Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Poprawiono: 22 październik 2019
Utworzono: 12 lipiec 2019

Informacja o realizacji zadania pn.: ,,Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gościewiczu”

Poprawiono: 22 październik 2019
Utworzono: 12 lipiec 2019

Informacja o realizacji zadania pn.: ,,Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dudce”

 

Poprawiono: 12 lipiec 2019
Utworzono: 12 lipiec 2019

 

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

 

Załączniki:
Pobierz plik (formularz_program_2020_1.docx)formularz_program_2020_1.docx[Formularz zgłoszenia propozycji do projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”]18 kB
Poprawiono: 09 lipiec 2019
Utworzono: 09 lipiec 2019

                                                       

OGŁOSZENIE

DOT. USUWANIA AZBESTU

Informuję mieszkańców Gminy Borowie, że w Urzędzie Gminy w Borowiu przyjmowane są wnioski na realizację zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w ramach drugiego naboru w 2019r.

Wnioski realizowane będą jedynie w sytuacji otrzymania przez Gminę Borowie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W zależności od poziomu przyznanego dofinansowania i związanymi z tym ograniczeniami, wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania. Zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borowie nie obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia przez Gminę Borowie.

Zainteresowani powinni składać wnioski w Urzędzie Gminy w Borowiu w terminie nieprzekraczalnym do dnia 12.07.2019r.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Borowie (Biuro Obsługi Interesanta) oraz na stronie internetowej www.borowie.pl w zakładce dokumenty do pobrania. Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr tel. (25) 685-90-70 wew. 16.

 

Podkategorie

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.