Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Poprawiono: 14 październik 2021
Utworzono: 14 październik 2021

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 13 października 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. Podczas uroczystości wręczano nagrody i wyróżnienia nauczycielom oraz pracownikom pracujących w szkołach Gminy Borowie.  Z tej okazji Wójt Gminy przyznał  nagrody pieniężne wyróżniającym się nauczycielom pracującym w szkołach na terenie gminy Borowie. Witając przybyłych na uroczystość gości Wójt Wiesław Gąska podziękował za owocną pracę dydaktyczno – wychowawczą i edukacyjną, która przełożyła się na osiągnięcia uczniów. Podziękował także za krzewienie postaw etycznych i moralnych, a także wartości chrześcijańskich i patriotycznych młodego pokolenia. Następnie Wójt skierował do nauczycieli życzenia zdrowia, uznania społecznego, a także wdzięczności uczniów i wychowanków za ponoszony trud przekazywania wiedzy. Wójt podkreślił przy tym, że samorząd gminy zawsze będzie wspierał oświatę, troszcząc się o zapewnienie jak najlepszych warunków pracy i nauki w szkołach i przedszkolach.

W imieniu nagrodzonych głos zabrała Jolanta Maszkiewicz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem, która podziękowała za skierowane do nauczycieli i pracowników oświaty życzenia, zapewniając przy tym, że podziękowania władz motywują do jeszcze lepszej pracy dydaktycznej.

Podczas uroczystości obecni byli Zastępca Wójta Gminy Piotr Zając, Sekretarz Gminy Marta Serzysko, Dyrektor GOK Katarzyna Iwaniec.

Poprawiono: 11 listopad 2020
Utworzono: 10 listopad 2020

        W przeddzień przypadającej w dniu 11 listopada 2020 roku 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę delegacja pracowników Urzędu Gminy wraz z Wójtem Wiesławem Gąską złożyła wiązankę pod pomnikiem Niepodległości na skwerku w Borowiu.

Ze względu na panującą epidemię i wydane w tym zakresie zakazy i nakazy, nie jest możliwa organizacja uroczystości tak jak w latach poprzednich.

Proszę zatem mieszkańców, kierowników zakładów pracy i innych instytucji, organizacji i stowarzyszeń, którzy czują potrzebę uczczenia tej ważnej dla Polaków rocznicy, aby indywidualnie przybyli pod pomnik i  chwilą ciszy i zadumy uczcili  pamięć poległych za Ojczyznę, a przede wszystkim proszę o wywieszenie biało – czerwonych flag na budynkach mieszkalnych w miejscu zamieszania.

 

Poprawiono: 06 październik 2020
Utworzono: 05 październik 2020

18 par małżeńskich z gminy Borowie obchodziło 3 października 2020 roku 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z okazji Złotych Godów Prezydent RP Andrzej Duda nadał małżonkom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, które w jego imieniu wręczał Wójt Gminy Wiesław Gąska w asyście Przewodniczącej Rady Gminy Borowie Alicji Szaniawskiej. Gminne uroczystości związane z jubileuszem złotych godów małżeńskich par  rozpoczęły się Mszą św. odprawioną w tym dniu w kościele parafialnym przez proboszcza ks. Marka Kukiela. Druga część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury. Dyrektor Katarzyna Iwaniec przywitała Jubilatów oraz zaproszonych gości a następnie o zabranie głosu poprosiła Wójta Gminy Wiesława Gąskę, który skierował do Jubilatów następujące słowa: "Drodzy Jubilaci, minęło 50 lat od czasu kiedy połączyliście Państwo swoje życie węzłem małżeńskim. Kiedy złączeni uczuciem i wzajemną miłością powiedzieliście sobie to magiczne słowo „tak” .   Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia dotrzymaliście. Możliwe to było tylko dlatego, że darzyliście się miłością i wzajemnym szacunkiem. Każda z par małżeńskich obchodząca  Jubileusz ma swoje własne zapisane i niepowtarzalne karty historii. Na tych kartach zapisane są chwile, jak przychodziły na świat w Waszych rodzinach dzieci. Usilnie zabiegaliście, nie tylko o ich fizyczny, ale i o ich duchowy rozwój. Uczyliście je pierwszych słów, szacunku do ludzi i zaufania do nich. Gdy stopniowo dorastały pokazywaliście im słowem i własnym przykładem jak godnie i przykładnie żyć. Z Waszego,  małżeńskiego życia  wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólną drogę życia, to dowód wzajemnego zrozumienia sensu związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń. Jesteście dowodem na to, że małżeństwo zbudowane na mocnym fundamencie może przetrwać ciężkie chwile i pokonać wiele trudności jakie przynosi życie. Dziś w tak szczególnym dniu, możemy powiedzieć, że jesteście przykładnymi małżonkami, takimi z których mogą czerpać wzorce młodzi małżonkowie którzy decydują się na założenie rodziny. Wspominacie Państwo na pewno początki życia małżeńskiego sprzed 50 lat. Wspominacie z pewnością te chwile w których martwiliście się o dzieci, o ich zdrowie, o ich dobre wykształcenie i  o to jak ułożą sobie własne życie w tej trudnej rzeczywistości. Możecie również z dumą dziś  stwierdzić, że dobrze wywiązywaliście się ze swoich obowiązków małżeńskich i rodzicielskich. Z tej tak miłej okazji, jubileuszu Waszego pożycia małżeńskiego składam Wam, Drodzy Jubilaci gratulacje za wybranie i przeżycie tak pięknie, wspólnej drogi życia. Za Waszą ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, słowa otuchy, za każdy siwy włosy na Waszych skroniach. Medale nadane przez Prezydenta R.P. są potwierdzeniem, że wybrana przed laty życiowa droga była słuszna, a Wasz wysiłek, wkład pracy i dobre wychowanie Waszych dzieci spotkał się z uznaniem. Jedną z najważniejszych wartości, która stanowi źródło duchowej siły społeczeństwa, jest rodzina. Jestem przekonany, że przez te wszystkie lata daliście bardzo dużo rodzinie, lokalnemu społeczeństwu i Państwu Polskiemu. Wasze starania, by stale umacniać zawarty przed laty związek małżeński zasługują na najwyższy szacunek.

 W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, na wniosek Wójta Gminy Borowie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Otrzymali je:

Marianna i Stanisław Baranowie

Daniela  i Mirosław Boguszowie

Irena i Gustaw Czarneccy

Stanisława i Jan Gaładykowie

Zofia i Stanisław Gaładykowie

Emilia i Marian  Janakowscy

Jadwiga i Jan  Jaroniowie

Jadwiga i Tadeusz Kaczmarczykowie

Irena i Tadeusz Kaniowie

Irena i Andrzej Kaniewscy

Krystyna i Władysław Niemcowie

Genowefa i Jan Pasikowie

Wiesława i Kazimierz  Rechniowie

Jadwiga i Mieczysław  Rosowie

Stanisława i Stanisław  Sabakowie

Janina i Kazimierz  Stułkowie

Maria i Ryszard Stułkowie

Eugenia i Stanisław Sykulakowie

 


Życzenia  Jubilatom składali Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska, Sekretarz Gminy i członkini Zarządu Powiatu Garwolińskiego Marta Serzysko, Skarbnik Gminy Hanna Ośko, z-ca kierownika USC Sylwia Gąska oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Katarzyna Iwaniec.


Oprócz medali jubilatów obdarowano kwiatami i ciepłymi kocami. Podczas uroczystości nie zabrakło okolicznościowego tortu, tradycyjnej lampki szampana i występów zespołu „Fantazja” z Gminy Szydłowiec.

 

Poprawiono: 27 wrzesień 2020
Utworzono: 18 wrzesień 2020

17 września 2020 roku w miejscowości Jaźwiny odbyły się uroczystości związane z obchodami 81 rocznicy Bitwy pod Jaźwinami.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego z udziałem gminnej orkiestry dętej w Borowiu. Następnie dyrektor GOK powitała zebranych gości, wśród nich ks. Marek Kukiel, dyrektorzy szkół Ewa Wielgosz, Iwona Serzysko, Małgorzata Piętka i Jolanta Maszkiewicz. Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska. Na uroczystość przyjechala wnuczka kapitana Wiścickiego Maria Terajewicz.  Byli także przedstawiciele Policji, GOK, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w wychowawcami z Borowia. Starostę Garwolińskiego reprezentowała Marta Serzysko członkini Zarządu Powiatu. Przybyli także mieszkańcy Jaźwin z radnym gminy Borowie Maciejem Baranem.

Następnie Katarzyna Iwaniec dyrektor GOK przedstawiła krótką historię bitwy pod Jaźwinami:

We wrześniu 1939 roku została stoczona bitwa pod Jaźwinami między oddziałem polskim a armią niemiecką. Wróćmy wspomnieniami do wydarzeń, które miały miejsce 81 lat temu. Po niespodziewanym zakończeniu działań pod Mińskiem Mazowieckim, Nowogródzka Brygada Kawalerii wycofywała się do lasów na północ od Łaskarzewa, by oddać się do dyspozycji władz wojskowych. Musiała jednak przedrzeć się przez pierścień dywizji pancernej Kempf. Droga wiodła przez Jaźwiny.
W sobotę 16 września 1939 roku  żołnierze dotarli do  wsi Jaźwiny i tu się rozlokowali. O stacjonowaniu oddziału wojska polskiego, liczącego około 300 żołnierzy pod dowództwem kapitana Czesława Wiścickiego w wyniku podjętych działań zwiadowczych dowiedzieli się Niemcy, a mianowicie w godzinach popołudniowych od strony wsi Chromin nadleciał samolot niemiecki, okrążył wieś i odleciał z powrotem w kierunku Chromina. Kilka minut później nadjechał patrol niemiecki, którego dalszą jazdę powstrzymała warta wojska polskiego. Patrol uciekł i około godziny siedemnastej rozpoczął się atak wojsk niemieckich na wieś Jaźwiny. Niemcy przewyższali znacznie oddział liczebnie i wyposażeniem. Polacy dysponowali zaledwie dwoma działami, pięcioma karabinami typu CKM i kilkoma karabinami RKM. Posiadali również 8 koni. Oddział pod dowództwem kapitana Czesława Wiścickiego wyszedł ze wsi i zajął stanowiska bojowe na polu między Jaźwinami a Borowiem. W samych Jaźwinach usytuowano trzy stanowiska CKM-ów. Niemcy przypuścili atak z karabinów maszynowych, ostrzeliwując nie tylko oddział wojskowy, ale i wieś. Mimo olbrzymiej przewagi, Niemcy długo nie mogli zdobyć polskich pozycji. Stracili wielu żołnierzy, wielu zostało rannych. Ponieśli większe straty niż Polacy. Po około czterech godzinach udało się nieprzyjacielowi rozbić oddział polski. Większość żołnierzy wycofała się, około 40 wzięli Niemcy do niewoli. Poległo na polu walki w obronie Ojczyzny dwudziestu trzech żołnierzy, a jeden został ranny. Okoliczna ludność pochowała ich na miejscu bitwy we wspólnej mogile.

W roku 1949 ciała zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz wojenny w Garwolinie.

Następnie złożono wiązanki kwiatów i wieńce, a także zapalono znicze, jak również race dymne w kolorach biało – czerwonych. Uczestnicy wysłuchali pieśni przygotowanych na tę okoliczność przez orkiestrę dętą. Po zakończeniu uroczystości długo trwały dyskusje i rozmowy. Dziękujemy wszystkim za udział. Zapraszamy za rok.

Poprawiono: 09 marzec 2020
Utworzono: 09 marzec 2020

1 marca 2020 r. w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej w Iwowem odbyła się uroczystość upamiętniająca tragiczne wydarzenia związane z Wielką wsypą, które przytoczył pan Franciszek Zwierzyński – inicjator uroczystości związanych z AK.

 

76 rocznica pamiętnej zimy 1944 r. rozpoczęła się Mszą Świętą sprawowaną przez księdza Bogusława Wnuka - proboszcza parafii Latowicz w intencji poległych i pomordowanych żołnierzy AK Obwodu „Mewa – Kamień” i Obwodu „Gołąb” oraz wszystkich zebranych na uroczystości .

 

Następnie p. dyrektor Jolanta Maszkiewicz przywitała zgromadzonych gości:

 

- rodzinę poległego Władysława Kosuta:

córkę Teresę z mężem Stanisławem,

wnuczkę Ewę,

wnuka Sylwestra z żoną Hanną,

wnuka Janusza ,

oraz prawnuków: Łukasza i Mateusza;

 

- kombatantów i świadków narodowej tragedii :

por. Tadeusza Włodarczyka - prezesa Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Mińsku Mazowieckim,

płk Tomasza Górnego – przewodniczącego Powiatowej Rady ds Kombatantów w Mińsku Mazowieckim oraz p. Wiktora Tobiasza,

płk Ignacego Wieczorka – prezesa Okręgu Wschodniomazowieckiego Związku Piłsudczyków RP,

 1. Józefa Orlińskiego i p. Mariana Kroszczyńskiego ze Światowego Związku Żołnierzy AK Obwodu „Mewa Kamień” w Mińsku Mazowieckim ,
 2. Józefa Jedynaka – reprezentanta Związku Inwalidów Wojennych,
 3. Franciszka Zwierzyńskiego – inicjatora uroczystości poświęconej żołnierzom AK;

 

- przedstawicieli duchowieństwa:

 1. Bogusława Wnuka - proboszcza parafii Latowicz,
 2. Marka Kukiela - proboszcza parafii Borowie;

 

- reprezentantów władz samorządowych z gminy Borowie i gminy Latowicz:

 1. Martę Serzysko – Sekretarza Gminy Borowie,
 2. Bogdana Świątek –Górskiego – Wójta Gminy Latowicz,
 3. Alicję Szaniawską – Przewodniczącą Rady Gminy Borowie,
 4. Hannę Kopa - kierownika USC w Latowiczu,
 5. Tadeusza Świątka – radnego wsi Iwowe,
 6. Marię Sabak - radną wsi Laliny;

 

- poczty sztandarowe:

Poczet sztandarowy Wschodniomazowieckiego Związku Piłsudczyków RP,

Poczet sztandarowy Gminnego Związku Bojowników o wolność i demokrację w Latowiczu,

Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwowem,

Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Iwowem pełniącą wartę honorową przy tablicy epitafijnej : druhnę Małgorzatę Dynek wraz z drużyną;

 

- dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i instytucji:

 1. Ewę Wielgosz – dyrektora i p. Iwonę Serzysko – wicedyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu,
 2. Małgorzatę Piętka – dyrektora Zespołu Szkół w Głoskowie,
 3. Wiesławę Kosobudzką - dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu,
 4. Katarzynę Iwaniec – dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu,
 5. Tomasza Majczynę – kierownika GOPS w Borowiu,
 6. Łukasza Rosłańca – dzielnicowego Posterunku Policji w Borowiu,
 7. Tomasza Meterę – przedstawiciela I Pułku Strzelców Konnych;

 

- grono pedagogiczne i pracowników obsługi szkoły;

 

- Radę Rodziców z przewodniczącą Kingą Domańską – Lis;

 

- rodziców naszych uczniów;

 

- uczniów naszej szkoły;

 

- przedstawicieli mediów;

 

- mieszkańców Iwowego, Lalin, Oleksianki, Redzyńskiego i Generałowa, którzy przybyli aby wspólnie z naszą szkołą obchodzić ę doniosłą uroczystość oraz pozostałych gości.

 

Kolejnym punktem programu było złożenie kwiatów pod tablicą epitafijną znajdującą się w centrum szkoły i uczczenie pamięci o niezłomnych bohaterach minutą ciszy. Następnie prezes OSP w Iwowem Zbigniew Kopa został odznaczony przez Franciszka Zwierzyńskiego medalem za zasługi dla Związku Kombatantów RP  i Byłych Więźniów Politycznych.

 

Oficjalną część uroczystości kończyła akademia zaprezentowana przez uczniów przygotowanych przez p. Monikę Baran, p. Bożenę Gajowniczek i p. Bożenę Lipińską, poświęcona poległym w walce o wolność i niepodległość naszego kraju. W szczególny sposób przywołano pamięcią mieszkańców wsi Iwowe – miejscowych bohaterów, którzy mimo brutalnych przesłuchiwań, tortur i poniżania nie zdradzili swojej ojczyzny. Zaprezentowane przez uczniów wiersze i pieśni patriotyczne wywołały wielkie wzruszenie wśród publiczności, która długo oklaskiwała młodych artystów.

 

Po wystąpieniach zaproszonych gości pani dyrektor podziękowała wszystkim, którzy przybyli złożyć hołd poległym bohaterom tamtych dni. Szczególnie ciepłe słowa p. dyrektor skierowała do osób, które aktywnie włączyły się w organizację i przebieg uroczystości i bezinteresownie wspierali szkołę w przygotowaniach do tego niezwykłego dla naszej społeczności wydarzenia: p. Wiesława Gąski, p.  Alicji Szaniawskiej,  p. Zofii Piotrowskiej, p. Franciszka Zwierzyńskiego, druhów z OSP Iwowe i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

Uroczystość zakończono wspólnym obiadem sponsorowanym przez Wójta Gminy Borowie oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców Szkoły Podstawowej w Iwowem. 

  

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.