Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Poprawiono: 02 maj 2019
Utworzono: 02 maj 2019

Zapraszam na obrady VI sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 8 maja 2019 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie VI sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
  6. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
  7. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Borowie

Alicja Szaniawska