Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 05 sierpień 2016
Utworzono: 05 sierpień 2016

W dniu 1 czerwca 2016 roku z okazji Dania Dziecka Wójt Gminy Wiesław Gąska wspólnie z Sekretarzem Gminy Martą Serzysko odwiedzili cztery przedszkola znajdujące się na terenie gminy. Z tej okazji przedszkolakom wręczono słodycze.

Dzieci z klas I-II publicznych szkół podstawowych z terenu gminy obchodziły wspólnie swoje święto podczas pikniku na ścieżce ekologicznej w Słupie Pierwszym, która powstała na zrekultywowanym wysypisku śmieci. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowali dla dzieci wiele atrakcji: mecz piłki nożnej, przeciąganie liny, skok w dal, budowanie z piasku zamków i wulkanów, pogadanka poprowadzona przez policjantów na temat bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu. Był także czas na pieczenie nad wielkim ogniskiem kiełbasek.

Poprawiono: 05 sierpień 2016
Utworzono: 05 sierpień 2016

  Informuję, że w związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) od dnia 1 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Borowie będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, zwyczajowo nazwanego „500+”. Wnioski o powyższe świadczenie można pobrać już w marcu w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Borowie w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Jak załatwić sprawę?” są również podane szczegółowe zasady przyznawania powyższego świadczenia.

Poprawiono: 05 sierpień 2016
Utworzono: 05 sierpień 2016

 Informuję, że w związku z rozpoczęciem od dnia 1 kwietnia 2016 roku realizacji programu „500+”, w celu szybkiej i sprawnej realizacji wypłat świadczeń wychowawczych niezbędne jest posiadanie przez świadczeniobiorcę rachunku bankowego. Tutejszy Urząd Gminy nie ma technicznych oraz prawnych warunków konwojowania oraz przetrzymywania tak znacznych sum pieniędzy, które zostały przeznaczone na realizację powyższego programu. Te warunki są określone ustawowo i nie możemy ich naruszać.

Poprawiono: 05 sierpień 2016
Utworzono: 05 sierpień 2016

  Zgodnie z art. 60 §2a Ordynacji Podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) od dnia 1 stycznia 2016r. podatnicy dokonujący zapłaty podatków kartą płatniczą, zobowiązani są do ponoszenia kosztów opłat i prowizji związanych z taką formą zapłaty.

Poprawiono: 05 sierpień 2016
Utworzono: 05 sierpień 2016

Lokalizacja oraz harmonogram działania punktów pomocy prawnej:


Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Staszica 15, budynek B, piętro 1, pok. 32, tel. (25) 684 30 10 wew. 41
poniedziałek 8.00 – 10.00 oraz 15.00 – 17.00
wtorek 8.00 – 10.00 oraz 15.00 – 17.00
środa 9.00 – 13.00
czwartek 9.00 – 13.00
piątek 13.00 – 17.00

Podkategorie

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.