OGŁOSZENIE DOT. USUWANIA AZBESTU

Drukuj
Poprawiono: 09 lipiec 2019
Utworzono: 09 lipiec 2019

                                                       

OGŁOSZENIE

DOT. USUWANIA AZBESTU

Informuję mieszkańców Gminy Borowie, że w Urzędzie Gminy w Borowiu przyjmowane są wnioski na realizację zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w ramach drugiego naboru w 2019r.

Wnioski realizowane będą jedynie w sytuacji otrzymania przez Gminę Borowie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W zależności od poziomu przyznanego dofinansowania i związanymi z tym ograniczeniami, wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania. Zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borowie nie obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia przez Gminę Borowie.

Zainteresowani powinni składać wnioski w Urzędzie Gminy w Borowiu w terminie nieprzekraczalnym do dnia 12.07.2019r.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Borowie (Biuro Obsługi Interesanta) oraz na stronie internetowej www.borowie.pl w zakładce dokumenty do pobrania. Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr tel. (25) 685-90-70 wew. 16.

 

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.