Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Realizowane inwestycje w 2019 r.

 • 1. Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie.
 • 2. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie (po otrzymaniu dotacji).
 • 3. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny, koszt zadania wyniósł 409 477,37 zł.
 • 4. Opracowanie projektu rozbudowy strażnicy OSP w Borowiu. Gmina wydała kwotę 12 999,87 zł.

 • 5. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chromin. Koszt zakupu 789 783,00 zł w tym z WFOŚiGW wysokości 59 000,00 zł; NFOŚiGW kwota 46 000,00zł, MSWiA przeznaczyło kwotę 220 000,00 zł oraz środki ubezpieczeniowe z KGPSP wysokości 160 000,00 zł.
 • 6. Wykup gruntów pod świetlicę wiejską w Kamionce.
 • 7. Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie.
 • 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie. Zadanie wieloletnie 2015-2020. W roku 2019 wykonano sieć w miejscowości Laliny i częściowo w miejscowości Iwowe wydając kwotę 3 000 000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iwowem:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jaźwinach. Na wymienione zadanie wydano kwotę 2 920 000,00zł.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Goździe nie była finansowana w roku 2019.:

 • 9. Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz. Zadanie wieloletnie 2017-2019. Zadanie wieloletnie w roku 2019 zostało zakkończone, wybudowano 17 367,50mb kanalizacji. Gmina wydała kwotę 3 502 995,57zł w tym pozyskała pożyczkę z WFOŚiGW wysokości 1 297 386,46 zł.
 • 10. Modernizacja drogi gminnej Iwowe-Łopacianka.
 • 11. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Iwowem służącego edukacji w Gminie Borowie. Zadanie wieloletnie 2018-2019. Zadanie zostało zakończone i wydano kwotę 974 483,71 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Mazowieckiej jednostki wdrażania programów Unijnych w ramach działania Efektywność energetyczna wysokości 574 829,00 zł.


 • 12. Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie. Zadanie wieloletnie 2016-2020.
 • 13. Remont bramy - dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu wydając kwotę 541 991,80 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach PROF wysokości 290 605,00 zł.

 

Zadania realizowane z funduszu sołeckiego.

Lp

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji

PLAN WYDATKÓW  (w zł)

 
 

1

BOROWIE

Opracowanie projektu rozbudowy strażnicy OSP w Borowiu

13 000,00

 

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED

20 000,00

 

Zakup wyposażenia do części świetlicowej w budynku strażnicy OSP

2 859,43

 

 

35 859,43

 

2

BRZUSKOWOLA

Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Brzuskowoli

13 990,92

 

 

13 990,92

 

3

NOWA BRZUZA

Remont budynku strażnicy OSP Nowa Brzuza

16 821,93

 

 

16 821,93

 

4

STARA BRZUZA

Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej

2 000,00

 

Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej

11 498,57

 

 

13 498,57

 

5

CHROMIN

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED

23 427,62

 

 

23 427,62

 

6

DUDKA

Zakup materiałów do ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej

3 000,00

 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

3 000,00

 

Zakup urządzeń na  plac zabaw przy świetlicy wiejskiej

11 560,45

 

 

17 560,45

 

7

FILIPÓWKA

Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka

16 493,70

 

 

16 493,70

 

8

GŁOSKÓW

Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP w Głoskowie

25 000,00

 

Remont urządzeń na placu zabaw przy szkole w Głoskowie

2 000,00

 

Zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Głoskowie

8 941,49

 
 

35 941,49

 

9

GOŚCIEWICZ

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

16 001,35

 

 

16 001,35

 

10

GÓZD

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

6 300,00

 

Remont drogi gminnej

6 460,05

 
 

12 760,05

 

11

IWOWE

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED

7 440,00

 

Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych

20 000,00

 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

1 500,00

 

Doposażenie garażu OSP- zakup szafek na sprzęt OSP

1 954,91

 
 

30 894,91

 

12

JAŹWINY

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

8 500,00

 

Zakup kosiarki spalinowej

2 000,00

 

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej

9 235,00

 
 

19 735,00

 

13

KAMIONKA

Wykup gruntu pod świetlicę wiejską w m. Kamionka

14 647,39

 
 

14 647,39

 

14

LALINY

Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP

18 422,07

 
 

18 422,07

 

15

ŁĘTÓW

Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw

5 303,85

 

Zakup urządzeń edukacyjnych na plac zabaw

10 000,00

 
 

15 303,85

 

16

ŁOPACIANKA

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED

17 396,34

 
 

17 396,34

 

17

SŁUP DRUGI

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED

13 826,81

 
 

13 826,81

 

18

SŁUP PIERWSZY

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED

7 683,54

 

Remont świetlicy wiejskiej

10 000,00

 
 

17 683,54

 

19

WILCHTA

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilchcie

13 735,00

 

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED

6 000,00

 
 

19 735,00

 

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.