Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Poprawiono: 20 wrzesień 2019
Utworzono: 20 wrzesień 2019

Zapraszam na obrady IX sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 27 września 2019 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie IX sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/116/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borowie.
 6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 9. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 10. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 11.  Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska

Poprawiono: 10 wrzesień 2019
Utworzono: 10 wrzesień 2019

07 września 2019 roku na dawnym składowisku odpadów w Słupie Pierwszym samorząd Gminy Borowie wspólnie z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował Piknik Ekologiczny. W programie przewidziano otwarcie kolejnego, V etapu budowy ścieżki edukacyjnej. W uroczystości z ramienia WFOŚiGw w Warszawie udział wzięła V-ce Prezes Zarządu Pani Kamila Mokrzycka, Pan Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, V-ce Starosta Powiatu Garwolińskiego Pani Iwona Kurowska, V-ce Burmistrz Garwolina Pan Albert Baran. Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy , młodzież ze szkół w Iwowem, Głoskowie i Borowiu wraz ze swoimi nauczycielami uczestniczyła w licznych grach, konkursach i pokazach. Ochotnicza Straż Pożarna w Borowiu zaprezentowała pokaz ratownictwa drogowego, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Borowiu serwowali pieczone na ognisku i na grillu kiełbaski. Swoje stoisko na pikniku miała również Firma EKO-LIDER z Lucina, której dziękujemy za pokaz nowoczesnego sprzętu oraz ufundowanie licznych nagród. Pani Kamila Mokrzycka w swoim wystąpieniu podziękowała samorządowi gminy Borowie za nowatorski pomysł połączenia wyeksploatowanego i zrekultywowanego składowiska odpadów i wybudowania wielotematycznej ścieżki edukacyjnej. Pani Prezes podkreśliła , że Gmina Borowie bardzo efektywnie wykorzystuje otrzymane dotacje i przy tym osiąga zakładane i wymagane efekty ekologiczne. W imieniu Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka odczytała list skierowany do mieszkańców gminy.

 Wójt Gminy Wiesław Gąska podziękował Pani Prezes i całemu Zarządowi Wojewódzkiego Funduszu  za otrzymane dotychczas środki finansowe w formie dotacji. Podkreślił, iż cieszy się , iż budowane ścieżki edukacyjne cieszą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców gminy ale i całego powiatu. Zachęcał przy tym nauczycieli aby w swoich programach wykorzystywali urządzenia zgromadzone na ścieżce edukacyjnej w Słupie Pierwszym do przyswajania wiedzy o środowisku naturalnym a także dbania o to środowisko. Wszystkim uczestnikom za uczestnictwo w Pikniku dziękujemy.

 

 

 

Poprawiono: 04 grudzień 2019
Utworzono: 10 wrzesień 2019

Poprawiono: 07 listopad 2019
Utworzono: 04 wrzesień 2019

Urząd Gminy Borowie informuje, że posiada dwa psy przeznaczone do adopcji. Adoptujący otrzymuje wyprawkę dla psa w formie pieniężnej (500 zł) na zapewnienie psu kojca, budy, szczepień ochronnych oraz karmy i dostęp do wody zdatnej do picia.

Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt telefoniczny (25) 685-90-70 wew. 16 w godz. od 8:00 do 16:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

 


Poprawiono: 21 sierpień 2019
Utworzono: 21 sierpień 2019