Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 13 wrzesień 2017
Utworzono: 13 wrzesień 2017

Poprawiono: 12 wrzesień 2017
Utworzono: 12 wrzesień 2017

Zapraszam na obrady XXXV sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 19 września 2017 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.
  6. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
  7. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Borowie

Alicja Szaniawska

Poprawiono: 12 wrzesień 2017
Utworzono: 12 wrzesień 2017

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Poprawiono: 05 wrzesień 2017
Utworzono: 05 wrzesień 2017

Niniejszym informuję, że w Urzędzie Gminy Borowie w Borowiu w okresie od 01.09.2017 roku do 16.09.2017 roku jest prowadzony nabór wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Zgodnie z art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 1943 z późn. zm.) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne jest ustalona na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 930 z późn. zm.)

Poprawiono: 05 wrzesień 2017
Utworzono: 05 wrzesień 2017

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem bez prowizji. Urząd Gminy Borowie uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS oraz WebPOS Paybynet.

Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji.

 Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.paybynet.pl oraz www.kir.pl .

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.