i świadków narodowej tragedii :

por. Tadeusza Włodarczyka - prezesa Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Mińsku Mazowieckim,

płk Tomasza Górnego – przewodniczącego Powiatowej Rady ds Kombatantów w Mińsku Mazowieckim oraz p. Wiktora Tobiasza,

płk Ignacego Wieczorka – prezesa Okręgu Wschodniomazowieckiego Związku Piłsudczyków RP,

 1. Józefa Orlińskiego i p. Mariana Kroszczyńskiego ze Światowego Związku Żołnierzy AK Obwodu „Mewa Kamień” w Mińsku Mazowieckim ,
 2. Józefa Jedynaka – reprezentanta Związku Inwalidów Wojennych,
 3. Franciszka Zwierzyńskiego – inicjatora uroczystości poświęconej żołnierzom AK;

 

- przedstawicieli duchowieństwa:

 1. Bogusława Wnuka - proboszcza parafii Latowicz,
 2. Marka Kukiela - proboszcza parafii Borowie;

 

- reprezentantów władz samorządowych z gminy Borowie i gminy Latowicz:

 1. Martę Serzysko – Sekretarza Gminy Borowie,
 2. Bogdana Świątek –Górskiego – Wójta Gminy Latowicz,
 3. Alicję Szaniawską – Przewodniczącą Rady Gminy Borowie,
 4. Hannę Kopa - kierownika USC w Latowiczu,
 5. Tadeusza Świątka – radnego wsi Iwowe,
 6. Marię Sabak - radną wsi Laliny;

 

- poczty sztandarowe:

Poczet sztandarowy Wschodniomazowieckiego Związku Piłsudczyków RP,

Poczet sztandarowy Gminnego Związku Bojowników o wolność i demokrację w Latowiczu,

Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwowem,

Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Iwowem pełniącą wartę honorową przy tablicy epitafijnej : druhnę Małgorzatę Dynek wraz z drużyną;

 

- dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i instytucji:

 1. Ewę Wielgosz – dyrektora i p. Iwonę Serzysko – wicedyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu,
 2. Małgorzatę Piętka – dyrektora Zespołu Szkół w Głoskowie,
 3. Wiesławę Kosobudzką - dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu,
 4. Katarzynę Iwaniec – dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu,
 5. Tomasza Majczynę – kierownika GOPS w Borowiu,
 6. Łukasza Rosłańca – dzielnicowego Posterunku Policji w Borowiu,
 7. Tomasza Meterę – przedstawiciela I Pułku Strzelców Konnych;

 

- grono pedagogiczne i pracowników obsługi szkoły;

 

- Radę Rodziców z przewodniczącą Kingą Domańską – Lis;

 

- rodziców naszych uczniów;

 

- uczniów naszej szkoły;

 

- przedstawicieli mediów;

 

- mieszkańców Iwowego, Lalin, Oleksianki, Redzyńskiego i Generałowa, którzy przybyli aby wspólnie z naszą szkołą obchodzić ę doniosłą uroczystość oraz pozostałych gości.

 

Kolejnym punktem programu było złożenie kwiatów pod tablicą epitafijną znajdującą się w centrum szkoły i uczczenie pamięci o niezłomnych bohaterach minutą ciszy. Następnie prezes OSP w Iwowem Zbigniew Kopa został odznaczony przez Franciszka Zwierzyńskiego medalem za zasługi dla Związku Kombatantów RP  i Byłych Więźniów Politycznych.

 

Oficjalną część uroczystości kończyła akademia zaprezentowana przez uczniów przygotowanych przez p. Monikę Baran, p. Bożenę Gajowniczek i p. Bożenę Lipińską, poświęcona poległym w walce o wolność i niepodległość naszego kraju. W szczególny sposób przywołano pamięcią mieszkańców wsi Iwowe – miejscowych bohaterów, którzy mimo brutalnych przesłuchiwań, tortur i poniżania nie zdradzili swojej ojczyzny. Zaprezentowane przez uczniów wiersze i pieśni patriotyczne wywołały wielkie wzruszenie wśród publiczności, która długo oklaskiwała młodych artystów.

 

Po wystąpieniach zaproszonych gości pani dyrektor podziękowała wszystkim, którzy przybyli złożyć hołd poległym bohaterom tamtych dni. Szczególnie ciepłe słowa p. dyrektor skierowała do osób, które aktywnie włączyły się w organizację i przebieg uroczystości i bezinteresownie wspierali szkołę w przygotowaniach do tego niezwykłego dla naszej społeczności wydarzenia: p. Wiesława Gąski, p.  Alicji Szaniawskiej,  p. Zofii Piotrowskiej, p. Franciszka Zwierzyńskiego, druhów z OSP Iwowe i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

Uroczystość zakończono wspólnym obiadem sponsorowanym przez Wójta Gminy Borowie oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców Szkoły Podstawowej w Iwowem. 

  

 

Poprawiono: 06 marzec 2020
Utworzono: 06 marzec 2020

W Borowiu wyłoniono reprezentantów gminy podczas powiatowych eliminacji XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

 

Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz kształtowanie wiedzy i  umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, a przede wszystkim: zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz  historii i tradycji ruchu strażackiego jest celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W Borowiu do gminnych eliminacji turnieju przystąpiło 8 uczestników z 4 szkół z terenu gminy, wyłonionych wśród 25 uczniów startujących w eliminacjach szkolnych.

Turniej został przeprowadzony z podziałem na trzy kategorie wiekowe:

I grupa – klasy I-VI

II grupa – klasy VII-VIII

III grupa – szkoły ponadpodstawowe

Młodzież miała do wypełnienia arkusze testowe zawierające 31 pytań. Po sprawdzeniu testów ustalono kolejność:

I grupa wiekowa

 1. Miłosz Kowalczyk     -    Publiczna Szkoła Podstawowa w Głoskowie - 19 pkt.
 2. Julia Świątek           -    Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem - 14 pkt.
 3. Adrian Kęsik            -    Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowiu - 14 pkt.

 

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe – klasy VII-VIII)

 1. Patrycja Talar           -   Publiczna Szkoła Podstawowa w Głoskowie - 24 pkt.
 2. Aleksandra Osiak      -   Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowiu - 18 pkt.
 3. Dominik Skorupa      -   Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem - 15 pkt.

 

III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe działające w systemie dziennym)

 1. Kacper Ziarko            -   Branżowa Szkoła I stopnia Borowie - 20 pkt.
 2. Kacper Waszkiewicz   -   Branżowa Szkoła I stopnia Borowie - 13 pkt.

Do eliminacji powiatowych zostali zakwalifikowani zwycięzcy którzy zajęli I miejsce w danych grupach. Wszystkim uczestnikom wójt gminy i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Borowiu Wiesław Gąska gratulował wiedzy, osiągniętych wyników i wręczył pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w turnieju wraz z upominkami rzeczowymi. Podziękowania otrzymali także opiekunowie uczestników za poświęcony czas i przygotowanie młodzieży do eliminacji gminnych.

 

Poprawiono: 19 grudzień 2019
Utworzono: 19 grudzień 2019

W dniu dzisiejszym, 19.12.2019r. do Urzędu Gminy przybyli uczniowie Zespołu Oświatowego w Borowiu wraz z nauczycielką Panią Hanną Baran, którzy swoją wizytę rozpoczęli od kolędowania. Przebrani w piękne stroje zaśpiewali kilka kolęd a następnie złożyli serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Borowie. Wójt Wiesław Gąska w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników podziękował za wizytę, a następnie złożył serdeczne życzenia.

Na zakończenie miłego spotkania uczniowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z Wójtem oraz pracownikami Urzędu.

Jeszcze raz dziękujemy za piękny śpiew i ciepłe życzenia.

Poprawiono: 19 listopad 2019
Utworzono: 15 listopad 2019

Borowie, obchody Święta Niepodległości

Tegoroczne obchody 11 listopada rozpoczęto tradycyjnie od mszy świętej odprawionej o godz. 10:00 w kościele Trójcy Świętej w Borowiu w intencji Ojczyzny przez proboszcza parafii ks. Marka Kukiela. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości, gdzie Dyrektor GOK Pani Barbara Zawadka powitała zaproszonych gości i wszystkich uczestników uroczystości. Wójt gminy Wiesław Gąska w okolicznościowym przemówieniu

Naciśnij aby wyświetlić przemówienie

Naciśnij aby ukryć przemówienie

Pani Starosto, Czcigodni Księża, Pani Przewodnicząca Rady, Szanowne Poczty Sztandarowe, Droga Młodzieży, Szanowni mieszkańcy Gminy Borowie, Drodzy Państwo obecni na uroczystości.

101 lat temu, 11 listopada 1918 roku, był dniem przełomowym w dziejach naszego kraju. Pięć pokoleń Polaków, żyjących pod zaborami, czekało na własne państwo. I w końcu przyszła niepodległość. Nie była szczęśliwym zbiegiem okoliczności, była ona wynikiem zarówno czynu zbrojnego Legionów, jak i efektem mądrości polityków i dyplomatów. Ale przede wszystkim mogła zaistnieć, dzięki woli i determinacji narodu, dzięki  pamiętaniu przez okres niewoli, o naszej narodowej tożsamości,  dumy z tego, że jesteśmy Polakami.

 Szanowni Państwo,

           Zgromadziliśmy się dzisiaj, by uczcić kolejną rocznicę tego ważnego dnia, ale żeby mógł on nastąpić, to Kosynierzy Tadeusza Kościuszki, Powstańcy Listopadowi i Styczniowi, bezimienni żołnierze, kwiat naszego narodu, musieli oddać życie za marzenia o wolnej, odrodzonej Polsce. Chylimy dziś przed nimi głowy. Wspominamy dzisiaj zwłaszcza legionistów i ich wodza Józefa Piłsudzkiego, bo to oni ostatecznie rzucili wyzwanie zaborcom, „ na stos rzucili swój życia los”- jak mówią słowa legionowej pieśni. Swoim uporem i bohaterstwem, spełnili tęsknotę pokoleń – wskrzesili Polskę, i w decydującym momencie historii, nie zawahali się stanąć w szeregu, gotowi zapłacić najwyższą cenę. Byli to prawdziwi patrioci, ludzie mężni, pełni wiary, oddani swojej Ojczyźnie, oddani Polsce. To z ich marzeń, o wolnym i niepodległym kraju, powstała Druga Rzeczpospolita. Powstańcy i Legioniści, zesłańcy i Kosynierzy, wszyscy oni wierzyli, że ich wysiłek i przelana krew nie będą zmarnowane. Dlatego nam kolejnym już pokoleniom Polaków, nie wolno ich zawieść. Dlatego my mieszkający na Polskiej Ziemi, mamy obowiązek dbać o Polskę. Dziś budujemy naszą przyszłość w europejskiej rodzinie narodów. Dlatego tak jak naszym ojcom przed laty, potrzeba nam poczucia narodowej dumy, potrzeba miłości do kraju w którym żyjemy i do naszej „małej ojczyzny” jaką jest Gmina Borowie. Potrzeba nam też głośno i zdecydowanie przeciwstawiać się narzucaniu nam  zachowań i zwyczajów, nie pasujących do wiekowych tradycji Polaków. Tylko wtedy wzbogacimy zjednoczoną Europę, o wartości niepowtarzalne, przekażemy jej nasze myśli, naszą kulturę, historię, nasze narodowe cechy, i musimy wierzyć w siebie i w to, że należy nam się godne miejsce pośród niepodległych i demokratycznych narodów Unii Europejskiej. Polakom dzisiaj, tak jak i wtedy w 1918 roku, potrzebna jest zgoda narodowa, potrzebne są nam dobre rządy, spokój i mądrość.  Tylko poprzez pilną naukę, poprzez uczciwą pracę, poprzez godne zachowanie, możemy stać się patriotami naszych czasów, możemy Naszej Ojczyźnie być użyteczni, możemy być godnymi następcami Kosynierów Kościuszki, Powstańców Listopadowych i Styczniowych, Legionistów Józefa Piłsudskiego, a także Powstańców Warszawskich.

            Wolności nie można tylko posiadać i używać, wolność także i w demokracji, każdego dnia trzeba zdobywać, a duch prawdy i duch wolności, są filarami mądrego społeczeństwa. Znane słowa C. K. Norwida „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” wciąż są aktualne, bo zawierają istotę naszej powinności wobec Polski.

 Pamiętajmy więc o naszej narodowej historii, pamiętajmy o wszystkich, którzy życie swoje za naszą wolność oddali, miejmy świadomość, że historia kołem się toczy, i niech wolna i niepodległa Polska, będzie najwyższą wartością, której strzec wszyscy obowiązek mamy, tu i dzisiaj dla nas, tu i dzisiaj dla następnych pokoleń, wolnych i niepodległych Polaków. My, jako córki   i synowie dumnego narodu polskiego  jesteśmy odpowiedzialni za to dziedzictwo, któremu na imię POLSKA. „Pokój Tobie Polsko! Ojczyzno moja”, tak w 1983r. wołał Św. Jan Paweł II.

dziś wołajmy, Pokój Tobie Polsko! Ojczyzno Nasza!

Naciśnij aby ukryć przemówienie

 przybliżył długą i krwawą drogę Polski do niepodległości. Następnie głos zabrała Iwona Kurowska V-ce Starosta  Powiatu Garwolińskiego, która podziękowała mieszkańcom za tak liczne uczestnictwo w uroczystościach , jak też przybliżyła drogę Polski do niepodległości. Następnie złożone zostały pod pomnikiem wiązanki kwiatów. W południe, w Gminnym Ośrodku Kultury młodzież ze szkół z terenu gminy zaprezentowała przygotowany na tą doniosłą uroczystość program artystyczny, po czym z koncertem pieśni patriotycznych wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta.

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.